19thJune

19thJune

19thJune

 

March 06,2021

ผู้ปกครองทวงคืนที่หลวงจากเอกชน อ้างกระทบการใช้พื้นที่ของนักเรียน

ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า ร้องโรงเรียนให้เอกชนเช่าที่ทำโรงเก็บปุ๋ย กระทบการใช้ประโยชน์ของนักเรียน จังหวัดสั่งด่วนเอกชนต้องยุติการใช้ที่ดินในทันที พร้อมตั้ง กก.สอบการให้เช่าผิดระเบียบของกรมธนารักษ์หรือไม่

 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา ศุภษร สมาชิกชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ พร้อมกลุ่มผู้ปกครองได้มาร้องเรียนกับนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรณีเอกชนรายหนึ่งขอเช่าที่ดินในเขตที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข อบ.๑๐๘๗ จำนวน ๒ ไร่เศษ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ขอใช้กับกรมธนารักษ์ นำไปก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตร และมีการตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของนักเรียน

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ปกครองเคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังกรมธนารักษ์เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว ให้ตรวจสอบการนำพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์ และต่อมา กรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งให้เอกชนที่มาเช่าที่ทำประโยชน์จากทางโรงเรียนหยุดการก่อสร้าง พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ซึ่งเป็นผู้ขอใช้ที่ดินของโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ หากไม่ประสงค์ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ให้ส่งที่ดินคืนแก่กรมธนารักษ์ แต่ปรากฏยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กลุ่มผู้ปกครองจึงเดินทางมาร้องเรียนกับจังหวัด

นายสุริยา ศุภษร แกนนำ ระบุว่า วันนี้สมาชิกชมรมผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการให้เอกชนมาเช่าใช้ที่ดินของโรงเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ แต่ไม่มั่นใจจะได้รับความสนใจสั่งการให้เอกชนที่เข้ามาก่อสร้างตัวอาคารออกจากพื้นที่ จึงได้เดินทางมาร้องเรียนกับทางจังหวัด เพราะที่ดินแปลงดังกล่าว ปัจจุบันผู้ปกครองและนักเรียนได้ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมร่วมกันมานาน เมื่อมีการให้เอกชนเช่า ทำให้กระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะ จึงรวมตัวกันมาร้องเรียนอีกครั้งในวันนี้

ด้านนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาพบกับกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อประชุมร่วมกันและมีคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ซึ่งเป็นผู้ขอใช้ที่ดินของโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สั่งให้เอกชนที่มาขอเช่าที่ดินยุติการก่อสร้างโดยเด็ดขาด และตั้งกรรมการลงไปสอบสวนข้อเท็จจริงกับผู้ทำผิดระเบียบการให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ต่อไป

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๙ วันพุธที่ ๓ - วันอังคารที่ ๙ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

10 1,487