7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

October 15,2021

ปลด‘โคราช’เป็นพื้นที่สีแดง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเรื่อง มติ ศบค.ได้มีการประกาศการปรับพื้นที่ของสถาการณ์โควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคมที่ผ่านมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เมื่อวานนี้ทาง ศบค.ได้มีการประกาศการปรับพื้นที่ของสถาการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งจะมีผลวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพราะฉะนั้นจะต้องควบคุมพื้นที่ในจังหวัดให้มีการระบาดน้อยที่สุด ที่ รพ.มหาราชฯ ทราบมาว่าการรักษาผู้ป่วย ICU แต่ละท่านค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าบาท และการตรวจ RT-PCR ในแต่ละครั้งประมาณ ๘๐๐ บาท ในหนึ่งปีหมดค่ารักษาเกี่ยวกับการตรวจโควิด-๑๙ หลายร้อยล้านบาท เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องช่วยดูแลกัน และจะทำอย่างไรจึงสามารถควบคุมการเกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้ อาจจะต้องมีการปรับวิธีการบริหาร สสจ.รายงานว่าบางพื้นที่ที่ยังมีการติดเป็นจำนวนมาก เช่น อ.ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน และเมือง บางวันจะต้องยกทีมลงพื้นที่ประชุมที่ปากช่อง เพื่อไปรับฟังปัญหา อุปสรรคในพื้นที่นั้นๆ ด้วย การผ่อนคลายมาตรการถือได้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ แต่อีกด้านเราต้องตระหนักว่าจะต้งรวมมือกันให้มากขึ้น เข้มแข็งให้มากขึ้น จะต้องเข้มงวดสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกที่ ๕ เกิดขึ้นมาได้”

 นิติกร สสจ.นครราชสีมา รายงานว่า “เนื่องจากเมื่อวาน (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) ศบค.มีการประชุม และปรับเปลี่ยนสถานการณ์พื้นที่ควบคุม จากมติ ศบค.เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม จังหวัดนครราชสีมาจากเดิมที่เคยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากทั้งหมด ๒๙ จังหวัด ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้เหลือ ๒๓ จังหวัด โดยพื้นที่ที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม มีจังหวัดนครราชสีมาอยู่ด้วย พื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก ๓๖ จังหวัดจะเหลือ ๓๐ จังหวัด และพื้นที่ควบคุมจาก ๑๑ จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น ๒๔ จังหวัด ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดขณะนี้ยังไม่มี ศบค.ยังให้อำนาจทางจังหวัดสามารถกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอให้เข้มงวดกว่าที่ ศบค.กำหนดได้”

“ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมาปรับพื้นที่จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ดังนั้นการกำหนดเวลาออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิวเดิมจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สำหรับกิจกรรมที่ทำได้เพิ่มขึ้นมา คือ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ จะสามารถเปิดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม โดยต้องเล่นเป็นรายบุคคล หรือเป็นคู่ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับสวนน้ำและสวนสนุกยังคงปิดให้บริการ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะจากเดิมที่มีการปิดให้บริการเวลา ๒๑.๐๐ น. ขยายเวลาให้ปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. จัดการแข่งขันได้แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม”

นิติกร สสจ.นครราชสีมา กล่าวอีกว่า “ต่อมาเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มจากเดิมที่ให้มีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน ๒๕ คน จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น ๑๐๐ คน สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตอนนี้ยังคงให้ปิดอยู่ และจะต้องมีการเร่งรัดเพื่อเตรียมการอีกครั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขยังต้องพิจารณาในข้อนี้อยู่ และการจำกัดการเดินทางของพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะไม่ได้มีการจำกัดการเดินทาง ต่อมาเรื่องการจัดกิจกรรมการรวมตัว จะสามารถจัดกิจกรรมการรวมตัวได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการตามที่ทางรัฐบาลกำหนด สำหรับร้านอาหารให้เปิดได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. และงดการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน ส่วนศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามเวลาปกติ โดยจะต้องมีการจำกัดจำนวนคน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท และในส่วนตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมสามารถเปิดได้ สำหรับร้านเสิรมสวย ร้านนวด สปา สามารถเปิดได้ สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา จะเปิดได้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ส่วนข้อกำหนดที่ทาง ศบค.จะมีการแจ้งอกมาอีกครั้ง ซึ่งเมื่อมีการแจ้งมาแล้วจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่าจังหวัดนครราชสีมาจะขอออกคำสั่งให้สอดคล้องกับมติจากทาง ศบค.ขอนุญาตเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ”

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวอีกว่า “จะต้องมีแนวทางมาตรการจาก ศบค. ออกมา และจะต้องมีการออกเป็นข้อกำหนดของจังหวัดนครราชสีมาออกมา อยากให้พี่น้องช่วยติดตามในเรื่องนี้ด้วย จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องให้ความรวมมือในการรวมกลุ่ม การจัดกิจกรรมต่างๆ ยังต้องมีความระมัดระวังให้มากเหมือนเดิม จะทำให้เราผ่านช่วงปีใหม่ไปได้ ซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงนึงที่น่ากลัว”

             

           

 


19 793