25thApril

25thApril

25thApril

 

June 18,2021

บูรณาการแก้ไขน้ำท่วมเมือง ป้องกันเขตเศรษฐกิจอุดรธานี

มิติใหม่แห่งการพัฒนาเมือง อบจ.อุดรฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมือง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ โดยอบจ.สนับสนุนเครื่อง จักรกลหนัก รื้อถอน ขุดลอกคลองถนนรอบเมือง เป็นการเร่งระบายน้ำออก ป้องกันน้ำท่วมเมือง

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี และ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งของ อบจ.และเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลอง บริเวณถนนรอบเมือง สายอุดร-หนองบัวลำภู เยื้องสถานีขนส่งรถโดยสารแห่งที่ ๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีนายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง อุดรธานีที่ ๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ แม้ว่าเทศบาลนครอุดรธานีจะมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด ๑๔ สถานี แต่ก็ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณน้ำฝนเนื่องจากยังคงมีปัญหาการอุดตันของขยะ กิ่งไม้ และเศษวัสดุต่างๆ ตามเส้นทางระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในเขตพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นการระบายน้ำออกจากเขตพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี ก็มักจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เขตเทศบาลตำบลหนองบัว และเทศบาลเมืองหนองสำโรง

  ในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนมากกว่าปีก่อน อบจ.อุดรธานี ได้บูรณาการกับเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองบัวและเทศบางเมืองหนองสำโรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งสรรพกำลัง วัสดุ อุปกรณ์ และครั้งนี้ก็เป็นการเริ่มเปิดปฏิบัติการ โดยอบจ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก เข้ามารื้อถอน ขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำ เป็นการเร่งระบาย หากฝนตกลงมาอย่างหนัก เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมือง เขตเศรษฐกิจสำคัญ และหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น จะมีการรับมือกันได้ทันท่วงที ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาเมืองอุดร ที่อบจ.อุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้ผู้บริหารคนใหม่ จับมือกัน ซึ่งในปีนี้อาจจะไม่เห็นภาพน้ำท่วมเมืองก็เป็นได้ ต้องคอยดูกัน

โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ ๑.งานขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณ ซ.บุตรสมบัติ ๗/ซ.คุณารักษ์ (แบ็คโฮแขนสั้น ๑ คัน) ๒.งานขุดลอกทางระบายน้ำคลองขนานทางรถไฟจากจุดตัดลำห้วยมั่งถึงถนนรอบเมือง (แบ็คโฮแขนสั้น ๑ คัน) ๓.งานขุดลอกทางระบายน้ำตามแนวถนนรอบเมืองจากจุดตัดถนนศรีสุข ถึงโลตัสรังษิณา (แบ็คโฮแขนสั้น ๑ คัน, รถดั้มป์ ๓ คัน) ๔.งานขุดลอกลำห้วยหมากแข้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (แบ็คโฮแขนสั้น ๑ คัน, รถดัมพ์ ๓ คัน) ๕.งานรื้อถอนและขนย้ายผนังคอนกรีตที่ชำรุดในลำห้วยหมากแข้ง ๒ แห่ง (แบ็คโฮแขนสั้น ๑ คัน) ๖.งานขนย้ายรถแบ็คโฮแขนยาวเทศบาลนครอุดรธานี (เป็นครั้งคราว) (เทรลเลอร์ชานต่ำ ๑ คัน) ๗.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง ขนาด ๘ นิ้ว รับน้ำจากซอยพิบูลย์ (เครื่องสูบน้ำ ๘ นิ้ว) เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

  นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ได้เน้นย้ำว่า ต้องบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาจากน้ำรอการระบาย และจะมีการประชุมปรึกษาหารือในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์แบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดอุดรธานี

ทางด้าน นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่ ซึ่งจะร่วมบูรณาการกับทางจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบจ.อุดรธานี พร้อมดูแลบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลรอบนอกที่เป็นปลายน้ำ ซึ่งระบายน้ำจากเขตเศรษฐกิจสำคัญ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๓ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

1013 1416