26thMay

26thMay

26thMay

 

December 19,2020

วางตัว‘ศักดิ์ชาย’นั่งปธ.หอ มีความหวังสายการบิน จัดลำ ๗๐ ที่นั่งบินข้ามภาค

หอการค้าฯ รับสมัครกรรมการ นักธุรกิจใหญ่ร่วมชิงเพียบ พร้อมวางตัวและหนุน ‘ศักดิ์ชาย ผลพานิชย์’ นั่งเก้าอี้ประธาน เข้าหารือผู้ว่าฯ เพื่อพัฒนาโคราช สยบข่าวลือ หอการค้าขาดสภาพคล่อง ที่ผ่านมาโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีการนำตำแหน่งไปเกี่ยวการเมือง แค่พ่อขอยุติไปช่วยลูกสาวหาเสียง ข่าวดีมีเอกชนจะนำเครื่อง ๗๐ ที่นั่งบินข้ามภูมิภาค แต่อาจไปลงเมืองรองแทน

 

ตามที่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รักษาการประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือปัญหาด้านเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ๓ คน ได้แก่ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรจสีมา และนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รวมถึงปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หารือผู้ว่าฯ พัฒนาเศรษฐกิจ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ “โคราชคนอีสาน” สัมภาษณ์นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า มีกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วม ๙ คน ซึ่งผู้ว่าฯ นัดเข้าไปหารือเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ได้มีกรอบการพูดคุยมากนัก แต่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ โดยหอการค้าฯ มีประเด็นที่นำเสนอและรายงานความคืบหน้าที่หอการค้าได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งในเรื่องความคืบหน้าเรื่องสนามบิน ซึ่งก่อนนี้มีเชิญนักธุรกิจมาพูดคุย จะมีการนำเครื่องบินขนาดเล็กเข้ามาบินเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคจากโคราชไปยังภาคเหนือ โดยยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อมูล นอกจากนี้ หอการค้ายังสอบถามเรื่องความคืบหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ซึ่งผู้ว่าฯ แจ้งว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพียงแต่มีการตรวจข้อมูลว่า ต้องการอะไรจากเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่แล้ว จากนั้นก็จัดทำข้อมูลมาเสนอทางจังหวัด เพื่อให้จังหวัดนำไปเสนอภาครัฐต่อไป ในเรื่องนี้จึงต้องไปศึกษาเพิ่มเติม และหารือร่วมกับหลายภาคส่วน รวมทั้งมีการรายงานเรื่องของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของหอการค้าฯ มี ดร.ธีรพงษ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องมีการขอความ          ร่วมมือด้านข้อมูลจากคลังจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด เพื่อมาเพิ่มเติมข้อมูลของศูนย์ฯ 

กระจายแหล่งท่องเที่ยว

“นอกจากนี้นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานหอฯ ยังมีการพูดถึงสตาร์ทอัพ และเอสเอ็ม อีในโคราชว่า มีปัญหาอะไร โดยเฉพาะปัญหาหลักของกลุ่มนี้คือการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งต้องการขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในเรื่องข้อมูล R&D (วิจัยและพัฒนา) ที่สถาบันการศึกษาได้ทำไว้มากมายหลายด้าน หากเป็นไปได้ก็ขอให้ร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน เพื่อนำงานวิจัยต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ส่วนน.ส.พจนกร พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบมากจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ จึงต้องเร่งในการหาแหล่งท่องเที่ยวและหาการสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในโคราชให้มากขึ้น นอกจากนี้มีการพูดถึงโครงการดูดาวร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่นำคนมาดูดาวร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น เมื่อมีการดูดาวแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องโหราศาสตร์ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไร จะเป็นอีกกิจกรรมที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา เพราะปัจจุบันการท่องเที่ยวจะไปกระจุกอยู่ที่เขาใหญ่ จึงอยากให้กระจายไปทั่วจังหวัด เช่นที่ครบุรีก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ลำแชะ หรือที่พิมายก็อาจจะหาจุดที่สามารถดูดาวได้ เป็นการกระจายแหล่งท่องเที่ยวออกไปในจังหวัดของเรา” นายศักดิ์ชาย กล่าว

ดันปลดล็อกที่ส.ป.ก.

รักษาการประธานหอการค้าฯ เปิดเผยอีกว่า “ส่วนนายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ นำเสนอโครงการด้านการเกษตร ซึ่งหอการค้าดำเนินการอยู่ในเรื่องแอปพลิเคชัน ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกร สามารถระบุผลผลิตของพืชแต่ละชนิด เช่นในพื้นที่โคราชมีจำนวนผลผลิตมันสำปะหลัง หรือข้าว อยู่ในพื้นที่อำเภอใด ปริมาณเท่าไหร่ เพื่อที่จะดูในเรื่องของราคา ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการสมาร์ทซิตี้ ในส่วนของเรื่อง Zero waste มีการทำวิจัยวิเคราะห์ถังในการจัดเก็บหรือย่อยสลายขยะ มีต้นทุนในการจัดทำประมาณหมื่นกว่าบาท ซึ่งยังอยู่นระหว่างการทดลองและทดสอบอยู่ มีโครงการหมู่บ้านบางแห่งนำไปใช้แล้ว ในขณะที่นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง พูดถึงพื้นที่ ส.ป.ก.ในเขตเมืองที่ยังมีปัญหา และน่าจะมีการประกาศให้พ้นจากการเป็นพื้นที่ส.ป.ก. เพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนและพัฒนาเพื่อโคราชได้ เพราะการลงทุนบางอย่างจะมีปัญหาเรื่องเขตพื้นที่ที่ทางการกำหนด ทำให้ลงทุนไม่ได้ หากมีการปลดล็อกก็จะทำให้เกิดการลงทุนหรือพัฒนาเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้ขอให้ผู้ว่าฯ ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย เพราะมีการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานรัฐไปแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุมัติออกมา ส่วนนายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา พูดถึงโครงการพิเศษของหอการค้าที่เราจัดขึ้นแล้วคือเทศกาลอาหารย่าง โดยขอการสนับสนุนจากทางจังหวัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเสนอโครงการที่จะจัดขึ้นในปีหน้าคือ ‘โครงการเทศกาลอาหารปิ้งย่าง ขั่วหมี่ ส้มตำและวัฒนธรรมพื้นถิ่นโคราช’ ซึ่งอาจจะขอใช้พื้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อเป็นสถานที่จัดงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทางด้านอาหารในโคราชมาเข้าร่วม ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน ช่วงก่อนจะหมดวันหยุดสงกรานต์ แล้วคนกำลังจะเดินทางกลับไปทำงานก็จะจัดงานนี้ขึ้นมา รวมทั้งต้องการให้เป็นงานที่ยกระดับอาหารพื้นถิ่นโคราช จะมีทั้งการแข่งขันขั่วหมี่ ส้มตำ ไก่ย่าง รวมทั้งแข่งขันวัฒนธรรมพื้นเมืองโคราชด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูวัฒนธรรมโคราชบ้านเรา โดยทั้งหมดที่กล่าววมามีทั้งเรื่องที่รายงานให้ผู้ว่าฯ ทราบ และความขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากทางจังหวัดด้วย” 

มีความหวังสายการบิน?

“โคราชคนอีสาน” ถามถึงความเป็นไปได้ในเรื่องการนำสายการบินมาเปิดบริการที่สนามบินโคราช โดยนายศักดิ์ชาย เปิดเผยว่า “มีบริษัทหนึ่งที่นำโรงเรียนการบินมาตั้งที่โคราช เสนอมาว่า กำลังจะนำเครื่องบินประมาณ ๗๐ ที่นั่ง เข้ามาบินเชื่อมโยงภูมิภาค ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องบินไปเมืองหลักเช่นเชียงใหม่ เพราะ slot การบินเต็มแล้ว รวมทั้งตารางเวลาที่บินจากโคราชไปเชียงใหม่อาจจะไม่ดีและไม่ตอบโจทย์ผู้โดยสาร แต่อาจจะบินไปเมืองรอง เช่นบินจากโคราชไปลงลำปาง แล้วต่อรถยนต์ไปเชียงใหม่ในเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ซึ่งอาจจะได้เวลาที่ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร ส่วนภาคใต้แทนที่จะบินตรงไปลงภูเก็ต ก็อาจจะเป็นพังงาหรือเมืองที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ได้เวลาที่ตรงตามความต้องการของผู้เดินทาง” 

ยอมรับถูกทาบนั่งประธาน

ต่อข้อถามเรื่องการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าชุดใหม่ ซึ่งมีการเปิดรับสมัครไปแล้ว และมีข่าวว่าในสมัยนี้นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ได้ถูกวางตัวให้เป็นประธานหอการค้าฯ นั้น ได้รับการเปิดเผยว่า “ขั้นตอนการเลือกตั้งนั้น สมาชิกหอการค้าจะเลือกตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการ ๓๕ คน จากนั้นกรรมการจะเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาเป็นประธาน ซึ่งประธานจะเป็นใครก็ได้ แต่ก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันและผมถูกทาบทามให้เป็นประธาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า สมาชิกจะเลือกผมให้เข้าไปหรือไม่ หากไม่ได้เลือกก็ไม่ได้เข้าไปสู่ระบบการเลือกตั้งเป็นประธาน หรือแม้จะถูกเลือกเข้าไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการทั้ง ๓๔-๓๕ คนนี้จะเลือกผมเป็นประธานหรือไม่”

ให้ความสำคัญสมาชิก

“โคราชคนอีสาน” ถามว่า เนื่องจากเป็นกรรมการหอการค้ามานานและเป็นรองประธานหอการค้าหลายสมัย หากได้รับเลือกตั้งเป็นประธานหอฯ จะมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโคราชและดูแลสมาชิกหอการค้าอย่างไร? นายศักดิ์ชายตอบว่า หอการค้าฯ ดำรงอยู่ได้ด้วยสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่อประมาณ ๙๐๐ ราย แต่ที่ยังมีการชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีอยู่ประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ รายเท่านั้น ยังมีการหมุนเวียนตลอดคือมีทั้งเข้าใหม่และออกไป ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าสมาชิกก็ต้องตัดออกไป ซึ่งคณะกรรมการขุดที่รักษาการอยู่นี้ก็มีความเห็นตรงกันว่า ต้องพยายามรักษาและใส่ใจสมาชิกเพิ่มมากขึ้น คือให้ความสำคัญกับสมาชิกมากขึ้น โดยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือด้านข้อมูล การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในสิ่งที่สามารถทำได้ เช่นที่ผ่านมาก็มีโครงการเงินกู้สู้โควิด เพื่อให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ควรจะมอบให้กับสมาชิก ซึ่งความจริงแล้วทางหอการค้าไทยก็จัดทำแอป NCC Connect เป็นการให้ข้อมูลกับสมาชิกในด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

“อีกเรื่องที่จะทำหากได้เข้ามารับตำแหน่งประธาน คือ จะมุ่งเน้นเรื่อง MICE City โดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งโคราชไม่แพ้ใครอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการหาเงินเข้าจังหวัดโดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม แต่ในเรื่องศูนย์ประชุมนั้น โคราชยังถือว่าแพ้จังหวัดอื่น แต่การที่จะลงทุนสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ต้องคิดถึงเรื่องคุ้มทุนด้วย จึงเน้นในเรื่องการประชุมสัมมนาขนาดกลาง อีกเรื่องที่จะเน้นคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคนยังไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์จากเขตฯ อย่างไร โดยจะมีที่ได้ประโยชน์คือในภาคอุตสาหกรรมที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามา ซึ่งหอการค้าก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนย่อยทั้งเรื่องโลจิสติกส์ การหาคนเข้าทำงาน หอพัก หรือโรงอาหารในโรงงานต่างๆ ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่สมาชิกหอการค้าจะได้รับจากการที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในโคราช” นายศักดิ์ชาย กล่าว 

ธุรกิจใหญ่ร่วมชิงกก.หอ

“โคราชคนอีสาน” ถามว่าการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าในสมัยนี้นับว่ามีจำนวนมากกว่าทุกสมัยหรือไม่ และมีข่าวว่าจะมีการแข่งขันกันด้วย จริงหรือไม่ รวมทั้งยังมีธุรกิจใหญ่ๆ เข้ามาสมัครเลือกตั้งด้วย เช่น นครชัยทัวร์, พี.ซี.เอส. และบีเอ็มดับเบิลยู ซึ่งไม่เคยลงสมัครมาก่อน เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นกับหอการค้าฯ นายศักดิ์ชาย ตอบว่า “การรับสมัครเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.หอการค้าฯ ซึ่งมีนายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ เป็นประธาน กกต. ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงจะประกาศรายชื่อออกมา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ในส่วนที่มีผู้สมัครเข้ามาใหม่นั้น ผมกลับคิดว่า ยิ่งสมัครเยอะยิ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะแสดงว่ามีผู้สนใจในกิจกรรมของหอการค้ามากขึ้น เห็นว่าหอการค้าทำอะไรให้กับจังหวัดได้ แต่จำนวนการสมัครขนาดนี้ผมถือว่าน้อยด้วยซ้ำไป เพราะคณะกรรมการต้องมีถึง ๓๕ คน แต่ที่สมัครอยู่ขณะนี้มีพียง ๔๙ คนเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเยอะ ยิ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมของหอการค้าก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แสดงว่า เขาเห็นว่าหอการค้ามีประโยชน์ต่อสังคมโคราชและสร้างประโยชน์ต่อสังคมโคราช จึงต้องการเข้ามีส่วนร่วม เพราะคนที่เข้ามาเป็นกรรมการหอการค้าไม่สามารถเข้ามาหาผลประโยชน์ใดใดได้ เพราะไม่มีเงินเดือนให้กรรมการ แต่กลับต้องหาเงินเข้ามาให้หอการค้าด้วยซ้ำไป ทั้งการดูแลเจ้าหน้าที่หอการค้า อาคารสถานที่ ซึ่งถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเป็นประจำในแต่ละเดือน ผู้ที่เข้ามาก็ต้องเสียสละ”

ยืนยันไม่มีขาดสภาพคล่อง

ต่อข้อถามว่า มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของหอการค้าว่า ขาดสภาพคล่องและมีการนำเงินไปใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่โปร่งใส จริงหรือไม่? นายศักดิ์ชาย ตอบว่า “ไม่มี และไม่เคยมีในเรื่องนี้ ซึ่งผมก็เพิ่งได้ยิน เพราะตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมาหลายสมัยก็ไม่เคยได้ยินหรือมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ ความจริงแล้วหอการค้ามีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว โดยมีนายสมชัย ฉัตรพัฒนาศิริ เป็นประธานตรวจสอบกรรมการหอการค้าฯ และมีบุคคลภายนอกด้วย มีผู้ตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่ผมเป็นกรรมการมาก็ยังไม่เคยเห็นว่า มีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใส 

หอการค้าฯ หาประโยชน์ไม่ได้

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า มีกรรมการบางรายเกี่ยวข้องกับการเมือง ทางคณะกรรมการฯ มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่? นายศักดิ์ชาย กล่าวว่า “มีการพูดคุยกันบ้าง แต่ที่ได้ยินมาคือได้ยินจากบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งต้องเรียนตรงๆ ว่า การเป็นกรรมการหรือประธานหอการค้าฯ จะใช้ชื่อเสียงของหอการค้าไปใช้ประโยชน์อะไรได้เช่นนั้นหรือ? ผมยังนึกไม่ออก หอการค้าจังหวัดฯ ไม่ได้เป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศ ที่จะนำชื่อเสียงไปหาประโยชน์ในการหาเสียง หากจะพูดจริงๆ คือ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนยังไม่รู้เลยว่าหอการค้าคืออะไร จึงไม่รู้ว่าจะสามารถนำตำแหน่งไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นกรณีล่าสุด เหตุที่ผมต้องรักษาการประธานหอการค้าฯ ก็เพราะว่านายชัชวาล (วงศ์จร) ส่งลูกสาวลงสมัครรับเลือกตั้ง (ส.อบจ.นครราชสีมา) และเมื่อเริ่มมีการหาเสียงอย่างจริงจัง ก็ทำหนังสือขอยุติบทบาทชั่วคราว จนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อช่วยลูกสาวหาเสียงและไม่ให้มีคำครหา ซึ่งนายชัชวาลไม่ได้ลงสมัครเอง จึงไม่จำเป็นต้องลาออกจากประธานหอการค้า และไม่ถือว่าขัดกับพ.ร.บ.หอการค้า เพราะหอการค้าก็มีทนายความเป็นรองประธานฝ่ายกฎหมายอยู่ด้วย อีกทั้งนายชัชวาลก็ไม่ได้ลงสมัครด้วยตัวเอง จึงแสดงสปิริตด้วยการขอยุติบทบาทชั่วคราว ซึ่งก็เหมือนพ่อช่วยลูก” 

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “ถ้าได้เข้าไปเป็นประธานฯ ต้องการให้หอการค้าโคราชเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในโคราชมากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

BMW’ร่วมสนับสนุน

ทางด้านนายปริญ กัญจนาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชิดชัย ออโตเฮ้าส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยายนต์ BMW ซึ่งลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการลงสมัครครั้งแรก เปิดเผยเหตุผลกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ต้องการช่วยเหลือสังคม ที่ผ่านมาเราช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่ไม่ได้ออกตัว แต่ปีนี้ เห็นถึงความพร้อมทั้งผู้นำและทีมงาน และต้องการให้โคราชเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปอีก จากเดิมที่ดีอยู่แล้ว รวมทั้ง ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น อีกทั้งผมมีความชื่นชมการทำงานของทีมงานตั้งแต่สมัยประธานชัชวาล แต่ในช่วงนั้นติดเรื่องความพร้อม มาถึงปีนี้ทราบว่าประธานคนใหม่คือคุณตู่ (ศักดิ์ชาย) คิดว่าเหมาะสมในทุกด้าน บวกกับความพร้อมส่วนตัวเลยตัดสินใจเข้าสมัคร หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในด้านภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ”

เมื่อถามว่า หากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าฯ มีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ นายปริญ เปิดเผยว่า มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ ในทีมแล้ว ซึ่งสามารถทำได้หลากหลาย หากช่วยอะไรได้ก็ยินดี สิ่งหนึ่งที่สนใจก็คือ จะมีกรรมการที่เข้าไปช่วยดูเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ อาจจะอยู่ในรูปแบบการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นช้างเผือกในโคราชอีกหลายที่ นอกจากนั้น สิ่งใดก็ตามที่จะเป็นผลประโยชน์กับจังหวัดนครราชสีมา ก็จะทำอย่างเต็มที่

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๘ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

993 1,473