19thJune

19thJune

19thJune

 

September 16,2021

ผู้ประกอบการบุรีรัมย์เร่งจัดโซนนิ่ง บริการแยกผู้ฉีดและยังไม่ฉีดวัคซีน เพื่อความเชื่อมั่น-ปลอดภัยผู้บริโภค

ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ในจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งจัด Zoning ให้บริการแยกระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีน และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ขานรับมาตรการควบคุมโรคโควิด -๑๙ นำร่องในอำเภอเมือง สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยผู้รับบริการ

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย น.ส.อาภัสรา วงศ์สัมพันธ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านขายของชำ ตลาดนัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ ๘) ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้แบ่งพื้นที่ให้บริการ หรือ Zoning ให้บริการของส่วนราชการ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและศูนย์อาหาร ที่มีโต๊ะนั่งคอยและรับประทานอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นำร่อง  ซึ่งต้องจัดพื้นที่ให้บริการออกเป็น ๒ ส่วน คือที่สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคครบ ๒ เข็มแล้วหรือตามที่ประกาศฯกำหนด และที่ให้บริการสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนออกจากกันเป็นแยกออกจากกัน โดยผู้รับบริการต้องแสดงสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ติดอยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หลักฐานจากแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ก่อนเข้ารับบริการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทีี่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบายเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่น สถานที่ตั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีสถานประกอบการ ร้านค้า เป็นจำนวนมากโดยตั้งเป้าประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า ๗๐%

นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เปิดเผยว่า ตำบลอิสาณ เป็นพื้นที่หน้าด่าน ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนประชากร ๑๙,๕๓๗ คน มีห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ๕ แห่ง ร้านอาหารแบบ นั่งทาน ๑๘๓ แห่ง โรงแรม ๕๐ แห่ง อพาร์ตเมนต์/หอพัก ๑๕๐ แห่ง ตลาดคลองถม ๒ แห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยว เช่น สนามแข่งรถ สนามฟุตบอล มาตรฐานระดับโลกอยู่ในพื้นที่ด้วย ประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชากรแฝงกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้ว เหลือเพียงผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ที่ยังไม่พร้อมบางส่วน โดยเทศบาลตำบลอิสาณได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้กำหนดจุดรับส่งพัสดุ สินค้า อาหาร แยกออกนอกอาคารสำนักงาน ส่วนผู้ที่ไปติดต่อขอรับบริการจะมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อราชการ และได้จัดที่นั่งพักคอยได้มีการจัดแยกออกเฉพาะส่วน

ส่วนร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างความเข้าใจขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยจัดพื้นที่ให้บริการ พื้นที่พักคอยแยกออกจากกันต่างหาก และผู้ประกอบการ พนักงาน พ่อค้า แม่ค้า ก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนสร้างความอุ่นใจกับผู้ใช้บริการด้วย นอกจากนั้นยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสำรวจครัวเรือนว่าได้รับวัคซีนครบหรือไม่ หากสมาชิกในครัวเรือนได้รับวัคซีนครบแล้ว จะได้รับสติกเกอร์ “บ้านหลังนี้ฉีดวัคซีนครบแล้ว” ติดที่หน้าบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือ พร้อมปฏิบัติตามเพื่อให้เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ด้านนายพัฒนา ผ่องบุพกิจ เจ้าของร้านอาหาร Chef plus Cafe’ & Restaurant กล่าวว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชน ผู้บริโภคมีความมั่นใจออกไปใช้จ่าย ใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารโดยทั่วไป โดยทางร้านได้ปรับตัวตามวิถีใหม่ ตามมาตรการควบคุมโรค มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ให้บริการ เจ้าของร้านและพนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนดแล้ว ได้มีการจัดพื้นที่พักคอย และที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว กับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนออกจากกันเป็นสัดส่วน รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


19 1,500