20thNovember

20thNovember

20thNovember

 

June 14,2019

ฮุก ๓๑‘วิ่ง ปั่นสู้เพื่อกู้ภัย’ รายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ ย้ำ‘ไม่วิ่งไม่ปั่นก็ทำบุญได้’

           ฮุก ๓๑ จัด “วิ่ง ปั่นสู้ เพื่อกู้ภัย” หารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย และเป็นกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครกู้ภัยฮุก ๓๑ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคีและรักสุขภาพ ประธานมูลนิธิฯ ชี้ “ไม่วิ่ง ไม่ปั่นก็ทำบุญได้” สตาร์ทวันที่ ๒๓ มิถุนายนนี้ ที่มทส.

           เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ ประธานมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา (ฮุก ๓๑) นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานโครงการ ศร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว การจัดโครงการ “วิ่ง ปั่นสู้ เพื่อกู้ภัย” โดยเป็นการแข่งขันวิ่งระยะทาง ๕ และ ๑๐ กิโลเมตร และประเภทวีไอพี ไม่จำกัดระยะทาง การปั่นจักรยานระยะทาง ๑๐.๕ และ ๔๐ กิโลเมตร และประเภทวีไอพี ไม่จำกัดระยะทาง สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอาทิตย์ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

           ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “โคราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทสไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และยังมีศูนย์ช่วยเหลือทางอุบัติเหตุมากมาย โดยเฉพาะมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยพบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดการตื่นตัวของภาครัฐและเอกชน เครือข่ายมูลนิธิต่างๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แบบฉุกเฉิน ซึ่งในโอกาสที่ มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา จัดโครงการ “วิ่ง ปั่นสู้ เพื่อกู้ภัย” ช่วยปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคี และรักสุขภาพ เพราะไม่มีใครที่จะมารักสุขภาพของเราเท่าตัวเราเอง นอกจากนี้ ผู้ที่สมัครวิ่ง แม้จะไม่ได้วิ่งหรือปั่นก็ถือว่าได้ช่วยร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย และยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนๆ น้องๆ สมาชิกหน่วยกู้ภัยอีกด้วย”

           นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ ประธานมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา กล่าวว่า “ด้วยมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา (ฮุก ๓๑) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดําเนินการช่วยเหลือประชนชน ด้านกู้ชีพกู้ภัย ตลอดทั้ง การเก็บศพไร้ญาติ และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา ๓๑ ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ยังคงมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเสมอมา และได้มีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ในการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา ปัจจุบันนี้มูลนิธิฯ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒๖ อําเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๔๖ จุดบริการ พร้อมกําลังอาสาสมัครกู้ภัยฮุก ๓๑ กว่า ๒,๐๐๐ คน แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์กู้ภัยมาตรฐานหลายอย่างสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน แม้ว่ามูลนิธิฯ จะให้การ สนับสนุนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ มีหลายเหตุการณ์ที่อาสาสมัครกู้ภัย ต้องประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวของอาสาสมัครกู้ภัยเป็นอย่างยิ่ง บางรายต้องสูญเสียอวัยวะ หรือพิการ ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้”

           “ในโอกาสนี้มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา (ฮุก ๓๑) จึงจัดกิจกรรม วิ่ง-ปั่นจักรยานการกุศล ในโครงการ“วิ่ง-ปั่นสู้เพื่อกู้ภัย”เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจต่ออาสาสมัครกู้ภัยฮุก ๓๑ ที่มีจิตอาสาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมตลอดมา ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ มีมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะเกิดภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครกู้ภัยฮุก ๓๑ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยคาดว่าจะมีประชาชนในจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนครชัยบุรินทร์และจากทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ ๖,๐๐๐ คน หากไม่วิ่ง ไม่ปั่นก็ทำบุญได้” ประธานมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา กล่าวย้ำ

           นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานโครงการวิ่ง ปั่นสู้ เพื่อกู้ภัย กล่าวว่า “ในปีนี้เราได้เสริมกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคือ การวิ่ง ซึ่งเดิมทีก็จะนำกิจกรรมเดิน จึงรวมเป็น ๓ กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น มูลนิธิฯ มีหน้าที่หลักคือการประกอบศาสนพิธี ตามธรรมเนียมประเพณีทั้งไทยและจีน นอกจากนี้ ภารกิจหลักคือ การกู้ภัย เป็นงานที่สำคัญที่สุด เหตุผลที่ทำให้เป็นแบบนี้เพราะว่า สังคมทุกวันนี้มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อสังคมเติบโตขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมาด้วย และเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง อาสาสมัครกู้ภัยของเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานกู้ภัย และการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ มีกำลังพลประมาณ ๓,๐๐๐ คน มีจุดบริการในโคราชรวมกว่า ๔๐ จุด และยังมีในต่างจังหวัดอีก รวมไปถึงสปป.ลาวด้วย จากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่สปป.ลาว มูลนิธิฯ เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือ และได้รับคำชื่นชมกลับมาทั้งในประเทศไทยและสปป.ลาว รวมทั้งอีกหนึ่งภารกิจที่ทุกคนจดจำ คือการช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่าอะคาเดมี่ ที่ถ้ำขุนน้ำนางนอน ทั้งหมดนี้คือภารกิจที่พวกเราได้สร้างผลงานที่ดีเอาไว้ นอกจากนี้ เรายังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ คือ WHO หลายๆ ครั้ง โดยในอนาคตเรากำลังเตรียมตัวสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่บริเวณฮุก ๓๑ (บายพาส) เป็นศูนย์ฝึกที่มีมาตรฐาน ให้อาสากู้ภัยได้ฝึกอบรบอย่างเต็มที่ ช่วยให้มีความรู้ในการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและถูกวิธี ผมขอการันตีว่า ต่อไปเราจะมีอาสากู้ภัยที่มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้อง พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือทุกคน หากประสบอุบัติเหตุแล้วฮุก ๓๑ มาช่วยเหลือ ขอให้มั่นใจและสบายใจได้ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องจัดงานนี้เพื่ออาสาสมัครกู้ภัย ดังนั้นอยากให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่ออาสาสมัครกู้ภัยฮุก ๓๑”

           ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนในการจัดงานล้างป่าช้าครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ จากนายฐิติ-นางดุษฏี สุชำนิวรการ ประธานโครงการจัดงานล้างป่าช้าครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ บริจาคเงินสนับสนุนจำนวน ๑ ล้านบาท

           สำหรับ “วิ่ง ปั่นสู้ เพื่อกู้ภัย” มีรายละเอียดดังนี้ ระยะในการวิ่งแบ่งเป็น ๑.ระยะ ๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๔๕๐ บาท ๒.ระยะ ๑๐.๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท ๓.VIP วิ่งระยะใดก็ได้ ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (ได้รับเสื้อโปโลเพิ่ม ๑ ตัว) สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับคือ เสื้อที่ระลึกและเหรียญ โดยเหรียญจะได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กําหนด ส่วนการปั่นจักรยาน ๑.ระยะ ๑๐.๕ กิโลเมตร ๒.ระยะ ๔๐ กิโลเมตร ไม่รับเสื้อ ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท รับเสื้อ ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ๓.VIP ปั่นระยะใดก็ได้ ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (ได้รับเสื้อโปโลเพิ่ม ๑ ตัว) นักปั่นที่สมัคร ๕๐๐ บาท จะได้รับ : เสื้อที่ระลึก และเหรียญ โดยเหรียญจะได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กําหนด นักปั่นที่สมัคร ๓๐๐ บาท จะได้รับเหรียญ โดยเหรียญจะได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลา สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก hook31.korat ไลน์ hook31 office หรือโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๗๔๑๕๕ ๐๔๔-๓๐๗๒๙๘-๙๙ และ ๐๘๘-๗๑๕๘๒๐๘

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๗  วันอังคารที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

490 7604