24thOctober

24thOctober

24thOctober

 

October 14,2016

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


1611 6013