25thMay

25thMay

25thMay

 

September 16,2021

‘ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน’เดินหน้า รวมพลังช่วยเหลือสังคมไทย มอบความห่วงใยแพทย์-ผู้ติดเชื้อ

ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน รวมทั้งศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ส่งต่อความห่วงใยแก่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ ‘Bring You    The Best’ ด้วยการกระจายความช่วยเหลือ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม รวมมูลค่า ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อกู้วิกฤตโควิด-๑๙


นางรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพราะเราตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤตโควิด–๑๙ ในปัจจุบัน และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือให้สังคมไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน จึงจับมือ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในฐานะองค์กรค้าปลีกที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย และเป็นศูนย์กลางของชุมชน เดินหน้าส่งต่อความห่วงใย ด้วยการกระจายความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด แก่โรงพยาบาล ชุมชน และผู้ติดเชื้อโควิด–๑๙ อีกทั้งที่สำคัญที่สุดเพื่อสนับสนุนการทำงาน และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศ ผ่าน ๔ กิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

นางรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) 

๑.สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้มีพื้นที่รักษา โดยภายในหอผู้ป่วย ประกอบด้วย พื้นที่พักผู้ป่วยที่มีความดันอากาศเป็นลบ ห้องทำงานพยาบาลและแพทย์ พื้นที่เก็บวัสดุการแพทย์ ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนชุด PPE ระบบกล้องวงจรปิดติดตามสภาพผู้ป่วยและอื่นๆ รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ

๒.มอบ “กล่องห่วงใย” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งภายในกล่องประกอบด้วย ยา และเวชภัณฑ์พื้นฐาน จำนวน ๒๐๐ กล่อง รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยคอตตอน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่โรงพยาบาลใน ๗ จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลแม่สอด, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลสระบุรี, สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยได้รับความสนับสนุนจากบริษัท สยามกิจอนันต์ การ์เม้นท์ จำกัด บริษัท ปภาวิน จำกัด บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท 

๔.มอบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า แก่ชุมชน และโรงพยาบาลสนาม อ.แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ โดยนำกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไปใช้ในการต้มน้ำสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ ทำให้หายใจโล่ง ช่วยให้สดชื่น เลือดลมไหลเวียนดี นับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเอง และฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นโดยเร็ว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายสัญญา เพชรเศษ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางพัชรินทร์ บุญตาปวน ปลัดอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบ รวมมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

“เราเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทย รวมถึงเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจของพวกเราคนไทยจะนำพาให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ในที่สุด ซึ่งห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถและต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสังคมและผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” นางรวิศรา จิราธิวัฒน์ กล่าว

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 


13 1,483