22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 24,2020

‘กรณ์กล้า’ตะลุยพบประชาชน เตรียมเปิดสาขาพรรคอีสาน

‘กรณ์’ นำผู้บริหารพรรคกล้า ตะลุยพื้นที่โคราช หาทางเปิดสาขาพรรคภาคอีสาน พร้อมรับฟังปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ มอบถังยังชีพผู้พิการติดเตียง 

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค นำคณะ และกลุ่มกล้าอาสา ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน ให้กำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมมอบถังยังชีพให้ประชาชนที่เดือดร้อน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท ณรงค์โลหะกิจ ๑๙๙๕ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน ซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อ-ขายเศษเหล็ก เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนกลุ่มกล้า ในการรับบริจาคสิ่งของจากผู้ใจบุญ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

จากนั้น นายกรณ์ จาติกวณิช พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ที่บ้านโนนสระสามัคคี ม.๑๕ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะพูดคุยปัญหากับประชาชน และ อสม. โดยมีนายอรรถพล ศรีโสภา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสระสามัคคี ม.๑๕ พูดคุยเสนอแนะถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ สถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่สร้างความลำบากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะปัญหาการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน ๕,๐๐๐ บาทจากทางรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่ลงทะเบียนไปกลับปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับเงินดังกล่าว รวมไปถึงปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีโอกาสพบผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลว่า จะลงมาถึงชาวบ้าน และสามารถช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านได้จริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ก็ต้องสะท้อนข้อเท็จจริงกลับไปว่ามาตรการต่างๆ ยังมาไม่ถึงเต็มรูปแบบ ที่ดีที่สุดขณะนี้คือสถานการณ์ทางด้านรับมือกับไวรัสโควิดที่ถือว่าประสบความสำเร็จ มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขผ่านมายัง รพ.สต. รวมไปถึงการทำงานของ อสม.มีประสิทธิภาพอย่างมาก  ถึงแม้ว่ามีลูกบ้านที่เป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ที่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ ที่ได้เดินทางกลับมาภูมิลำเนา ก็มีระบบในการจัดการ การกักตัว มีวินัยในการดูแลที่ดี ทำให้ในพื้นที่นี่ ณ วันนี้ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งหากภาพนี้สะท้อนไปทั่วประเทศเราจะเห็นถึงระบบสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งของไทยในระดับหนึ่ง  

“อย่างไรก็ตาม ยังขาดอุปกรณ์ในการทำงาน ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการอยู่หลายจุด ก็เชื่อว่ารัฐบาลก็คงรับรู้  แต่ประเด็นเฉพาะหน้าที่ยังเป็นปัญหา คือเรื่องความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ ซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านไม่มีโอกาสในการทำมาหากิน จึงเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน ๕ พันบาท  อยากให้รัฐบาลได้ทบทวนกลั่นกรองด้วยเม็ดเงินที่รัฐบาลกำลังจะมีในมือในการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่วนปัญหาภัยแล้ง และแหล่งน้ำ ซึ่งตรงนี้จะมีปัญหาต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว ตนก็ได้รับฟังข้อเสนอของทางผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงชาวบ้านที่มีความชัดเจนว่าการแก้ปัญหาน้ำในระยะยาวจะดำเนินการอย่างไร การเสนอแผนผ่านกรมชลประทานไปก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  ตนคิดว่าเมื่อพ้นสถานการณ์โควิดไปแล้วรัฐบาลก็ควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งอย่างยั่งยืนและถาวรให้กับพี่น้องชาวอีสานต่อไป” นายกรณ์ กล่าว

หลังจากนั้น นายกรณ์ จาติกวณิช พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ ๒/๓ บ้านโนนสระสามัคคี ม.๑๕ ต.หนองหญ้าขาว เพื่อมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับนายอุดม จันทร์เจริญ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่กับภรรยา และบิดาที่ชราภาพ ไม่มีรายได้ มีเพียงเบี้ยผู้พิการกับเบี้ยผู้สูงอายุในการดำรงชีพเท่านั้น 

ต่อมานำคณะเดินทางต่อไปที่บ้านเลขที่ ๔๗ ม.๖ บ้านหนองหัววัว ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว เพื่อมอบถังยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับนางสมบัติ บัวสระ ผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่กับสามี ต่อมาลงพื้นที่ไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะกับผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน อสม.ในพื้นที่ โดยมีนางสุนิษา เทียนขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ตะเคียน ให้การต้อนรับ พร้อมเสนอแนะถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ถึงปัญหาต่างๆ อาทิ ผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ สถานการณ์ภัยแล้ง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ เช่น ข้าว อ้อย และข้าวโพด รวมถึงปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ก่อนที่ทางคณะกลุ่มกล้าจะได้ไปมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า พรรคกล้าเตรียมเปิดสาขาพรรคประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๔ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


620 918