22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

April 22,2021

โคราชติดเชื้อทะลุ ๓๐๐ คน วิเชียรเร่งสกัดให้ปกติ

โควิดรอบใหม่ระบาดหนัก พบผู้ติดเชื้อทั่วโคราช ๓๒๘ ราย หายแล้ว ๘ ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง เพิ่มมาตรการระวังเข้มข้น สั่งปิดสถานที่เสี่ยงถึงสิ้นเดือน ปรับพื้นที่ ‘ชาติชายฮอลล์’ เป็นโรงพยาบาลสนาม ๑๐๐ เตียง เข้าพักแล้ว ๓๐ ราย ปิด ๓ หมู่บ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงจำนวนมาก

ตามที่ประเทศไทยพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ราย โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “โคราชมีผู้ป่วยใหม่ จำนวน ๕ ราย และรอผลตรวจยืนยันช่วงบ่ายนี้อีกจำนวน ๑ ราย รวมทั้งหมด ๖ ราย ซึ่งการระบาดครั้งนี้พบทุกระดับทุกสถานะ มีประชาชนส่วนหนึ่งที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ (กรุงเทพมหานคร) และปริมณฑล ซึ่งควบคุมค่อนข้างยาก โดยโคราชประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อเตรียมเผชิญเหตุกับคลัสเตอร์ที่มาจากหลายทิศทาง”

จากนั้น วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๑ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๑๗ ราย ผู้ป่วยมีไทม์ไลน์เชื่อมโยงจากพื้นที่สถานบันเทิงย่านรัชดาและทองหล่อ กรุงเทพมหานคร สถานบันเทิงจังหวัดชลบุรี และกลุ่มแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ปิดสถานที่เสี่ยง ๑๔ วัน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๒ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๓๙ ราย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ลงนามในคำสั่งที่ ๓๙๙๙/๒๕๖๔ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการชั่วคราว ๑๔ วัน ได้แก่ สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙, สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ, สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๔ วัน

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๘ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๖๗ ราย โดยการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งเชื่อมโยงงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดที่พูลวิลล่า อำเภอปากช่อง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๓ ราย โดยผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และยืนยันพบเชื้อในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวกลุ่มผู้ร่วมงาน ๒๒ ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อ และทั้งหมดมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปากช่องนานา

ปิดสถานที่ท่องเที่ยว

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๗ ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร ๑๑ ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๓๖ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๑๑๔ ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๖ ราย ไปสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสูงเนิน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงลงนามในคำสั่งที่ ๔๐๐๓/๒๕๖๔ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งวังเณร, แก่งวังคาวบอย, ท่าไทรลานหิน ตำบลมะเกลือเก่า และเขื่อนกุดหิน ตำบลโคราช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

คลัสเตอร์ “น้ำหวานหมูกระทะ”

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๙ ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ ๗ ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยรายอื่น และมี ๒ ราย เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๑๒๓ ราย โดยในการสอบสวนโรคจากผู้ป่วยทั้งหมด พบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ จากร้านอาหารน้ำหวานเนื้อย่างเกาหลี ตั้งอยู่ที่ถนน ๓๐ กันยา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีไทม์ไลน์เชื่อมโยงจากผู้ป่วยรายที่ ๓๒ เป็นชายอายุ ๒๑ ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เชื่อมโยงสถานบันเทิง และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ ๗ หญิงอายุ ๓๐ ปี มีประวัติร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดที่พูลวิลล่า อำเภอปากช่อง โดยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ป่วยรายที่ ๓๒ เดินทางมารับประทานอาหารที่ร้านน้ำหวานเนื้อย่างเกาหลี ซึ่งภายในร้านค่อนข้างแออัด และพนักงานร้านไม่สวมหน้ากากอนามัย มีรูปแบบการบริการโดยให้ลูกค้าตักอาหารเอง กระทั่งวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เดินทางไปตรวจเชื้อกับพี่ชาย (ผู้ป่วยรายที่ ๑๙) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และยืนยันพบเชื้อ ต่อมาเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาลงพื้นที่สอบสวนโรคที่ร้านอาหารน้ำหวานเนื้อย่างเกาหลี นำตัวพนักงาน ๑๗ ราย มาตรวจหาเชื้อ โดยมีพนักงาน ๑๔ ราย รวมเจ้าของร้าน ยืนยันพบเชื้อ

แห่ตรวจหาเชื้อ

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๑ ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ ๑๙ ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยรายอื่น และมี ๓ ราย เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๑๔๔ ราย สำหรับความคืบหน้าการเตรียมอาคารยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่ม ขนาดความจุผู้ชม ๕,๐๐๐ ที่นั่ง เพื่อจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑๐๐ เตียง ล่าสุดมีความพร้อม ๗๐% เหลือเพียงขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร ไฟฉุกเฉิน โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และระบบสาธารณูปโภค

นอกจากนี้ ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากวิตกกังวลว่า มีส่วนเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ เช่น เป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน และเคยเดินทางไปในพื้นที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อ จึงเดินทางมาตรวจหาเชื้อ โดยกลุ่มผู้เชื่อมโยงร้านน้ำหวานเนื้อย่างเกาหลี เข้ารับการตรวจประมาณ ๕๐๐ คน มีเพียงเจ้าของร้านและพนักงานรวม ๑๔ คน ที่ยืนยันพบเชื้อ ส่วนลูกค้ายังไม่พบผู้ติดเชื้อ

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๘ ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ ๒๐ ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยรายอื่น มี ๗ ราย เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง และเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ๑ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๑๗๒ ราย ความคืบหน้าการสอบสวนไทม์ไลน์กลุ่มคลัสเตอร์งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ที่พูลวิลล่า อำเภอปากช่อง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงคนในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อรวม ๓๑ ราย ส่วนกลุ่มคลัสเตอร์ร้านน้ำหวานเนื้อย่างเกาหลี ตรวจหาเชื้อเจ้าของร้านและพนักงาน ๒๙ ราย ยืนยันพบเชื้อ ๑๔ ราย สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการยังไม่พบเชื้อ

รพ.สนามพร้อมแล้ว

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๓ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๑๙๕ ราย ซึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พลตรีชลิต บรรจุปรุ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓ ร่วมแถลงข่าว การเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สำหรับโรงพยาบาลสนามนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๑๐๐ เตียง แบ่งเป็น ชาย ๕๐ เตียง หญิง ๕๐ เตียง นอกจากนี้ยังเตรียมโรงพยาบาลสนาม ไว้ที่กองทัพภาคที่ ๒ ๒๕๐ เตียง สนามลิปตพัลลภ ๑๐๐ เตียง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๐๐ เตียง รวม ๖๕๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

โคราชเพิ่มมาตรการ

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๓ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๒๑๘ ราย เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา มีมติให้ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ๑.ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (จังหวัดนครราชสีมา) จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดอื่น ๑๗ จังหวัด แบบระยะยาว (พักอาศัยไม่เกิน ๑๔ วัน) ต้องรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน ๑๒ ชั่วโมง เพื่อคัดกรองหรือประเมินความเสี่ยง หากคัดกรองแล้วมีประวัติเสี่ยงตามไทม์ไลน์หรือมีอาการป่วย ต้องไปโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ และต้องกักตัว ๑๔ วัน เพื่อสังเกตอาการ แต่ถ้าคัดกรองแล้วไม่มีประวัติเสี่ยงหรือไม่มีอาการ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้าน โดยป้องกันตัวเองตามมาตรการอย่างเคร่งคัด ๒.ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (จังหวัดนครราชสีมา) จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดอื่น ๑๗ จังหวัด แบบไปกลับ ต้องรายงานต่อหน่วยงานหรือองค์กร ที่เดินทางไปปฏิบัติงานหรือทำธุระ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่ประชาชนมาติดต่อ ต้องคัดกรองอาการ วัดไข้ บันทึกประวัติการเดินทาง และสังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลทันที นอกจากนี้ยังต้องรายงานตัวต่อสำนักงานสาธารณสุขทุกวัน และขอให้เดินทางกลับโดยเร็ว

๓.ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (จังหวัดนครราชสีมา) จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดอื่น ๑๗ จังหวัด แบบพักค้างคืนไม่เกิน ๑๔ วัน ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลที่พัก เพื่อสังเกตอาการทุกวัน โดยให้แยกที่พัก และพื้นที่รับประทานอาหารจากพื้นที่ปกติ  และไม่อนุญาตเดินทางไปในชุมชน พื้นที่แออัด ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัด หากจะเดินทางกลับ ให้รายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง ๔.ห้ามการดำเนินหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรบ และห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน ๕๐ คน ๕.กำหนดมาตรการควบคุมอย่างเร่งด่วนตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม นั่งในร้านไม่เกิน ๒๑.๐๐ น. และจำหน่ายเพื่อนำไปบริโภคที่อื่นไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อนั่งดื่มในร้าน กำหนดให้ห้างสรรพสินค้าเปิดไม่เกิน ๒๑.๐๐ น. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน โต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. (ร้าน ๒๔ ชั่วโมง ให้เริ่มเปิด ๐๔.๐๐ น.) สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดไม่เกิน ๒๑.๐๐ น. ตู้เกม ร้านเกม และสวนสนุก งดให้บริการ ๖.ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางโดยไม่จำเป็น หลักเลี่ยงการเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๗.การจัดกิจกรรมทางสังคม ให้งดงานเลี้ยง งานรื่นเริง และ ๘.ขอความร่วมมือพิจารณาให้มีการทำงานสลับวันหรือทำงานที่บ้าน

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๘ ราย เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง ๒๓ ติดเชื้อจากสถานบันเทิงโรงเหล้ามิตรภาพ ๑ ราย ร้านโมคบาร์ ๒ ราย และผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ๒ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๒๔๖ ราย ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ๕ ราย เป็นทหารอากาศ สังกัดกองบิน ๑ นครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาได้ประสาน รพ.กองบิน ๑ เพื่อลงพื้นที่สอบสวนไทม์ไลน์ผู้ป่วยทั้ง ๕ ราย และเร่งคัดกรองนำกลุ่มเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อ

โรงพยาบาลสนามเพียงพอ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๗ ราย แยกเป็นกลุ่มสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ๒๖ ราย และผู้ไปพื้นที่เสี่ยง ๑ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๒๗๓ ราย เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นพ.ชาญชัย บุญอยู่ เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลสนามที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขณะนี้รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้าพักแล้วเป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๑๐ ราย หากโรงพยาบาลสนามชาติชายฮอลล์ มีผู้ป่วยพักเต็ม ๑๐๐ เตียง ก็จะขยายไปยังยิมเนเซียมลิปตพัลลภฮอลล์อีก ๑๐๐ เตียง แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละวันว่า จะมีมากน้อยเพียงใด หากมีการแพร่ระบาดจำนวนมาก ก็จะมีโรงพยาบาลสนามของ มทส.รองรับอีก คาดว่าขณะนี้ทั้งจังหวัดนครราชสีมา มีโรงพยาบาลสนามรองรับประมาณ ๖๐๐ เตียง ถือว่าเพียงพอในขณะนี้”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒๓ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ๒๙๖ ราย มีการแถลงข่าวเวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า “ผู้ป่วยทั้งหมด ๒๙๖ ราย แยกเป็น อำเภอเมือง ๑๓๗ ราย ปากช่อง ๘๙ ราย สูงเนิน ๖ ราย ชุมพวง ๗ ราย ด่านขุนทด ๑๒ ราย สีคิ้ว ๑๓ ราย โนนไทย ๔ ราย พิมาย ๕ ราย ครบุรี ๔ ราย เสิงสาง ๓ ราย โชคชัย ๒ ราย โนนสูง ๒ ราย ปักธงชัย ๓ ราย เทพารักษ์ ๑ ราย เฉลิมพระเกียรติ ๑ ราย หนองบุญมาก ๑ ราย ห้วยแถลง ๑ ราย โนนแดง ๑ ราย บ้านเหลื่อม ๑ ราย บัวใหญ่ ๒ ราย และคง ๑ ราย สำหรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีจำนวน ๒๙ ราย เป็นชาย ๑๔ ราย และหญิง ๑๕ ราย ว่าง ๗๑ เตียง และยอดกักตัวกลุ่ม Hight risk (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) สะสม ๑,๖๑๒ ราย พบเชื้อสะสม ๑๐๘ ราย ยังกักตัวอยู่ ๑,๕๐๔ ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๑,๐๒๘ ราย”

ติดเชื้อสะสม ๓๒๘ ราย

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๒ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๓๒๘ ราย รักษาหาย ๘ ราย คงเหลือที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๓๒๐ ราย โดยมีการประชุมและแถลงข่าวเวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในขณะนี้ยอดผู้ป่วยจะคงที่ทุกวัน โดยหลังจากนี้ยอดผู้ป่วยก็จะค่อยๆ ลดลง แต่มาตรการต่างๆ ยังต้องเข้มงวด และจังหวัดนครราชสีมาจะต้องมียอดผู้ติดเชื้อลดลงให้ได้”

ปิดหมู่บ้านเสี่ยง

จากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “ที่บ้านตะเคียนและบ้านตะเคียนเหนือ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด พบผู้ติดเชื้อจำนวน ๘ ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงเหล้ามิตรภาพ พบว่า มีการไปมาหาสู่กันภายในหมู่บ้าน ทำให้ต้องปิดหมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือน และที่บ้านหนองกอก ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย ที่หมู่บ้านนี้พบผู้ติดเชื้อ ๔ ราย โดยจะเริ่มปิดหมู่บ้านเย็นวันนี้ เพื่อไม่ให้คนในหมู่บ้านออกไปที่อื่น ส่วนการช่วยเหลือนั้น จังหวัดจะมอบถุงยังชีพให้ทุกครัวเรือน เพราะในหมู่บ้านมีการ กระจายเชื้อเป็นวงกว้าง ดังนั้นขอความร่วมมือคนในหมู่บ้าน ให้อยู่ในพื้นที่ หากมีอะไรขาดเหลือ จังหวัดและส่วนราชการจะเข้าไปดูแล”

ประกาศพื้นที่ปลอดภัย

“เมื่อ ๒ วันก่อนผมได้หารือกับภาคธุรกิจในจังหวัด โดยเขาเสนอมาว่า ต้องการให้ สสจ.ลงพื้นที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาด จากนั้นให้ประกาศคล้ายๆ ไทม์ไลน์พื้นที่เสี่ยง แต่ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยว่า สถานที่แห่งนี้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว สามารถมาใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้ค้าขาย เพราะก่อนหน้านี้ เมื่อมีการประกาศไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ ซึ่งกระจายหลายพื้นที่ ทำให้ภาคธุรกิจส่วนหนึ่งไม่มีคนไปใช้บริการ ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่รับรองและไปตรวจว่า สามารถเข้ามาใช้บริการตามปกติ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดี ส่วนประเด็นที่จังหวัดถูกต่อว่า เรื่องมียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ภาคธุรกิจเสียหายนั้น ก็คงจะคล้ายกับการประกาศยอดผู้ติดเชื้อในระดับประเทศ แต่การค้นหาจำนวนมาก และประกาศยอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ผมคิดว่า เป็นสิ่งดี เพื่อให้การแพร่ระบาดคลี่คลายอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าปกปิดข้อมูล จะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อ และประชาชนก็จะไม่ทราบว่าพื้นที่ใดเกิดการแพร่ระบาด ดังนั้นต้องประกาศตามความจริง แล้วค่อยหาวิธีแก้ไข เช่น การประกาศพื้นที่ปลอดภัย”

ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยสะสมล่าสุด (ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) จำนวน ๓๒๘ ราย แยกเป็น อำเภอเมือง ๑๕๖ ราย, ปากช่อง ๙๒ ราย, สูงเนิน ๖ ราย, ชุมพวง ๗ ราย, ด่านขุนทด ๑๖ ราย, สีคิ้ว ๑๗ ราย, โนนไทย ๕ ราย, พิมาย ๕ ราย, ครบุรี ๓ ราย, เสิงสาง ๓ ราย, โชคชัย ๒ ราย, โนนสูง ๒ ราย, ปักธงชัย ๓ ราย, เทพารักษ์ ๑ ราย, เฉลิมพระเกียรติ ๑ ราย, หนองบุญมาก ๑ ราย, ห้วยแถลง ๑ ราย, โนนแดง ๑ ราย, บ้านเหลื่อม ๑ ราย, บัวใหญ่ ๒ ราย, คง ๑ ราย และประทาย ๒ ราย ซึ่งมี ๑๐ อำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ วังน้ำเขียว ขามทะเลสอ พระทองคำ ขามสะแกแสง จักราช แก้งสนามนาง บัวลาย สีดา เมืองยาง และลำทะเมนชัย

สำหรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีจำนวน ๓๐ ราย เหลือเตียงว่างจำนวน ๗๐ เตียง ยอดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ๑,๖๗๖ ราย ตรวจพบเชื้อ ๑๐๘ ราย กำลังกักตัวดูอาการ ๑,๕๖๘ ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๑,๐๗๕ ราย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๕ วันพุธที่ ๒๑ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


992 1407