26thMay

26thMay

26thMay

 

November 06,2020

สส.โคราชพาน้องชายสมัครส.จ.วันสุดท้าย

บรรยากาศการรับสมัครนายก อบจ.และส.อบจ.นครราชสีมา วันสุดท้าย (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เมืองนครราชสีมา ก่อนเวลาปิดรับสมัคร ๑๖.๓๐ น.มีผู้ทยอยมาสมัครอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๑ พรรคประชารัฐ ที่มาให้กำลังใจน้องชายคือนายทรงกรช พันธ์เกษม ซึ่งมาสมัครส.อบจ.อำเภอปักธงชัย เขต ๑ ซึ่งเดิมส.อบจ.ในเขตนี้คือนายภูกิจ พันธ์เกษม น้องชายของนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม เช่นกัน สรุปในวันสุดท้ายมีผู้มาสมัครส.อบจ.จำนวน ๒๓ คน กระจายตามเขตต่างๆ

นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ช่วย กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สรุปว่ามีผู้มาสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา จำนวน ๕ คน และผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมาทั้ง ๔๘ เขต จำนวน ๑๗๓ คน โดยต่อจากนึ้ กกต.จะตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ หรือะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ แห่งพ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน ๗ วัน คือภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะติดประกาศรายชื่อไว้ที่ด้านหน้าสำนักงาน อบจ., สถานที่เลือกตั้ง และเว็บไซต์ อบจ.นครราชสีมา


ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวมีผู้สมัครบางรายจะถูกตัดสิทธิ์นั้น นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่วนที่มีข่าวนั้นเป็นเรื่องที่วิจารณ์กันเอง อยู่ที่พยานหลักฐาน ซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก่อนที่จะเสนอผู้อำนวยการพิจารณาในเบื้องต้น พร้อมทั้งสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ บางส่วนสามารถตรวจสอบเองได้จากใบสมัครหรือหลักฐานที่แนบมากับใบสมัคร

นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ ผู้ช่วย กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา

เนื่องจากมีการว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมานาน คาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรยากาศอย่างไร? นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า "น่าจะคึกคัก คนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๘-๙ ปี คนจะตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมาก"

เมื่อถามว่า คิดว่าจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากเหมือนเดิมหรือไม่ นายณัฐวุฒิแสดงทัศนะว่า ปัญหาเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องใช้ระยะเวลา การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยังพบอยู่ แต่การเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ได้คะแนนสูงโดยไม่ต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียง คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ผมมองด้วยความหวังว่า คนรุ่นใหม่จะใช้สิทธิ์ตามที่เขาเลือกจริงๆ โดยไม่มีอามิสสินจ้าง ซึ่งคิดว่าจะมีในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย และก็หวังว่าผู้สมัครจะหาเสียงอยู่ในกรอบกติกา เราหวังแบบนั้น ทั้งนี้ กกต.จะประชุมชี้แจงให้ผู้สมัครทราบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อยู่ในกติกา ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ศึกษา จึงจะชี้แจงให้ทราบในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

เมื่อถามว่า คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะแข่งขันกันดุเดือดหรือไม่ โดยเฉพาะนายก อบจ. นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า มีผู้สมัครนายก อบจ. ๕ คน น่าจะสนุก และน่าจะมีการแข่งขันกันสูง เพราะในส่วนของส.อบจ.ก็มีมาสมัครทุกวัน สรุปยอดผู้สมัครนายก อบจ. ๕ คน  ส.อบจ. ๑๗๓ คน


992 1,487