19thApril

19thApril

19thApril

 

July 02,2018

ขอนแก่นบินวันละ ๒๐ เที่ยว คาดสิ้นปีพุ่ง ๑.๘ ล้านคน

        ครึ่งปีแรกยอดผู้โดยสารทะลุเป้า คาดสิ้นปีพุ่ง ๑.๘ ล้านคน หลังสายการบินในประเทศเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น ล่าสุดมีเที่ยวบินสูงถึง ๒๐ เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทุกสนามทั่วไทย

        เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ที่ยังคงมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยกันเดินทางมาทำการโดยสารในเที่ยวบินพาณิชย์ที่เปิดให้บริการกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานขอนแก่น ต้องจัดระบบการเดินรถและการจัดระบบการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎการบินสากล

        ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า ตารางเที่ยวบินช่วงฤดูฝน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว โดยพบว่าสายการบินพาณิชย์ ๔ สายการบินหลักยังคงให้บริการเป็นประจำทุกวัน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั้น สนามบินขอนแก่นจะมีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการอยู่ที่ ๒๐ เที่ยวบินต่อวัน ไปและกลับ รวม ๔๐ เที่ยวบิน ประกอบด้วย สายการบินไทยสมายล์เส้นทางขอนแก่น-สุวรรณภูมิ จำนวน ๕ เที่ยวบินต่อวัน, สายการบินนกแอร์ เส้นทางขอนแก่น-ดอนเมือง จำนวน ๓ เที่ยวบินต่อวัน, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน ๓ เที่ยวบินต่อวัน และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่เปิดให้บริการเส้นทาง ขอนแก่น-เชียงใหม่ จำนวน ๒ เที่ยวบินต่อวัน, เส้นทางขอนแก่น-หาดใหญ่ ให้บริการเฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์ วันละ ๑ เที่ยวบิน, เส้นทางขอนแก่น-ภูเก็ต ให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และวันอาทิตย์ วันละ ๑ เที่ยวบิน และเส้นทางขอนแก่น-ดอนเมือง เพิ่มเป็นวันละ ๗ เที่ยวบิน โดยมีการขอเปิดเที่ยวบินเพิ่มในตารางการบินฤดูฝน เที่ยวบิน FD4101 และ FD4102 ในเวลาการบินรอบดึกเพื่อให้บริการแก่นักเดินทางได้อย่างครอบคลุม

 

        “นอกจากนี้ยังคงมีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำเป็นสายการบินที่ ๕ คือสายการบินนิวเจนแอร์ไลน์ ทำการบินเส้นทางขอนแก่น-หาดใหญ่ เป็นประจำทุกเดือน  ซึ่งทำให้แต่ละวันจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการของสนามบินขอนแก่นนั้นมากถึงวันละประมาณ ๕,๓๐๐ คน ทั้งนี้ในปีนี้ได้มีการตั้งเป้าจำนวนผู้โดยสารไว้ที่ ๑,๘๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งการให้บริการของสายการบินพาณิชย์ที่สนามบินขอนแก่นนั้น ในรอบ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ หรือไตรมาส ๑-๒ มีจำนวนผู้โดยสารมากถึง ๙๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้โดยสารที่ทะลุเป้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าในช่วง ๖ เดือนหลังหรือ ช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ของปี จะมีสัดส่วนจำนวนผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น”

        ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่าจำนวนผู้โดยสารของแต่ละสายการบินและในทุกเที่ยวบิน จะมีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าร้อยละ ๘๐-๙๐ ของแต่ละเที่ยวบินที่ทำการบิน ซึ่งขณะนี้การเปิดให้บริการของสายการบินพาณิชย์ต่างๆ นั้นครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทยที่ขอนแก่น สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้ทั่วทั้งประเทศ ทำให้ขอนแก่นเป็นสนามบินที่คนทั่วทั้งภาคอีสานและจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๕  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


424 5758