26thMay

26thMay

26thMay

 

April 08,2021

‘๒ พันโดส’ฉีดแพทย์-อสม.โคราช มิถุนายนนี้รับอีก ๑ ล้านโดส

โคราชได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของ Sinovac ล็อตแรก ๒,๒๐๐ โดส ฉีดให้บุคลากรแพทย์ และ อสม. เพื่อทดลองระบบ “ผอ.รพ.มหาราช” ฉีดคนแรกไม่พบผิดปกติ ด้าน สสจ.เผย มิถุนาได้รับ ๑ ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนกว่า ๖ แสนคน ย้ำโคราชยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ เพื่อติดตามสถานการณ์ และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดสรรวัคซีนมายังจังหวัดนครราชสีมา ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นกลุ่มจังหวัดเป้าหมายทั่วประเทศ ๕๒ จังหวัด ที่จะได้รับวัคซีน จำนวน ๒,๒๐๐ โดส เพื่อทดลองระบบการจัดสรรวัคซีน

จากนั้น เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นคนแรกของจังหวัดนครราชสีมา โดยหลังการฉีดวัคซีนไม่พบความผิดปกติใดๆ พร้อมทั้งย้ำถึงคุณประโยชน์ของวัคซีนโควิด ๓ ข้อ ดังนี้ ๑.จะทำให้ชีวิตประชาชนกลับสู่สภาวะปกติ รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ ๒.ป้องกันทั้งตัวเองและคนที่คุณรัก ๓.โอกาสในการติดเชื้อจะลดลงหรือถ้าติดเชื้อก็จะไม่รุนแรงมาก

ล่าสุด วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมไตรบัญญัติกุล โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และติดตามการดำเนินงานการทดลองระบบการรับวัคซีนโควิด-๑๙ ล็อตแรกของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.นพ.วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “วันนี้มารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เพื่อตรวจสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองระบบครั้งแรกของโคราช พบว่า กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติอย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ โดยหลังจากที่ผมฉีดวัคซีนแล้ว ต้องนั่งพัก ๓๐ นาที เบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากฉีควัคซีน จะต้องเข้าร่วมแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อไว้ระบุอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนี้ ซึ่งจะดูอาการเมื่อฉีดไปแล้ว ๑ วัน ๗ วัน และ ๓๐ วัน สำหรับวัคซีนล็อตแรกที่มาโคราช จำนวน ๒,๒๐๐ โดส เป็นวัคซีนของ Sinovac ซึ่งเป็นเชื้อตาย เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ๕๐๐ คน อสม. ๖๐๐ คน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งคาดการณ์ว่า ในเดือนมิถุนายน โคราชจะได้รับวัคซีนอีกประมาณ ๑ ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนประมาณ ๖ แสนคน โดยจะพิจารณาฉีดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม.ด่านหน้า กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่แข็งแรง กลุ่มผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความมั่นคง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มงานขนส่ง ภาคแรงงาน และธุรกิจการท่องเที่ยว ขณะนี้การทดลองระบบฉีดวัคซีนดำเนินการไปแล้ว ๕๐% ยังไม่พบผู้ที่มีอาการผลข้างเคียงรุนแรง พบเพียงผู้ที่มีอาการเวียนหัว หรือปวดที่บริเวณฉีด ยังไม่พบอาการที่สำคัญ โดยขณะนี้ประชาชนยังเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองไม่ได้ จะต้องรอการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันจะฉีดให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนหรือพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”

“สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ยังพบเพียง ๑๓ รายเท่าเดิม โดยวันนี้เป็นวันที่ ๕๐ แล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่การแพร่ระบาดนั้น ตามข้อหารือของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ในเบื้องต้น ขอให้รายงานตัวต่อ อสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ห้ามไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสังสรรค์ หากต้องการตรวจ rapid test สามารถทำได้ที่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ โดยมีค่าบริการ ๖๐๐ บาท ที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด ส่วนผู้ที่มีเชื้อโควิด-๑๙ ล่าสุดเข้ามาในพื้นที่โคราช ๒ ราย รายแรกมาจากจังหวัดนครปฐม เข้าพื้นที่อำเภอเมือง รายที่สองทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ เดินทางมาพื้นที่อำเภอคง ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย เบื้องต้นทำการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จากนี้ ๗ วันก็จะทำการตรวจอีกครั้ง ซึ่งทั้งหมดให้กักตัวไว้ก่อน ๑๔ วัน สำหรับผู้ที่พบว่า ตนเองมีไทม์ไลน์ตรงกับผู้ติดเชื้อ ขอให้ไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลในชุมชน หรือโทรศัพท์แจ้งหมายเลข ๑๖๖๙ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับตัว หากพบว่า เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะได้รับตรวจเชื้อฟรี”

นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าวอีกว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเอง งดการละเล่นหรือการสาดน้ำต่างๆ และไม่อนุญาตให้จัดงานมหรสพ ทำได้เพียงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือสรงน้ำพระ นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกันลดการเกิดอุบัติเหตุ งดการดื่มสุรา ไม่ขับรถด้วยความประมาท หากง่วงก็นอนพัก และช่วงหน้าร้อนเช่นนี้ ขอให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารไว้ด้วย โดยเฉพาะโรคท้องร่วง โรคเหล่านี้ขอให้ระมัดระวังตัวเองให้ดี ซึ่งล่าสุดมีผู้ป่วยโรคหูดับมากขึ้น ซึ่งโคราชพบผู้ป่วยในปีนี้ ๒๑ ราย และเสียชีวิต ๓ ราย เนื่องจากนิยมรับประทานอาหารดิบ จึงขอฝากถึงประชาชนว่า ต้องทานอาหารที่ปรุงสุก เพราะอาหารดิบทุกชนิดเสี่ยงต่อการเกิดโรคทุกชนิด โดยโรคหูดับเป็นโรคที่รุนแรง เข้าไปทำลายเส้นประสาทและสมอง ทำให้เส้นประสาทหูพิการ หรืออาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตในที่สุด”

พล.ต.นพ.วสันต์ สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กล่าวว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้รับโควตาวัคซีนล็อตแรกจำนวน ๒๐ คน โดยวันนี้ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ. และ นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ. เข้ามารับการฉีดวัคซีน ซึ่งยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆ และโรงพยาบาลพร้อมให้บริการเกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หากเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถส่งตัวมาตรวจหรือเข้ารับการรักษาที่นี่ได้ทันที โดยเคสที่ สสจ.รับรองก็จะได้รับการให้บริการฟรี ส่วนประชาชนที่กังวลหรือมีความสงสัยว่า ติดเชื้อหรือยัง สามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เรามีห้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๒๐ ห้องหรือ ๒๐ เตียง”

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วัวันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

17 1,499