25thMay

25thMay

25thMay

 

August 13,2020

เทวัญฯ ลาออกจากหัวหน้าพรรค เปิดทางปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรค

เมื่อวันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 333 ถนนราชวิถี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึง ตามที่พรรคชาติพัฒนา​ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคมนี้ มีเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค แทนผู้ที่ได้ลาออกไปนั้น เนื่องจาก หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ได้มีกรรมการบริหารพรรคลาออกไปแล้ว 8 ท่าน จากจำนวน 27 ท่าน และกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ได้ทำงาน มาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางการเมืองต่อไป

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรคทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ท่าน เพื่อมาบริหารพรรคชาติพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป เพื่อให้พรรคมีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป นอกจากนั้น ในการประชุมเรื่องวาระอื่นๆ คงได้มีการหารือกัน และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน รวมทั้งหารือกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน และมีความวิตกกังวลต่อปัญหาเรื่องนี้


957 1,419