26thMay

26thMay

26thMay

 

August 01,2020

‘ประธานหออีสานล่าง’เสนอ แง้มประตูรับแรงงานต่างด้าว

ประธานหอการค้าอีสานตอนล่าง เสนอให้นำแรงงานลาวที่ไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามาทำงาน โดยให้กักตัวมาจากต้นทาง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ พร้อมเปิดค้าขาย  ท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ล้มละลาย

 

นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงกรณีรัฐบาลที่มีมาตรการผ่อนปรนให้นำแรงงานต่างชาติเข้าประเทศ เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจที่หยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยเห็นว่า การต้องกักตัวแรงงานก่อน ๑๔ วัน เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานต่างชาติเข้ามามากขึ้น จึงต้องการให้รัฐบาลพิจารณาเลือกนำเข้าแรงงานในกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยก่อน เช่น สปป.ลาว ซึ่งไม่พบการระบาดของโรคแล้ว หรือถ้าต้องกักตัวอาจให้แรงงานชาวลาวกักตัวมาจากประเทศของตน โดยมีเจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปร่วมคัดกรองดูแลด้วย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการในการนำเข้าแรงงานเหล่านี้ได้

“อีกประการคือ การให้แรงงานเดินทางเข้ามาทำงานได้เฉพาะจังหวัดที่ติดต่อกัน เช่น จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน โดยไม่อนุญาตให้เดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น และระหว่างเข้ามาทำงานต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถูกติดตามผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หากพบแรงงานรายใดมีปัญหา ก็จะอยู่ในวงจำกัดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกลุ่มหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กำลังเสนอให้รัฐบาลและจังหวัดพิจารณาเปิดการค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้วงจรเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่หยุดชะงักมานานหลายเดือนสามารถเดินหน้าต่อไป ลดภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายของผู้ประกอบการในประเทศ” นายสมชาติ กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว ประมาณ ๒,๐๐๐ คนเศษ โดยเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่มาทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศมากที่สุด แต่หลังเกิดโรคระบาด แรงงานทั้งหมดเดินทางกลับประเทศเกือบหมด ส่วนแรงงานลาวเข้ามาทำงานก่อสร้าง แต่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่เดินทางต่อไปทำงานยังพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๘วันพุธที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม - วันอังคารที่ ๔ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


912 1,412