25thMay

25thMay

25thMay

 

September 26,2020

เปิดโรงพักในโรงพยาบาล ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท เพื่อปชช.-แพทย์ปลอดภัย

เปิดสถานีตำรวจในโรงพยาบาลมหาราชฯ หวังป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งมีสถิติเป็นอันดับ ๑ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 

 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารอุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดสถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีพล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการเหตุวิวาทในโรงพยาบาล พร้อมดูแลความปลอดภัยให้บุคลากรการแพทย์

ทั้งนี้ จากสถิติคดีทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓ พบว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๖๕ ครั้ง โดยอันดับ ๑ คือ เหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล รองลงมาคือการทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สิน การล่วงละเมิดบุคลากรขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์จากบุคคลภายนอกก่อเหตุทะเลาะวิวาท และมีคู่กรณีเข้ามาทำร้ายซ้ำที่โรงพยาบาล ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงเปิดสถานีตำรวจชุมชนมหาราชนครราชสีมาขึ้น เพื่อป้องกันและดูแลประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 

พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยกพวกเข้าไปทำร้ายคู่อริ ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ เพราะไม่เข้าใจกระบวนการรักษา รวมถึงการทำลายทรัพย์สินในห้องฉุกเฉิน ปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีมาตรการแก้ไขเร่งด่วน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจึงร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น ๑ เพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์”

“การจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนประจำโรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แวะเวียนมาทุก ๑-๒ ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือช่วงเทศกาลสำคัญ ก็จะเข้มงวดในการออกตรวจมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันเหตุในสถานพยาบาล และดูแลความเรียบร้อย ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท เนื่องจากผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างเข้มงวด แต่เพื่อความไม่ประมาท ทั้งในช่วงเทศกาลหรือสถานการณ์ปกติ เหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจึงจัดตั้งขึ้น รวมทั้งในโรงพยาบาลต่างอำเภอก็ดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีสถานีเช่นนี้ เนื่องจากเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก จึงให้สายตรวจดำเนินการแทน พร้อมทั้งประสานให้สายตรวจมาที่สถานีทันที” พล.ต.ต.สุจินต์ กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๖ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่ ๒๙ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

14 1,481