25thMay

25thMay

25thMay

 

February 12,2021

ชัยภูมิเดือด‘ช้างชนช้าง’ ‘ขายยา’ปะทะ‘เย็บผ้า’

 

สนามเลือกตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิเดือด คึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในรอบกว่า ๑๐ ปี จับตาศึกช้างชนช้างแชมป์เก่าตระกูลดัง “เกียรติก้อง ชูชัย” ที่ครองมานานกว่า๑๐ ปี ปะทะทายาทตระกูล “วิตนากร” เจ้าของธุรกิจสิ่งทอส่งออกหมื่นล้าน 

 

 

 

เมื่อวัน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในระหว่าง ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเทศบาลเมืองชัยภูมิ มี ๓ เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลรวม ๑๘ คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักกว่าทุกครั้งในรอบกว่า ๑๐ ปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้สมัครแต่ละฝ่ายพาลูกทีมเดินทางมารอเพื่อยื่นใบสมัคร เพื่อให้ได้หมายเลขก่อนฝ่ายอื่น โดยมีผู้สมัครมาก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. จำนวน ๓ คน จาก ๓ กลุ่ม จึงต้องใช้วิธีให้ผู้สมัครจับฉลากชิงหมายเลข

โดยหมายเลข ๑ นายสานนท์ ด่านภักดี อายุ ๖๐ ปี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ลงสมัครในนามกลุ่มสานนท์เปลี่ยนชัยภูมิ ส่งลูกทีมลงเพียงครึ่งสภา หมายเลข ๒ นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย อายุ ๕๓ ปี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ แชมป์เก่าหลายสมัยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึงสมัยล่าสุด ทายาทเศรษฐีหลายพันล้านเครือธุรกิจเจริญฟาร์มมาซีเมืองชัยภูมิ ซึ่งครั้งนี้ส่งลูกทีมครบทุกเขต จำนวน ๑๘ คน เพื่อรักษาแชมป์ให้ได้อีกครั้งอย่างเต็มที่ และครั้งนี้มาในนามชื่อกลุ่มลูกแม่น้อย 

 

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย

 

 

และหมายเลข ๓ นายธีวรา วิตนากร อายุ ๕๖ ปี อดีดประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ และทายาทเจ้าของธุรกิจระดับหมื่นล้าน กิจการยักษ์ใหญ่ติด ๑ ใน ๕ เสือสิ่งทอระดับประเทศ บริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก มีการขยายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีงบลงทุนกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากปัญหาโควิด-๑๙ จึงหันกลับมา ระดมลงทุนตั้งโรงงานสิ่งทอในพื้นที่ และดูแลกิจการในจังหวัดชัยภูมิต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้หันมาลงเล่นการเมืองสนามท้องถิ่น เพื่อหวังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนชัยภูมิ โดยจะขอสู้กับตระกูลดังแชมป์เก่า พร้อมส่งลูกทีมลงสมัครครบทุกเขตทั้ง ๑๘ คน ในนามกลุ่มรวมพลังเมืองชัยภูมิ ซึ่งสนามการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิในครั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาศึกช้างชน โดยในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าใครจะได้รับชัยชนะ

 

นายธีวรา วิตนากร

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๖ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 1,483