19thJune

19thJune

19thJune

 

June 19,2020

อุบลพลิกโฉมงานแห่เทียน ร่วมแสดงมุทิตาหลวงปู่มั่น

เตรียมจัดงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” วันที่ ๓-๗ กรกฎาคมนี้ งดขบวนแห่ แต่ยังเที่ยวชมชุมชนคนทำต้นเทียน พร้อมต้นเทียนชนะเลิศในปีที่ ผ่านมา ยึดหลักเว้นระยะห่าง สร้างความมั่นใจ ไม่รับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัด ซึ่งเป็นงานประเพณีใหญ่ระดับโลก โดยในปี ๒๕๖๓ ถือเป็นปีที่ ๑๑๙ ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษานี้ และเป็นปีที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี จึงยกเลิกการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งปีหนึ่งมีขบวนต้นเทียนเข้าพรรษาเข้าร่วมเกือบ ๑๐๐ ขบวน แต่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีให้สืบต่อไปภายใต้ชื่องาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

“ในงานนี้ มีการนำต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และต้นเทียนโบราณที่มีความสวยงาม และได้รับรางวัลเมื่อปี ๒๕๖๓ ของวัดมหาวนาราม วัดเลียบ วัดพลแพน และวัดผาสุการาม ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมอุโมงค์เทียน ถนนคนทำเทียน ตลาดคนทำเทียน การจัดนาทีทองแกะเทียนกับช่างเทียน ระหว่างนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเยือนชุมชนคนทำเทียน ซึ่งตามชุมชนต่างๆ จะมีการจัดตลาดชุมชน มีอาหารพื้นเมืองให้บริการ พร้อมการแสดงฟ้อนรำให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี” นายสฤษฏิ์ กล่าว

ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวอีกว่า แต่จังหวัดก็ได้รักษามาตรการการทิ้งระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากระหว่างเข้ามาท่องเที่ยวตามชุมชนและในบริเวณการจัดงาน พร้อมต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้ามาชมงานภายในมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จะเข้ามาได้ไม่เกินวันละ ๒ พันคน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบตลอดช่วงที่มีการจัดงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว จะไม่รับการแพร่เชื้อโควิด-๑๙ ระหว่างที่มาเที่ยวงานนี้อย่างแน่นอน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๒ วันพุธที่ ๑๗ - วันอังคารที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 

 


824 1,431