24thApril

24thApril

24thApril

 

May 14,2021

ตํารวจลงพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ร่วมสกัดโควิด-๑๙ ยืนยันไม่มีลักลอบข้ามแดน

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รองจเรตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพราน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ชายแดนให้การต้อนรับ และรายงานแนวทางในการปฏิบัติ หน้าที่บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตลอดแนวชายแดนของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราพื้นที่ป้องกันการลักลอบข้ามแดนของประชาชนทั้ง ๒ ประเทศ

โดยพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา ระยะทางกว่า ๙๐ กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินทางข้ามแดนได้ จำนวน ๕๔ ช่องทาง เขตพื้นที่รับผิดชอบของ ๕ สภ. ได้แก่ สภ.บัวเชด สภ.ดม สภ.กาบเชิง สภ.แนงมุด และสภ.พนมดงรัก ซึ่งทั้ง ๕ สภ. มีการตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจความมั่นคง ตามทางหลวงสายหลักในพื้นที่ และทางหลวงเข้ามาชั้นใน เขตอำเภอและเขตเมืองสุรินทร์ พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถส่งสินค้าข้ามแดนเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา ในระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เวลาไปและกลับไม่เกิน ๔ ชั่วโมง การปฏิบัติตัวของพนักงานขับเมื่อเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา โดยมีการประสานงานความร่วมมือในการทำงานทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รองจเรตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ กล่าวว่า ในช่วงนี้ ตนได้เดินทางมาติดตามกำชับให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ๕ จังหวัด ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๓  ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการป้องกันสกัดกั้น การข้ามแดน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ ซึ่งได้ย้ำเน้นถึงความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ประสบผลสำเร็จ ป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ จะดำเนินการไปกระทั่งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเบาบางลงหรือยุติไม่มีการระบาด ต้องช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ และไม่ให้ มีการลักลอบข้ามแดนในช่องทางธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีการประสานงานกันอย่างเต็มที่ในทุกช่องทางเพื่อไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๘ วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔


1074 1418