21stApril

21stApril

21stApril

 

January 30,2021

ยืนยันไม่ได้ห้ามเปิดเวทีหมอลำ แค่ให้เสนอแผนควบคุมโควิด ‘เสียงอีสาน’ดีใจไม่อดตาย

คณะหมอลำบุกศาลากลาง ขอความชัดเจนจากทางการว่า เปิดการแสดงได้หรือไม่ หลังถูกเลิกจ้างงานต่อเนื่อง นักแสดงนับพันตกงาน หลังงานถูกยกเลิกทุกพื้นที่ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมย้ำ ทำได้แต่ต้องเสนอแผนควบคุมโรคให้พิจารณา ‘นกน้อย อุไรพร’ พร้อมสู้ก่อนอดตาย

 

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางอุไร  ฉิมหลวง อายุ ๖๔ ปี หรือ “นกน้อย อุไรพร” เจ้าของวงดนตรีเสียงอีสาน ในฐานะประธานชมรมภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน คณะดนตรีพื้นบ้านหมอลำชื่อดังทั่วทั้งภาคอีสาน รวม ๒๒ คณะ อาทิ วงสาวน้อยเพชนบ้านแพง, วงระเบียบวาทะศิลป์, เสียงอีสาน และประถมบันเทิงศิลป์ ร่วมกันสวมชุดหมอลำครบเครื่อง เข้ายื่นหนังสือต่อนายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมฯ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและให้พิจารณาถึงแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถจัดการแสดงหมอลำในพื้นที่หลายจังหวัดได้ ทำให้คณะหมอลำต่างๆ ถูกยกเลิกการจ้างงานไปเกือบหมด เนื่องจากแต่ละพื้นที่ระบุว่าทางจังหวัดไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 

การเข้ายื่นหนังสือและหารือร่วมกันของคณะผู้แทนภาคีเครือข่ายนักร้องหมอลำฯ กับทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบถามและร่วมตรวจสอบระเบียบข้อบังคับร่วมกันนานกว่า ๓๐ นาที จึงได้ข้อสรุป ทำให้กลุ่มศิลปินหมอลำกว่า ๕๐ คนเดินทางกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมฯ เปิดเผยว่า การรับเอกสารคำร้องดังกล่าว จะมีการลงรับและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และจากการพูดคุยกันพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่มีการยกเลิกการจ้างงาน ดังนั้น วันนี้จึงเป็นการรับเรื่องเฉพาะในส่วนของขอนแก่น และได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้วว่า จังหวัด อำเภอ หรือส่วนงานต่างๆ ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งอนุญาตจัดการแสดงหรืองานมหรสพใดๆ แต่การจะจัดกิจกรรมใดๆ ได้นั้นจะต้องขออนุญาตมายังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ ให้ถูกต้อง ซึ่งทุกอำเภอมีคณะทำงานอยู่แล้ว มีแผนการดำเนินงานที่ทางจังหวัดสั่งการไว้อยู่แล้ว จึงแนะนำให้คณะหมอลำต่างๆ ที่มีกำหนดการแสดงในเขตขอนแก่น ไปทำเรื่องให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่คณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อฯ กำหนด หากคณะใดทำมาถูกต้องและเป็นไปตามที่จังหวัดกำหนด ก็จะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาทันที หรือหากคณะหมอลำใดไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ศูนย์ดำรงธรรมฯ พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการใดๆ ต้องรัดกุม รอบคอบ และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

นางอุไร ฉิมหลวง อายุ ๖๔ ปี หรือ “นกน้อย อุไรพร” เจ้าของวงดนตรีเสียงอีสาน ในฐานะประธานชมรมภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน เปิดเผยว่า วันนี้คณะหมอลำ ที่เป็นเครือข่ายสมาชิก รวม ๒๒ คณะ ทุกคนกำลังจะอดตาย จากการที่ถูกยกเลิกการจ้างงานแทบทุกวัน ยกตัวอย่างคณะเสียงอีสาน จากเดิมมีการจ้างงานตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาไปถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ รวมประมาณ ๑๐๐ งาน แต่วันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วกว่า ๖๐ งาน ส่วนที่เหลือเจ้าภาพขอเลื่อนการจัดงานไปเป็นช่วงปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จะคลี่คลาย ซึ่งทุกคณะหมอลำประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทุกคนตกงาน ไม่มีงานทำ ไปรับจ้างที่ไหนก็แทบไม่ได้ เพราะแทบทุกแห่งลดการจ้างงานทั้งหมด ดังนั้น วันนี้จึงรวมตัวกัน เพื่อมาขอทราบความชัดเจนจากทางราชการว่า การที่ถูกยกเลิกการจ้างงานตามที่ระบุว่า ทางรัฐบาลหรือจังหวัดสั่งห้ามไม่ให้จัดงานนั้น ความจริงเป็นเช่นไร ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบเอกสารและประกาศต่างๆ ทำให้รู้ว่า ที่ขอนแก่นไม่ได้สั่งห้ามใดๆ แต่ขอให้การจัดงานต่างๆ มีการทำเรื่องขออนุญาตและเสนอแผนการเฝ้าระวัง และการควบคุมตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขให้เด่นชัด และเข้มงวด

“เราได้รับข่าวดีจากทางจังหวัดแล้ว ซึ่งคณะหมอลำรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ ชีวิต จากทั้ง ๒๒ คณะ ต้องขอขอบคุณนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าใจและใส่ใจในปัญหาของคนหาเช้ากินค่ำแบบเรา วันนี้ข่าวดีที่ปรากฏก็จะเป็นการบ้านสำคัญที่ทุกคณะจะต้องไปพูดคุยกับเจ้าภาพ และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐให้มากขึ้น เพื่อให้การจัดการแสดงของเราอยู่คู่กับคนอีสานต่อไป เพราะเป็นวัฒนธรรมที่คู่กับคนอีสานมายาวนาน และในการจัดการนั้น ก็มีเวลาจำกัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ ดังนั้น ภาพการแสดงหมอลำแบบนิวนอร์มอล จึงเป็นสิ่งที่ชาวคณะหมอลำจะกลับไปพิจารณาให้รัดกุม แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เราทุกคนต้องสู้ ถ้าไม่สู้ก็อดตาย ที่ผ่านมาทำการแสดงแบบออนไลน์ ก็ทำได้แค่ครั้งคราว แต่มาวันนี้ทุกคณะพร้อมที่จะกลับไปแจ้งเจ้าภาพว่า ที่ขอนแก่นไม่ได้ห้ามแสดง แต่การจัดงานจะต้องทำตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ กำหนด ดังนั้น ภาพมิติใหม่ของการจัดแสดงหมอลำแบบนิวนอร์มอลก็น่าจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า” นกน้อย อุไรพร กล่าวท้ายสุด

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๔ วันพุธที่ ๒๗ เดือนมกราคม - วันอังคารที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

1008 1408