29thNovember

29thNovember

29thNovember

 

September 11,2014

ราชศิลป์

             

   

          ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการศิลปนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ “ราชศิลป์ ๔” โดยมีสมภพ เจริญกูล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการดีพาร์ท ๑ เดอะมอลล์นครราชสีมา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วาไรตี้ ชั้น ๓ ฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา

 


636 795