12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

June 10,2021

ชาวบ้านไม่ง้อราชการ ร่วมมือซ่อมถนน ๒ กม.

ลงขันซ่อมถนนเอง ให้ทันก่อนเปิดเรียน หลังชำรุดมานานกว่า ๑๐ ปี ไร้คนเหลียวแล ทั้งที่นักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นรับปากแต่ก็เงียบ 

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ บนถนนสายบ้านขาม ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายนาวิน คำเวียง อายุ ๔๖ ปี นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมด้วย นายธรวรรธน์ สังข์ทอง นายก อบต.สวนหม่อน และนายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขาม ม.๕ ต.สวนหม่อน นำชาวชุมชน และคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ กว่า ๒๐๐ คน นำเครื่องมือก่อสร้าง จอบ เสียม ช่วยกันซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ระยะกว่า ๒ กิโลเมตร เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

นางจำเนียร พิมพ์ศรี อายุ ๖๐ ปี ชาวบ้านที่มาร่วมซ่อมถนนในครั้งนี้ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ถนนสายนี้ ไม่เคยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากหน่วยงานของทางราชการ ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไร ที่ผ่านมาทราบว่า ผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม และ อบต.สวนหม่อน แต่ทุกอย่างก็เงียบหาย ส่วนการซ่อมถนนในครั้งนี้ทราบว่า ผู้มีจิตศรัทธานำรถปูนมาให้ ชาวบ้านรับทราบจากผู้ใหญ่บ้านจึงได้นำเครื่องมือมาช่วยเกลี่ยปูนถมหลุมบนถนน เพื่อให้ผิวถนนดีขึ้น ซึ่งเป็นการซ่อมถนนในช่วงที่ลูกหลานจะเปิดเทอมแล้ว จะมีถนนที่ดีในการเดินทางไปเรียนหนังสือ

ขณะที่ นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้านบ้านขาม ม.๕ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็พบเห็นถนนในสภาพเป็นหลุมขนมครก ไม่เคยมีการซ่อมแซมให้ดีขึ้น ประสานไปยัง อบต.สวนหม่อน จึงทราบว่า ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น ซึ่งอบต.ไม่สามารถจะดำเนินการใดๆ ได้ จึงเข้าร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมในปี ๒๕๖๐ แต่ทุกอย่างเงียบ ชาวบ้านจึงได้เรี่ยไรเงินมาซ่อมแซมถนนกันเองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การซ่อมถนนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปจากนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากนั้นชาวบ้านจึงมาช่วยกันเกลี่ยปูนลงหลุม ซึ่งคาดว่า หลังการซ่อมแซมถนนน่าจะดีขึ้น ลูกหลานไปเรียนหนังสือ เกิดอุบัติเหตุน้อยลง

ด้านนายธรวรรธน์ สังข์ทอง นายก อบต.สวนหม่อน กล่าวว่า ถนนสายบ้านขามเป็นหลุมมากว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านชาวบ้านซ่อมแซมกันเองมาโดยตลอด เพราะ อบต.ซ่อมไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน เพราะเป็นถนนในความดูแลของ อบจ.ขอนแก่น ที่ยังไม่ยอมถ่ายโอนให้ อบต. จึงเกิดปัญหาสะสมมานาน อยากฝากถึง อบจ.ขอนแก่นว่า ถึงเวลาที่จะถ่ายโอนถนนเส้นนี้มาให้ อบต.สวนหม่อน ดำเนินการซ่อมและสร้างเอง จะได้หมดปัญหา เพราะที่ผ่านมา ทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชน ทำเรื่องร้องขอความช่วยเหลือไปก็ไม่ได้รับการดูแลจัดสรรงบประมาณ หรือมาซ่อมแซมให้ หากถ่ายโอนมา อบต.สวนหม่อนก็มีงบประมาณที่จะซ่อมแซมเองได้ โดยไม่ต้องง้อ อบจ.ขอนแก่นอีก

นายนาวิน คำเวียง อายุ ๔๖ ปี นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กล่าวว่า ก่อนที่จะสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูป ได้ขับรถผ่านเส้นทางนี้มาหลายปี พบเห็นถนนเป็นหลุมมากขึ้น จึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน จนทราบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มาซ่อมแซม จึงได้เสนอกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเพื่อสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูป มาซ่อมถนน เมื่อชาวบ้านเห็นชอบจึงตกลงกันว่าจะร่วมมือซ่อมแซมถนนสายนี้ เพื่อให้ทันกับช่วงเวลาเปิดเทอมของลูกหลาน จึงนำรถคอนกรีตสำเร็จรูป ๒ คัน มาช่วยซ่อมแซมถนนในครั้งนี้


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๒ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


32 1,527