24thApril

24thApril

24thApril

 

March 13,2021

ไม่มีใครบังคับนั่งประธานหอ ‘ตู่’พร้อมเสียสละเพื่อโคราช สายการบิน’ความหวังริบหรี่

“ศักดิ์ชาย ผลพานิชย์” นั่งประธานหอการค้าตามฟอร์ม ยืนยันไม่มีใครบังคับให้รับตำแหน่ง ขอเสียสละทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของโคราช พร้อมวางแนวทางทำงาน ๓ ข้อ เน้นให้ความสำคัญสมาชิก  เป็นสื่อกลางภาคธุรกิจ และมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ เผยสายการบินต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยมีนายชัชวาล วงศ์จร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ทั้ง ๓๕ คนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประธานกิตติมศักดิ์ฯ อาทิ นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ นายสุนทร จิตต์อำนวยวัฒนา นายอรชัย ปุณณะนิธิ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ นายคำรณ ครบนพรัตน์ นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ และนายจักริน เชิดฉาย รวมทั้ง นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ และนายอภิชัย จงเจริญใจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

เลือก’ศักดิ์ชาย’เป็นประธานหอฯ

การเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนคร ราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อแบบเปิดเผย โดยนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ เสนอชื่อนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ (ตู่) เป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยไม่มีผู้อื่นเสนอชื่อเพิ่มเติม และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ยกมือเห็นชอบทั้งหมด

ชัชวาล’ขอให้เสียสละเพื่อองค์กร

นายชัชวาล วงศ์จร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวแสดงความรู้สึก เพื่อเป็นการอำลาและยินดีกับประธานฯ คนใหม่ว่า “ตลอดระยะเวลา ๔ ปี หรือ ๒ วาระที่ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้า ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้ แต่ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่คอยให้ความร่วมมือและเสียสละให้กับองค์กรนี้อย่างเต็มที่ ทำเพื่อประโยชน์ของโคราชอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีบางเรื่องขาดตกบกพร่องไปหรือไม่ถูกใจในการทำงาน ผมในฐานะอดีตประธานหอการค้าจึงขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่หอการค้ามีประธานคนใหม่พร้อมกับคณะกรรมการชุดใหม่ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกคน ดังนั้นขอฝากไว้ว่า ในวันที่ทุกคนตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง วันนั้นทุกคนไม่ได้ถูกบังคับ แสดงว่าทุกคนมีความเสียสละ ต้องการเข้ามารับใช้องค์กรนี้ และในวันนี้ก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว จากวันนี้ไปต้องทุ่มเทและเสียสละให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ และจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแก่โคราชและประเทศไทยต่อไป”

ไม่มีใครบังคับให้รับตำแหน่ง

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ที่ผ่านมาผมได้เห็นการทำงานในสมัยของนายชัชวาล วงศ์จร ซึ่งคณะกรรมการหลายคนอาจจะทราบกันดีว่าเราทำงานกันอย่างไร และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการใหม่ ที่ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหอการค้า ให้เข้ามาบริหารหอการค้าจังหวัดฯ เพื่อผลประโยชน์และเศรษฐกิจของโคราชเป็นหลัก หอการค้าเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร การที่ทุกคนถูกเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ต้องทำงานด้วยความเสียสละและมีความตั้งใจจริง แม้แต่ตัวผมก็ไม่มีใครมาบังคับให้รับตำแหน่งประธานหอการค้า แต่เป็นเพราะความตั้งใจที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่นี้ ซึ่งปีนี้ผมทำงานในหอการค้ามาแล้ว ๑๓ ปี ครั้งนี้จึงคิดว่า พร้อมแล้วจะเสียสละเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ เพื่อคนในชุมชนและคนโคราช ผมหวังว่าการทำงานในปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งผมไม่ใช่คนที่มีความเก่งกาจมากมายกว่าคณะกรรมการทุกคน แต่หากเรารวมพลังกัน ผมคิดว่า เราจะสามารถพัฒนาและช่วยเหลือบ้านเมืองได้มากขึ้นกว่าเดิม”

ต้องใส่ใจและทุ่มเท

จากนั้น ที่ประชุมเปิดให้ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปฐมนิเทศและเสนอแนะการทำงานให้กับคณะกรรมการหอการค้าฯ ปี บริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยนายอมร วงศ์สุรวัฒน์ กล่าวว่า “ผมเป็นอดีตประธานหอการค้าโคราช ๘ ปี และทำงานในหอการค้าแห่งประเทศไทยกว่า ๓๐ ปี เคยไปดูงานที่ต่างประเทศ ผ่านการอบรมเรื่องการบริหารจัดการหอการค้าฯ ที่สหรัฐอเมริกา ลำดับแรกต้องเข้าใจว่า หอการค้าฯ คือใคร ทำหน้าที่อะไร ต้องเข้าใจหลักสำคัญก่อน หอการค้าเกิดจากสมาคมพ่อค้า พัฒนามาเป็นหอการค้า ผมตามประธานหอการค้าไทยไปทุกจังหวัด ช่วงนั้นทำหน้าที่พัฒนาหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับเลือกถือเป็นผู้ที่ผูกพันกับองค์กรนี้ ต้องเอาใจใส่และทุ่มเท เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ใดก็ต้องทำ อีกด้านคือ การสื่อสาร เนื่องจากมีระบบสมาชิกและหนังสือเวียนที่บ่งบอกถึงผลงาน โดยเฉพาะการประชุมสำคัญให้สมาชิกอ่านและทราบความเป็นไป ต้องการให้ตั้งเป้าหมายหลัก เช่น หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ โดยใช้ระบบบริหารจัดการแบบทันสมัย หรือ Modern Management ต้องติดตามและตรวจสอบช่วยกัน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นอันดับ ๑ ในเรื่องเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด ซึ่งหอการค้าจังหวัดเป็นนิติบุคคล ไม่มีสาขา ส่วนหอการค้าไทย เมื่อก่อนหอการค้าต่างจังหวัดไม่เจริญ จึงตั้งหอการค้ากรุงเทพและธนบุรี ต่อมาเป็นหอการค้าต่างประเทศ เป็นการรวมตัวนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งการบริหารหอการค้าต้องมีเป้าหมายให้น่าเชื่อถือ ตัวอย่างมีอยู่แล้ว ปัจจุบันไม่ใช่มีเพียงหอการค้าเพียงอย่างเดียว แต่มีสภาอุตสาหกรรม และสภาการท่องเที่ยว เราจะต้องร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้เศรษฐกิจโคราชดีขึ้นต่อไป”

ขอให้รักองค์กร

นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ กล่าวว่า “หลายคนชื่นชมขอนแก่น หรือเอ่ยว่าขอนแก่นนำเรา แต่เป็นเพียงการเริ่มต้น ที่เรียกว่า ต้นน้ำ ผมทราบว่า สโมสรของขอนแก่นที่อยู่มา ๕๐ ปี ต้องปิดตัวลง เพราะขาดจิตวิญญาณ ไม่มีสมาชิก ทำให้กรรมการต้องควักเงินจ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ แสดงให้เห็นว่า จิตวิญญาณภาคสังคมเป็นรองโคราช ซึ่งโคราชมีสโมสรไลออนส์กว่า ๑๐ แห่ง และจะก่อตั้งใหม่อีก ๒ แห่ง ขอให้ดูความสำเร็จในช่วงกลางน้ำและปลายน้ำ โดยปกติคนจะไม่ค่อยฟังใครพูด แต่จะฟังในสิ่งที่อยากฟัง ดังนั้น เรื่องหอการค้าเป็นเกียรติของคณะกรรมการทุกชุด และจะเดินไปสู่อนาคตแบบเข้มแข็ง หอการค้าโคราชนั้นเข้มแข็ง โดดเด่นมากในด้านการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยมีการพูดคุยในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันผมขอรอดูคนยุคใหม่ เชื่อว่าเศรษฐกิจโคราชต้องนำโดยหอการค้า จึงขอให้กำลังใจ ให้ทุกคนเกิดจิตวิญญาณรักองค์กรและทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์”

ต้องแสดงพลังพัฒนาโคราช

นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ กล่าวว่า “คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีศักยภาพ เนื่องจากได้อ่านประวัติของทุกคนแล้ว พบว่า ล้วนแต่มีผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเอง จึงพร้อมที่จะเสียสละเข้ามาทำงานหอการค้า ซึ่งในสมัยที่ตนเป็นคณะกรรมการฯ ยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่ แต่เมื่อได้รับหน้าที่แล้วก็พร้อมจะทำอย่างเต็มที่ และมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากส่วนกลาง พยายามสานความสัมพันธ์กับองค์กรส่วนกลาง เพื่อนำโครงการและความรู้ต่างๆ กลับมาพัฒนาเมืองโคราช ซึ่งประธานกิตติมศักดิ์ทุกท่าน ล้วนมีจิตวิญญาณในการรักองค์กรนี้ เพราะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ คณะกรรมการชุดปัจจุบันก็มีศักยภาพ ในการพัฒนาองค์กรนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของประธานเพียงคนเดียว แต่คณะกรรมการทุกคนล้วนเป็นคนขับเคลื่อนหอการค้าจังหวัดฯ ที่สำคัญทุกคนจะต้องรักและสามัคคีกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายหลัง เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดของพวกเรา ขอให้ทุกคนแสดงพลังออกมา ร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองโคราช ให้สมกับที่ในอดีตทำไว้ดีแล้ว และสมกับที่ระบุไว้ในการเลือกตั้งว่า ต้องการพัฒนาโคราช มีความตั้งใจเสียสละ ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง และอีกมากมาย เห็นแล้วก็ชื่นใจ ขอให้พยายามทำให้เต็มที่ เพื่อบ้านเมืองของเรา”

แนวทางการทำงาน

ภายหลังการประชุม นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” เพิ่มเติมว่า “ในปีบริหารที่ผมรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางการทำงาน ๓ ส่วน คือ ๑.สมาชิก หอการค้าอยู่ได้เพราะสมาชิก โดยจะพยายามเพิ่มศักยภาพและจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกทุกคน รวมทั้งให้ความใส่ใจ การรับรู้ถึงกิจกรรมที่หอการค้ากำลังทำ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนา การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยจะดูแลสมาชิกในด้านกฎหมายและปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกประสบอยู่ ๒.หอการค้าจะต้องเป็นสื่อกลางของภาคเอกชนทุกภาคส่วน โดยจะให้ความสำคัญในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ข้อเรียกร้องที่มีต่อภาครัฐ และข้อเสนอต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโคราช และ ๓.เรื่องเศรษฐกิจ ในยุควิกฤตโควิด-๑๙ เช่นนี้ เราต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาจจะมีการเข้าถึงบริการของธนาคารหรือภาคการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเงินทุนมากขึ้น ซึ่งเดิมทีก็ทำอยู่แล้ว แต่ในปีนี้อาจจะต้องพยายามมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความรู้หรือเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ต่อสู้กับเศรษฐกิจในยุคปัจจบัน”

ช่วยส่งเสริมอุสาหกรรม

“ผมยังต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งรายได้ประชาชาติของโคราช ด้านอุตสาหกรรมนั้นมีมากเป็นอันดับหนึ่ง ต้องมาดูว่าจะช่วยส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง เช่น การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะร่วมผลักดันกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อตั้งเป้าหมายว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะออกมาในรูปไหนและทิศทางใด และคนโคราชจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมี Access Warehouse หรือโกดังเก็บหนี้ของรัฐบาล เราอาจจะส่งเสริมให้มีผลกับธุรกิจอื่นๆ ด้วย นอกจากใช้ได้กับธุรกิจโรงแรมอย่างเดียว ทั้งหมดนี้ คือ แนวทางที่ผมจะดำเนินการในปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕” นายศักดิ์ชาย กล่าว

สายการบินต้องศึกษาต่อไป

‘โคราชคนอีสาน’ ถามถึงการผลักดันเรื่องสายการบินมาเปิดบริการที่จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ นายศักดิ์ชาย เปิดเผยว่า “ในส่วนของสายการบินที่หอการค้าดำเนินการไว้ เราอาจจะเน้นไปที่การศึกษาว่า ทำไมจึงไม่สำเร็จ และทำอย่างไรจะทำให้สำเร็จ โดยที่ผ่านมาโคราชมีบทเรียนเรื่องสายการบินมาไม่น้อยกว่า ๓ สายการบิน และก็ทราบดีว่าปัญหาคืออะไร ซึ่งปัญหาเหล่านั้นล้วนเกิดจากผู้ประกอบการ เช่น การนำเครื่องที่มีขนาดไม่เหมาะสมเข้ามา การเลือก Slot ที่ไม่ตอบโจทย์ ในอดีตผมเคยประชุมร่วมกับท่าอากาศยานนครราชสีมา ซึ่งมีการเสนอแนวคิดว่า ทำไมต้องบินไปเมืองหลักอย่างเดียว อาจจะบินไปเมืองรองที่อยู่ใกล้เมืองหลัก เพื่อให้ได้ Slot ที่ดีที่สุด เช่น ถ้าเดินทางไปเชียงใหม่ อาจจะบินไปลงที่ลำปาง หากเป็นทางภาคใต้ก็อาจจะบินไปลงที่พังงา ซึ่งเรื่องสายการบินเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไป”

จัดสรรเก้าอี้กรรมการ

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปี บริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ คน ดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ นายธนพันธ์ ศิริธนชัย นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ และนายไพจิตร มานะศิลป์ ส่วนนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ เป็นรองประธานฝ่ายบริหาร, นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและเศรษฐกิจ ๑, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ ๒, ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองประธานฝ่ายวิชาการและการพัฒนา, นายวงศกร นิมมิต รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร

นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล, นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช กรรมการเลขาธิการ, นางสาวเกรซ ไตรบัญญัติกุล กรรมการรองเลขาธิการและรองเหรัญญิก, นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการ, นายก่อเกียรติ บินอารี ผู้บริหารฝ่ายทะเบียนสมาชิก, นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ กรรมการเหรัญญิก, นายสถาพร คูประทุมศิริ กรรมการปฏิคม

ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ผู้บริหารฝ่ายสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และอุตสาหกรรม, นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคเอกชน, นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาครัฐ, นายมานะ เส็งศิริ กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการภาครัฐ, นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล ผู้บริหารฝ่ายท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรมและศาสนา, นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ ผู้บริหารฝ่ายเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล กรรมการบริหารฝ่ายเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นายวิรัช ฉัตรวงศ์วาน ผู้บริหารฝ่ายโลจิสติกส์ผังเมืองและสมาร์ทซิตี้, นายกฤษณภัทร มหาปิติ ผู้บริหารฝ่ายข้อมูลเศรษฐกิจ, ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก ผู้บริหารฝ่ายอบรมสัมมนา, นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์ ผู้บริหารฝ่าย YEC, นายปริญ กัญจนาทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษภาครัฐ, นายสหพล กาญจนเวนิช ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษภาคเอกชน, นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษหอการค้าฯ, นายธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร และนายเจษฎา ยินดี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อายุ ๖๐ ปี จบการศึกษาปริญญาโท จาก Abilene Christian  University เป็นเจ้าของธุรกิจ หจก.สปริ๊นท์การ์เม้นท์ ในอดีตเคยทำงานด้านสังคมเป็นประธานภูมิภาคสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 E และนายกสโมสรไลออนส์ราชสีมา โดยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาว่า “ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสู่แนวคิดยุคดิจิทัล”

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๐ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

1003 1418