29thNovember

29thNovember

29thNovember

 

October 09,2021

“ลูกค่างห้าสี” สุดน่ารัก สมาชิกใหม่สวนสัตว์โคราช

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาเปิดเผยว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ถือว่าประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สวนสัตว์นครราชสีมาได้สมาชิกลูกสัตว์ตัวน้อยสุดน่ารัก เป็นลูกค่างห้าสี ตัวที่ ๕ ยังไม่ทราบเพศ กำเนิดมาจากแม่สายน้ำ และพ่อสายชล ซึ่งเป็นค่างห้าสีที่ได้รับมาจากสวนสัตว์ดุสิต เป็นสมาชิกใหม่ร่วมสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงปลายฤดูฝนนี้

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

สำหรับค่างห้าสีถือเป็นค่างที่ได้ชื่อว่า มีสีสันสวยงามที่สุดในโลก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในกลุ่มลิงและชะนี แต่มีหางยาวกว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยจะพบในป่าแถบประเทศเวียดนาม ลาว ซึ่ง IUCN จัดสถานะทางธรรมชาติเป็น EN, Endangered Specie คือ สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ ในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านค่างห้าสี Specie champion เพื่อดำเนินการด้านการอนุรักษ์วิจัยเพื่อตอบสนองทางพันธกิจองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ  

 

สำหรับการให้อาหารค่างห้าสีนั้น จะให้กลุ่มของผลไม้จำพวก กล้วยดิบ องุ่น แอปเปิ้ล มีการเสริมดอกไม้ และใบไม้ เช่น  ใบประดู่ ใบไทร เสริม การให้อาหารผู้เลี้ยงสัตว์  (Keeper) จะจัดการให้อาหารวันละ  ๒ รอบ คือ เช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๙๘ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


23 792