19thJune

19thJune

19thJune

 

April 09,2021

นร.เสี่ยงตายข้ามถนนทุกวัน ทางหลวงสุรินทร์ไม่นิ่งนอนใจ สร้างสะพานลอยหน้า รร.แน่

หลังจากนักเรียนเสี่ยงตายข้ามถนนทุกวัน ล่าสุดแขวงทางหลวงจัดงบไว้ ๔๕ ล้าน แก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งสะพานลอย ไฟสัญญาณ และเครื่องหมายจราจร

จากกรณี นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ ประสานสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวถึงความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่ต้องเสี่ยงตายข้ามถนนเพื่อไป-กลับโรงเรียน เนื่องจากด้านหน้าโรงเรียนที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร์-อุบลราชธานี ๔ ช่องจราจร ซึ่งเป็นจุดที่นักเรียนต้องใช้เป็นทางข้าม ไปมาไปกลับ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน บริเวณดังกล่าวเป็นจุดโค้งไม่มีสะพานข้ามไม่มีสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รถ ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดปัญหาในการข้ามถนนของเด็กนักเรียน ในเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่าง จึงมักเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงเด็กนักเรียนก็ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลและดำเนินการเรื่องนี้ และต้องการให้มีการก่อสร้างสะพานลอยทางข้าม และไฟสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ ให้ทราบว่าเป็นพื้นที่เขตโรงเรียน เพราะที่ผ่านมาเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายทวี เวียนไธสง รองผู้อำนวยการแขวงการทางสุรินทร์ เปิดเผยว่า การปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณหน้าโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก บ้านสังแก ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ถนนสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมลำน้ำชีถึงบ้านพม่า เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๘๓ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๘๕ ครอบคลุมหน้าโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก ตลอดแนวของโรงเรียน ซึ่งเบื้องต้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางหลวงสุรินทร์จะดำเนินการบริเวณหน้าโรงเรียน คือเรื่องการปรับปรุงจุดเสี่ยง การติดไฟกะพริบสีส้มทั้งสองฝั่ง ป้ายเตือนเขตโรงเรียนทั้งสองฝั่ง ทาสีผิวจราจรทางม้าลายให้เห็นเด่นชัดขึ้น และสร้างศาลาพักริมทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ให้แล้วเสร็จเป็นการด่วน 

ส่วนงบประมาณที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ทางหลวงได้เสนองบเพื่อที่จะปรับปรุงเส้นทางจุดนี้ ด้วยวงเงินงบประมาณ ๔๕ ล้านบาท มีทั้งตีเส้นจราจร สะพานลอยทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน จะดำเนินการโดยเร็ว ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งบรรจุเข้าแผนงานแล้ว ขวงการทางฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมามีการสร้างสะพานลอยทางข้ามจุดเสี่ยง อย่างเช่น ถนนสาย ๒๔ บริเวณบ้านตานีแล้ว ๑ จุด อีกแห่งที่กำลังดำเนินการอยู่คือถนนสาย ๒๑๔ ท่าตูม-จอมพระ บริเวณโรงเรียนบ้านขาม อ.จอมพระ ส่วนโรงเรียนรามนั้นได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว โดยมีการเรียงลำดับความสำคัญ ซึ่งงบปี ๖๕ จุดโรงเรียนรามได้สะพานลอยทางข้ามอย่างแน่นอน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วัวันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

5 1,491