19thJune

19thJune

19thJune

 

September 05,2020

ผ่านแล้ว‘โคราชไมซ์ซิตี้’ เชื่อช่วยดูดเงินเข้าเมือง ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

โคราชผ่านการประเมินเป็น ‘ไมซ์ซิตี้’ เมืองแห่งการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ  จังหวัดที่ ๖ ของไทย ยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติ รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ทุกมิติ ชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่โดดเด่น ผู้ประกอบการเชื่อ ไมซ์คือแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงิน ด้านผู้ว่าฯ ขึ้นรับโล่ในงาน Thailand’s MICE United

 

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา เสนอตัวเข้ารับการตรวจประเมินเมือง MICE City ขั้นตอนที่ ๒ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ TCEB (ทีเส็บ) โดยเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการตรวจประเมินเมือง ร่วมประชุมการประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ หรือ MICE City ของจังหวัดนครราชสีมา

จากนั้น ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรม “Korat, MICE To Meet You รู้จัก หลงรัก เมืองย่าโม” Korat MICE City Fam Trip 2020 กิจกรรมส่งเสริมการประชุมและเที่ยวเรื่องเดียวกัน ภายใต้โครงการ KORAT MICE CITY โดยเชิญคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ความพร้อม ของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของประเทศไทย โดยกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มต้นที่กิจกรรมแรก “สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ที่บ้านเสมาลัย เสมาไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมปั้นดิน สร้างเมือง เล่าเรื่องเมืองโคราชผ่านนักจำลองประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องเล่าจากดิน ณ บ้านเสมาลัย เสมาไทย ตรอกวัดสุทธะฯ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

เมืองแห่งการจัดประชุม

จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสื่อมวลชนได้เข้าร่วมงาน KORAT MICE FEST 2020 โคราชเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ TCEB และสถาบันเครือข่าย MICE City and tourism โคราชเมืองไมซ์ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal 21 Korat ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และรองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ในฐานะหัวหน้าสถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชไมซ์ซิตี้ และผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรม เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการแสดงมหานคร “KORAT MICE” โคราชเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, พิธีมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (NCBS Tourism Awards) พร้อมกระทบไหล่ศิลปิน อาร์ท ถมยา เจ้าของรายการ Hey! Asean ผู้เขียนเพลง “มหัศจรรย์เมืองไทย” ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นิทรรศการเรื่อง KORAT MICE CITY ความยั่งยืนในการจัดงาน MICE Sustainability พร้อมด้วยเส้นทางการท่องเที่ยว KORAT MICE Theme, นิทรรศการเกี่ยวกับ MICE, การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการของโคราชเมืองไมซ์อย่างยั่งยืน และเรื่องการจัดงานอย่างไรในยุคโควิด-๑๙, กิจกรรมพบผู้ให้บริการงาน MICE TABLE TOP SALE ผู้ประกอบการ ด้านสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดงาน ที่พักร้านอาหาร ชุมชนท่องเที่ยว MICE และสินค้าที่ระลึก

ยืนยันโคราช MICE City

ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า “สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประเมินเป็นไมซ์ซิตี้ ในปี ๒๕๖๓ โดยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ทุกมิติ ทั้งด้านการคมนาคมที่เข้าถึงสถานที่จัดงาน การประชุม งานแสดงสินค้า บุคลากรมีคุณภาพ มีความเพียบพร้อมในด้านที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม รวมถึงเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ของการจัดงานในระดับประเทศ เป็นที่รู้จักของผู้มาเยือนทั้งในและต่างประเทศ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ผสมผสานกับการจัดอีเวนท์ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา คือ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นที่สุดของภาคอีสาน มีมรดกโลกที่เขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และอุทยานธรณีโคราช ด้วยศักยภาพทั้งหมดนี้จะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้มาเยือนโคราชไมซ์ซิตี้ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจะได้รับการเป็น MICE City อย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะเดินทางไปรับโล่การเป็น MICE City จากนายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand’s MICE United วันที่ ๒ กันยายนนี้ ที่สยามพารากอน กรุงเทพฯ” 

“ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ จัดงานในวันนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการได้รับการประเมินเป็นเมืองไมซ์ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ MICE การจัดงานแบบยั่งยืน MICE SUSTAINABLILITY ให้กับผู้ประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมการขาย กระตุ้นตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน”

ผ่านการประเมิน ๘ ด้าน

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “โคราชผ่านหลักเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทยเพิ่มเติม เป็นจังหวัดที่ ๖ ตามหลักเกณฑ์ทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ ๑.ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน ๒.การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง ๓.กิจกรรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการประชุม ๔.ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ๕.สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ๖.ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง ๗.สภาพแวดล้อมของเมือง และ ๘.ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งในการเป็นไมซ์ซิตี้ โคราชจะร่วมดำเนินการแบบบูรณาการ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยจะมุ่งขับเคลื่อนเมืองไมซ์ตามแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ครบองค์รวมภายใต้ ๔ กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย ๑.พัฒนาช่องทางการตลาดและส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ปรับเปลี่ยนและสร้างภาพลักษณ์ของเมือง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ๒.พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้วัฒนธรรมพื้นเมืองที่เชื่อมโยงกับ                กิจกรรมไมซ์และยกระดับกิจกรรมไมซ์ที่มีศักยภาพไปสู่ระดับนานาชาติ ๓.สร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และ ๔.ยกระดับและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว”

เชื่อช่วยดึงดูดเงิน

ด้านนายมกริน พรหมโยธี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารีโคราช กล่าวแสดงความคิดเห็นการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับรองให้เป็นไมซ์ซิตี้ ถือเป็นแม่เหล็กอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาในโคราช ซึ่งเดิมทีโคราชมีเพียงเรื่องการท่องเที่ยว การมาทำงาน แต่หลังจากนี้ผู้คนจะเข้ามาโคราชเพื่อมาประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของโรงแรมแคนทารี ซึ่งอยู่ในตลาดไมซ์ ห้องประชุมของโรงแรมก็ได้รับรองมาตรฐานจากทีเส็บอยู่แล้ว โดยกิจกรรมของไมซ์จะช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ดีขึ้นแน่นอน

พร้อมหนุน Korat MICE City

ภายหลังพิธีเปิด KORAT MICE FEST 2020 โคราชเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชม Terminal Hall ของศูนย์การค้า Terminal 21 Korat ซึ่งเป็นสปอร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่ และในเวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสื่อมวลชนเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมหอประชุมนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน สามารถรองรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการขนาดใหญ่ในระดับชาติ ถือเป็นหนึ่งในศักยภาพความพร้อมของจังหวัดในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมกับชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา แหล่งรวบรวมเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช และรับประทานอาหารรสชาติต้นตำรับท้องถิ่น ณ เรือนโคราช (เรือนพ่อคง ๑๐๐ ปี) หนึ่งในห้องรับแขกของคนโคราช โดยมีการแสดงพื้นเมือง จากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี หัวหน้าสถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชไมซ์ซิตี้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “เรือนโคราชหรือเรือนพ่อคง มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งย้ายมาจากอำเภอคง เป็นหนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษของเมืองไมซ์ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ จะได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของโคราช และได้เห็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่เป็นเรือนพื้นถิ่น โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ สามารถจัดได้อย่างหลากหลาย เช่น พิธีแต่งงานแบบโบราณ และในพื้นที่ใกล้กันยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช คนที่มาจัดงานสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโคราชได้อีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมสนับสนุนในการเป็นเมืองไมซ์ของจังหวัด มีหอประชุมขนาดใหญ่หรือหอประชุมอาคาร ๓๕ สร้างแล้วเสร็จเมื่อ ๒ ปีก่อน ซึ่งเดิมที่วัตถุประสงค์ของหอประชุมคือ ไว้เพื่อจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถจุได้กว่า ๓,๐๐๐ คน ถือว่าเป็นหอประชุมที่มีขนาดใหญ่ มีความสวยงามที่เหมาะต่อการสนับสนุนในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่จอดรถ จึงได้รับความร่วมมือสถานที่จอดรถจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และที่สำคัญยังมีบริการรถรับส่งจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความพร้อมในการจัดงานไมซ์อย่างมาก ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงาน และบุคลากรที่ให้บริการอย่างครบทุกด้าน

ผศ.ดร.ณัฏฐินี กล่าวอีกว่า “ในการศึกษาและการยกระดับโคราชเป็นไมซ์ซิตี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดกลุ่มศึกษา MICE City and Tourism โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาเรื่อง Smart City มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาเรื่อง DryPort และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาเรื่อง MICE City โดยคำว่า MICE มีความหมายตามตัวอักษร ดังนี้ ๑.M คือ Meetings เป็นการประชุม การพบปะสังสรรค์ทางความคิด ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ด้วยกัน ๒.I คือ Incentives เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร ๓.C คือ Conventions เป็นการประชุมขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยน การอภิปรายอย่างเข้มข้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอาจถึงหลักหมื่น โดยสมาคม สมาพันธ์ และอื่นๆ เป็นเจ้าของงาน และ ๔.E คือ Exhibitions เป็นงานแสดงสินค้า นวัตกรรม บริการ และอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ความหมายของ E ในที่นี้รวมไปถึงงาน Trade Show, Trade Fair, Trade Expo และงาน Fair รวมทั้งงานที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศด้วย”

โคราชโดดเด่นทั้ง ๗ ด้าน

“ในการเป็นไมซ์ซิตี้ โคราชมีความโดดเด่นทั้งหมด ๗ ด้าน ซึ่งตรงกับ Mice 7 Themes คือ ๑.ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โคราชมีโบราณสถานมากมาย เช่น ปราสาทหินพิมาย แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ๒.เส้นทาง Advenger โคราชมีเขาใหญ่ ในอำเภอปากช่องและวังน้ำเขียว สามารถจัดกิจกรรม Advenger เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ ๓.กิจกรรมหรูหรา เช่น การจัดประชุมและท่องเที่ยวในอำเภอปากช่อง ๔.เส้นทางเรื่องอาหาร โคราชมีอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน ๕.เส้นทางการทำ CSR คือการมาประชุมหรือท่องเที่ยวเชิงพัฒนา และทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้มากมาย ๖.การทำ Team Building การจัดประชุมและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และ ๗.ธีมหาดทรายชายทะเล แต่โคราชไม่มีทะเล จึงมองหาอะไรที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ คือ Khorat Geopark หรืออุทยานธรณีโลก ซึ่งกำลังจะได้รับการประเมินจากยูเนสโก และหากเราผ่านการประเมิน โคราชก็จะเป็นเมือง ๓ มงกุฎของยูเนสโก คือมีทั้ง อุทยานธรณีโลก ผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ และพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก ผืนป่าสะแกราช ดังนั้น เส้นทางที่ ๗ ของโคราช จึงเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ” ผศ.ดร.ณัฏฐินี กล่าว

สำหรับ กิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขายายเที่ยง” พร้อมร่วมปลูกป่าลอยฟ้า โดยยิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊กในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ป่า และชมความงามของทิวทัศน์ ณ จุดชมวิวเขายายเที่ยง บนอ่างพักน้ำลําตะคองชลภาวัฒนา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ “นั่งรถรางชมไร่องุ่น” ที่ บีพี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวเนอรี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะ สําหรับกลุ่มไมซ์

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะเดินทางไปรับโล่การเป็น MICE City จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand’s MICE United พร้อมกับจังหวัดสงขลา วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้านี้มี ๕ จังหวัด ที่เป็น MICE City แล้ว ได้แก่ ๑.จังหวัดภูเก็ต ๒.จังหวัดขอนแก่น ๓.จังหวัดเชียงใหม่ ๔.จังหวัดชลบุรี (พัทยา) และ ๕.กรุงเทพมหานคร

 


35 1,529