12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

December 30,2020

‘รพ.ริมลิฟวิ่ง’เปิดอาร์ดีซีแล็บ มาตรฐานดีราคาประหยัด ลดแออัดในโรงพยาบาลรัฐ

เปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์อาร์ ดี ซี แล็บ ภายในรพ.ริม ลิฟวิ่ง บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอก  ราคาถูกและมีมาตรฐาน สามารถรอรับผลใน ๑-๒ ชม. หวังลดความแออัดผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ราชสีมาอินเตอร์ เมดิคัล กรุ๊ป จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง พร้อมด้วย นักเทคนิคการแพทย์ (ทนพญ.) มธุรส ชัยวรพร ที่ปรึกษา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ทนพญ.ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย โดยมี ทนพญ.จิตถนอม ซองผม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชสีมาไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (RDC)  ให้การต้อนรับ ท่ามกลางบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานบริบาลญี่ปุ่น โครงการ AIU Education กว่า ๖๐ คน รวมทั้งนายวิฑูรย์-นางกฤษณีนารถ ลิ่วเกษมศานต์ เจ้าของง่วนเจ็งหลง ร่วมในงานด้วย

ทนพญ.จิตถนอม ซองผม กล่าวว่า “คลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซี แล็บ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบถาวร ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์ รองรับการบริการสำหรับโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง คลินิก และประชาชนทั่วไป ให้บริการโดยนักเทคนิคการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้เลือกใช้เครื่องมือที่ไม่ใช้น้ำ ทำให้ช่วยลดปริมาณการก่อให้เกิดน้ำเสีย พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบการรายงานผลออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็วมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการช่วยให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคทั้งในเชิงป้องกัน ดูแล และคัดกรอง ได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด”

ทนพญ.มธุรส ชัยวรพร กล่าวแสดงความยินดีว่า “ในฐานะรุ่นพี่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีคลินิกเทคนิคการแพทย์แห่งใหม่ในการบริการให้แก่คนโคราช และยังเป็นลูกหลานคุณย่าโมอีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมนโบายของกระทรวงสาธารณสุขในการลดความแออัดของโรงพยาบาลรัฐ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซี แล็บ จะสามารถเอาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจให้ได้ผลการตรวจที่มีคุณภาพ ช่วยในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทย และก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้เป็นอย่างดี”

จากนั้น นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ พร้อมด้วย ทนพญ.มธุรส ชัยวรพร, ทนพญ.ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด และ ทนพญ.จิตถนอม ซองผม ร่วมตัดริบบิ้นเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซีแล็บ พร้อมเข้าชมภายในศูนย์ RDC 

ทน.พญ.จิตถนอม ซองผม เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซีแล็บ เดิมทีบริษัท ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด อยู่คู่กับริมลิฟวิ่งตั้งแต่แรก การเปิดตัววันนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับริมลิฟวิ่ง รองรับการบริการที่หลากหลาย การบริการที่รองรับความต้องการของโรงพยาบาล คือ ๑.การตรวจสุขภาพ ทั้งสุขภาพภายในและภายนอกโรงพยาบาล ๒.โรคกระดูกและข้อ ๓.โรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่เปิดบริการ และในอนาคตเราจะเปิดบริการครอบคลุมทุกประเภท เพื่อรองรับการเติบโตของริมลิฟวิ่ง ต้องการชี้ให้เห็นว่า หลังจากเกิดโควิด-๑๙ นั้น ทำให้เราเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ต่อไปคนจะมาโรงพยาบาลน้อยลง ต่อไปคนจะอยู่บ้านมากขึ้น ทุกวันนี้เราได้ยินคำว่า การบริการที่บ้าน ทำให้ในปี ๒๕๖๔ จะเห็นการบริการใหม่ๆ ของริมลิฟวิ่ง และ RDC ที่ร่วมมือกันทำบริการออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการที่ลึกขึ้น กว้างมากขึ้น ลดระยะทางระหว่างริมลิฟวิ่งกับอำเภอเมือง ทำให้ผู้ที่อยู่บ้านก็สามารถรับบริการของริมลิฟวิ่งเช่นเดียวกัน ผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้สูงอายุติดเตียงสามารถได้รับบริการของริมลิฟวิ่งเช่นเดียวกัน หากเกิดปัญหา            ริมลิฟวิ่งหรือ RDC จะส่งคนเข้าไปบริการซึ่งทำให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มีบรรยากาศที่ดีมากขึ้น ที่ริมลิฟวิ่งมีสวน มีคอนโด ซึ่งสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ หากต้องการจะมาโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาล เราก็ยินดีต้อนรับ” 

“ส่วนกลยุทธ์ที่เปิด RDC แล็บมาด้านนอกก็เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะโควิด-๑๙ เป็นตัวขับเคลื่อนว่าโรงพยาบาลต้องลดการแออัดจากที่ต้องรอภายในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องการลดความแออัด ในแง่ที่ว่า ให้คลินิคเทคนิคการแพทย์สามารถรับเจาะเลือดที่นี่ แล้วส่งไปให้โรงพยาบาลมหาราชฯ หรือโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งตรวจเองแล้วส่งผลไปให้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินไปหาหมอได้เลย ทำให้โรงพยาบาลลดการแออัดลง ไม่ต้องไปเสียเวลา รวมทั้งช่วยลดการติดเชื้อของโควิด-๑๙ มากขึ้นด้วย อีกทั้งบริเวณที่ตั้งไม่มีคลินิคเทคนิคการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนในละแวกนี้ ทำให้สามารถมาเจาะเลือดแล้วกลับบ้าน นอกจากนี้ ค่าบริการของคลินิกก็มีราคาถูกมาก เพราะต้นทุนเราทำได้ดี ไม่สิ้นเปลือง ถือว่าช่วยให้ผู้มาใช้บริการประหยัดได้อีกต่อหนึ่งด้วย” 

ทนพญ.จิตถนอม กล่าวอีกว่า “การใช้บริการคลินิก RDC ถือเป็นการช่วยลดขั้นตอนของโรงพยาบาลด้วย ซึ่งในขั้นตอนแรกที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำมาว่า ให้เจาะเลือดเฉยๆ แล้วส่งไปให้โรงพยาบาลตรวจ แต่เมื่อได้ประสิทธิภาพที่ดี ก็สามารถตรวจที่นี่ แล้วส่งผลไปยังโรงพยาบาลได้เลย เป็นขั้นตอนที่สองที่ยังไม่เกิดขึ้น ยังอยู่ในเฟสแรกที่เจาะเลือดก่อน แต่หากเจาะเลือดและใช้บริการของเรา ก็สามารถรอผลได้เลย ภายใน ๑-๒ ชั่วโมง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การสั่งอาหารก็สั่งแกร็บ เป็นเดลิเวอรี่ ในส่วนของแล็บก็เช่นกัน ใครมาเจาะเลือดเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้เลย เมื่อฝั่งนี้ได้รับผลก็จะส่งไป เพราะปัจจุบันผลเลือดไม่ใช่ของโรงพยาบาลแล้ว เป็นผลเลือดของคนไข้ คนไข้มีสิทธิ์ได้รับไป ไม่เช่นนั้นจะมานั่งขอผลเลือด ขอผลประวัติการรักษาทำไม รูปแบบพัฒนาตามยุคสมัยนิวนอร์มอล ฉะนั้นต้องยอมรับว่า เราต้องปรับตัว ต้องเปลี่ยนเพื่อรองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทราบมาว่าโคราชเป็น ๑ ใน ๘ ที่ทำสมาร์ทซิตี้ นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อรองรับสมาร์ทซิตี้อีกด้วย”

สำหรับอัตราการตรวจมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ราคา ๑๖๐ บาท, ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Analysis ๑๕๐ บาท และ ESR ราคา ๑๒๐ บาท, ตรวจอุจจาระ Stool Examination ราคา ๑๘๐ บาท, ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS ราคา ๑๓๐ บาท, ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C ราคา ๓๕๐ บาท, ตรวจการทำงานของไต Bun ๑๔๕ บาท และ Creatinine ราคา ๑๓๐ บาท, ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Uric Acid ๑๓๐ บาท Cholesterol ราคา ๑๗๐ บาท HDL- Cholesterol ราคา ๒๕๐ บาท และ LDL- Cholesterol ราคา ๒๕๐ บาท, ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ราคา ๑๔๕ บาท Albumin ราคา ๑๔๕ บาท Globulin ราคา ๑๔๕ บาท ALT ราคา ๑๔๕ บาท AST ราคา ๑๔๕ บาท ALP ราคา ๑๔๕ บาท Total Bililubin ราคา ๑๔๕ บาท และ Direct Bililubin ราคา ๑๔๕ บาท, ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ TSH ราคา ๔๕๐ บาท Free T3 ราคา ๔๕๐ บาท Free T4 ราคา ๔๕๐ บาท T3 ราคา ๔๕๐ บาท และ T4 ราคา ๔๕๐ บาท, ตรวจหาหมู่เลือด ABO Group ราคา ๑๐๐ บาท RH Group ราคา ๑๐๐ บาท, ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP ราคา ๕๐๐ บาท, ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (ลำไส้) CEA ราคา ๕๕๐ บาท, ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ราคา ๗๐๐ บาท, ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg ราคา ๔๕๐ บาท และ HBsAb ราคา ๔๕๐ บาท, ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV ราคา ๗๐๐ บาท และตรวจหาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Rheumatoid Factor ราคา ๑๘๐ บาท


57 1,584