20thMay

20thMay

20thMay

 

September 24,2020

บุรีรัมย์โมเดล กัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมต่อยอดยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ

บุรีรัมย์จับมือหลายภาคส่วน เดินหน้าขับเคลื่อน “บุรีรัมย์ โมเดล กัญชาเพื่อแพทย์” พร้อมต่อยอดยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ  หวังสร้างรายได้เกษตรกร   

(23 ก.ย.63)  นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ The Great Leap of Buriram Model ก้าวกระโดด บุรีรัมย์ โมเดล กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ” มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) บุคลากรทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมสัมมนา ที่ห้องประชุมฟลอร่ารูม  อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ภายในงานทางโรงพยาบาลคูเมือง ได้ส่งมอบยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น CBD จำนวน 200 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   เพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำไปรักษาผู้ป่วยต่อไป นอกจากนี้ยังมีคลินิกกัญชา พร้อมตรวจวินิจฉัยและรับน้ำมันสูตร อ.เดชา ศิริภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิขวัญข้าว ผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ และเจ้าของสูตรน้ำมันกัญชา ให้กับผู้ที่สนใจภายในงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และร่วมฟังการอภิปรายเรื่อง “ทิศทางของนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชยาเสพติด เพื่อใช้ทางการแพทย์ และเพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  และอาจารย์ เดชา ศิริภัทร รวมถึงรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ “ปลูกอย่างไรให้ได้กัญชา”และ “แนวทางการกำกับดูแลกัญชง กับเศรษฐกิจไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และเชิญชมนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวความก้าวหน้าในการปลูก สกัดสาร และการรักษาด้วยกัญชาเพื่อการแพทย์ และการยกระดับสมุนไพร ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชายังกำหนดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  มีข้อจำกัดทั้งการปลูกและการนำไปใช้ตามกฎหมาย วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการปลูกและมีการใช้ยากัญชาเพื่อรักษาโรคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามรูปแบบ “บุรีรัมย์โมเดล”  นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ยังมีการเพิ่มการเข้าถึงด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยเปิดคลินิกให้การรักษากัญชาทางการแพทย์ ครบ ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย   ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี กับการส่งเสริมและพัฒนา สนับสนุน ร่วมกับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาล 1 ใน 3 ของประเทศ ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตยากัญชาเพื่อการแพทย์  จับมือร่วมกันสู่ความสำเร็จและต่อยอด และผลักดันความเป็นต้นแบบ กัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสู่การยกระดับกัญชากัญชงพืชเศรษฐกิจ พร้อมความเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงของกัญชา และก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศ


997 1,465