25thApril

25thApril

25thApril

 

August 08,2020

แรงงานกว่า ๓๐๐ ฮือประท้วง อ้างนายจ้างบีบลดค่าแรง

โควิดพ่นพิษ แรงงานผลิตกระเป๋าส่งออกกว่า ๓๐๐ คนฮือประท้วง อ้างถูกนายจ้างบีบลดค่าแรง เพราะไม่มีคำสั่งซื้อ จี้หากไม่จ่ายตามกฎหมาย จะเดินหน้าเรียกร้องถึงที่สุด เผยช่วงโควิดต้องหยุดงาน ๓ เดือน ก็ยอมทำตามเงื่อนไขแล้ว วอนรัฐช่วยเหลือ 

 

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แรงงานบริษัทผลิตกระเป๋าส่งออกแห่งหนึ่งใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กว่า ๓๐๐ คน ได้รวมตัวกันประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่หน้าโรงงาน หลังไม่พอใจที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบโดยการบีบให้เซ็นรับค่าแรงวันละ ๑๙๘ บาท หรือ ๖๒% ของค่าจ้างที่ได้รับตามกฎหมายวันละ ๓๒๐ บาท โดยบริษัทอ้างว่า ไม่มีออเดอร์งาน ทำให้ขาดสภาพคล่อง จากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเกิดสถานการณ์เชื้อโควิด-๑๙ ระบาดต้องหยุดงานยาวถึง ๓ เดือน ก็ได้รับผลกระทบกันอยู่แล้ว โดยทางแรงงานยอมรับเงินชดเชย ช่วงที่ต้องหยุดงานตามที่บริษัทเสนอวันละ ๑๙๘ บาท เพราะเข้าใจในสถานการณ์ แต่มาวันนี้ซึ่งเปิดทำงานวันแรกพนักงานก็เดินทางมาทำงานตามปกติ แต่ทางบริษัทกลับบอกว่าไม่มีออเดอร์จะจ่ายค่าแรงให้เพียงวันละ ๑๙๘ บาท หรือ ๖๒% ของค่าจ้าง แรงงานจึงไม่พอใจได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยขอให้บริษัทจ่ายค่าแรงให้ตามปกติวันละ ๓๒๐ บาท แต่หากไม่มีออเดอร์งานจริง ก็ขอให้จ่ายตาม พ.ร.บ.แรงงาน คือ ๗๕% ของค่าจ้าง หรือวันละ ๒๔๐ บาท หากทางบริษัทไม่ยอมจ่ายตามที่เรียกร้องก็จะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อไป พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือแรงงานด้วย

นางสาวธนธร คำพานสูงเนิน อายุ ๓๔ ปี และนางนภัสสร อดทน อายุ ๔๑ ปี ตัวแทนแรงงาน เปิดเผยว่า การรวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในวันนี้ เพราะถูกนายจ้างบีบให้รับค่าแรงงานตามที่บริษัทเสนอ คือ ๖๒% หรือวันละ ๑๙๘ บาทของค่าจ้างปกติ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็หยุดงานไปถึง ๓ เดือนได้รับค่าแรงเพียง ๑๙๘ บาท ก็เดือดร้อนกันอยู่แล้ว เพราะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่ละคนมีภาระหนี้สิน ค่าเล่าเรียนลูก และค่าครองชีพที่สูงขึ้น กลับจะมาบีบลดค่าแรงอีก อยากให้ทางบริษัทเห็นใจแรงงานด้วย เพราะแต่ละคนก็ทำงานที่นี่มาไม่ต่ำกว่า ๘ ปีถึง ๑๐ กว่าปีแล้ว หากไม่จ่ายค่าแรงงานให้วันละ ๓๒๐ บาท ก็ขอให้จ่ายตามกฎหมาย คือ ๗๕% ของค่าจ้างด้วย    

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๙วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


919 1363