19thJune

19thJune

19thJune

 

April 22,2021

ไม่แน่ชัดแหล่งรับเชื้อโควิด ทหารอากาศติด ๘ นาย กองบิน ๑ ร่วมมือเต็มที่

รุดชี้แจง กรณีพบทหารอากาศติดเชื้อ ๘ ราย ย้ำกองบิน ๑ ไม่ใช่พื้นที่ปิด ไม่มีนโยบายปกปิดไทม์ไลน์ พร้อมให้ความร่วมมือจังหวัด-สสจ. เผยผู้ติดเชื้อเที่ยวสถานที่อื่น แล้วไปร่วมงานเลี้ยงที่กองบิน  พบมีไทม์ไลน์ไปที่เดียวกับผู้ป่วยรายอื่น แต่ไม่ยืนยันว่ารับเชื้อจากที่ใด

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

สสจ.ลำบากใจ

นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยกรณีมีทหารอากาศกองบิน ๑ ติดเชื้อ ว่า “ผู้ติดเชื้อรายที่ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ และ ๑๙๕ เป็นทหารอากาศของกองบิน ๑ เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบค่ายสุรนารี กลุ่มคลัสเตอร์นี้ เป็นความลำบากใจของทีมเลขา ในการค้นหาผู้ป่วยผู้สัมผัส แต่จากความพยาบาลของทีมสืบสวนโรค สืบทราบว่า ผู้ที่นำเชื้อมาติดต่อ คือ ผู้ป่วยรายที่ ๒๓๐ เป็นพริตตี้ ไม่รู้ใช้คำนี้ถูกหรือไม่ เป็นนักศึกษา เขาก็หารายได้พิเศษ ไปที่โรงเหล้ามิตรภาพในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ จากนั้นวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ไปงานเลี้ยงที่กองบิน ๑ เปิดเผยได้เพียงเท่านี้ คิดว่าไม่อยากจะลงลึกมากกว่านี้ เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค้นหาไปแล้ว ๕๗ ราย ยังไม่พบเชื้อ”

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองบิน ๑ นำโดยน.อ.พศิน สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และน.ต.หญิงมัลลิกา คมนามูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกองบิน ๑ ร่วมจัดตั้งสถานที่กักตัวและรองรับผู้ที่มีความเสี่ยง

ในขณะเดียวกันในกลุ่มไลน์ “ข่าว สสจ.โคราช” มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของ นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ตามที่เป็นข่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความหนักใจในการสอบสวนโรคทหารอากาศ กองบิน ๑ นั้น ความจริงขอนำเรียนว่า เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลในการให้ข้อมูล ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานกองบิน ๑ ซึ่งที่ผ่านมากองบิน ๑ ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งช่วงบ่ายนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ไปตรวจสอบสถานที่กักกันตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการใช้สถานที่สำหรับกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกองบิน ๑ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา”

ไม่มีนโยบายปกปิดข้อมูล

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ น.อ.พศิน สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรณีพบทหารอากาศ สังกัดกองบิน ๑ ติดเชื้อจากการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเป็นผู้แทนของน.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เนื่องจากเดินทางไปเข้าเวรราชองครักษ์

น.อ.พศิน สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เปิดเผยว่า “จากกรณีที่มีทหารอากาศติดเชื้อ ขอชี้แจงว่า กองบิน ๑ ไม่มีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อปกปิดไทม์ไลน์ โดยการสอบสวนโรคจาก สสจ. เป็นการสอบสวนโรคผ่านการโทรศัพท์ ไม่มีการเดินทางเข้ากองบิน ๑ ดังนั้น การที่บอกว่ากองบิน ๑ เป็นสถานที่ปิดนั้น แท้จริงแล้วกองบิน ๑ เป็นสถานที่ราชการ สามารถเปิดให้เข้าไปติดต่อราชการได้ โดยช่วงบ่ายวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีเจ้าหน้าที่จาก สสจ. เข้าไปแนะนำการทำ Organize Quarantine เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการดีขึ้น ให้กลับมารักษาตัวต่อภายในกองบิน ๑ เพื่อลดภาระการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลในโคราช ในส่วนของงานเลี้ยงสังสรรค์ ถือเป็นงานเลี้ยงปกติ มีการดื่มและรับประทานอาหาร ซึ่งงานนี้จัดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รูปแบบการจัดงานอยู่ภายนอกอาคาร เป็นที่เปิดโล่ง มีวงดนตรี มีผู้ร่วมงาน ๔๐-๕๐ คน และมีน้องๆ ผู้หญิง มาเสิร์ฟภายในงานเป็นปกติ สำหรับผู้ติดเชื้อในกองบิน ๑ ขณะนี้มีทั้งหมด ๘ ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ๕ ราย อยู่ที่จังหวัดลพบุรี ๑ ราย และจังหวัดเชียงใหม่ ๑ ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นวัยรุ่น มีเพียง ๑ คน ที่มีความอาวุโสเป็นหัวหน้าฝูงบิน ๑๐๒ ชั้นยศนาวาอากาศโท ซึ่งท่านนี้รักษาตัวอยู่ที่จังหวัดลพบุรี”

อาจติดเชื้อจากที่อื่น

“โดยผู้ป่วยทั้ง ๘ รายนั้น มีไทม์ไลน์ตรงกัน คือ ร่วมงานเลี้ยงในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อเช่นกัน เพราะได้มาร่วมประชุมและรับประทานอาหารด้วยกัน ทุกคนที่ไปตรวจส่วนใหญ่มีผลเป็นลบ นอกจากหัวหน้าฝูงบินแล้ว ผู้ป่วยอีก ๗ ราย ที่เป็นวัยรุ่น ก็อาจจะมีการออกไปท่องเที่ยวยามค่ำคืน ซึ่งไทม์ไลน์ที่ออกมาพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายอื่นด้วย ไม่ใช่เพียงการจัดงานเลี้ยงในกองบินเท่านั้น ยังมีการไปในสถานที่อื่น ซึ่งอาจจะตรงกับผู้ป่วยรายอื่นๆ จึงไม่อยากให้มุ่งประเด็นไปที่การจัดงานเลี้ยงในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเดียว เพราะว่าในงานเลี้ยงรวมกลุ่มกัน ๔๐-๕๐ คน แต่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งน้องเขาอาจจะไปที่อื่นๆ มาก่อน แต่จะติดเชื้อจากผู้ป่วยรายอื่นหรือไม่นั้น ยังยืนยันไม่ได้ หรือที่น้องบอกว่า ติดเชื้อในวันที่มากองบิน ๑ ขออย่าเพิ่งติดสินใจว่า เป็นเช่นนั้น เพราะอาจจะได้รับเชื้อมาจากข้างนอกหรือพื้นที่อื่น ส่วนเรื่องที่ว่ากองบิน ๑ เป็นพื้นที่ปิด สห.ไม่ให้เข้าพื้นที่ ขอยืนยันว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่สามารถพูดคุยและเข้าไปติดต่อได้ตลอดเวลา”

พร้อมให้ความร่วมมือ

น.อ.พศิน สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “ประเด็นที่กองทัพอากาศมีคำสั่งให้งดการจัดงานเลี้ยง สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคำสั่งนั้นมีจริง แต่คำสั่งออกมาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งงานเลี้ยงที่กองบิน ๑ จัดขึ้นในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นการจัดขึ้นก่อนที่จะมีคำสั่งออกมา และมีการวางแผนการจัดงานมาก่อนระยะหนึ่งแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มีการฝึกร่วมกับกองทัพสิงคโปร์ เมื่อฝึกเสร็จจึงมีการผ่อนคลายตามปกติ ขอย้ำว่า กองบิน ๑ ไม่ใช่สถานที่ปิด เราพร้อมจะให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา สสจ. และสื่อมวลชนในพื้นที่”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๕ วันพุธที่ ๒๑ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


20 1,498