25thMay

25thMay

25thMay

 

September 24,2021

ขอนแก่นนำสายไฟลงดิน ๓๔.๕ ล้าน ปรับภูมิทัศน์บึงรองรับรถไฟรางเบา

ขอนแก่นเดินหน้านำสายไฟฟ้า-เคเบิลลงดิน ระยะที่ ๑ ปรับภูมิทัศน์รอบบึงแก่นนคร รองรับรถไฟรางเบา ด้วยงบ ๓๔.๕ ล้านบาท พร้อมเผยระยะที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง ๓ เส้นทาง รวมระยะทางเกือบ ๑๔ กม. ด้วยงบ กฟภ.


เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ที่บริเวณถนนรอบบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ร่วมวางท่อสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้คัดเลือก จ.ขอนแก่น เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในระยะที่ ๑ ระยะทาง ๘๓๒ เมตร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ทั้งในส่วนของสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ตามความร่วมมือของ กฟภ., จังหวัด, เทศบาลนครขอนแก่น และผู้ประกอบการเคเบิลต่างๆ โดยวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการดำเนินโครงการ ที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐๐ วัน ในระยะทางรวม ๘๓๒ เมตร ด้วยงบประมาณในการดำเนินงานรวม ๓๔,๕๖๖,๔๔๕ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของ กฟภ.ทั้งหมด ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของจังหวัด เป็นเส้นทางสายหลัก คือ ถ.นิกรสำราญ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก ยาวผ่านสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสวนสาธารณะ ๒๐๐ ปี ผ่านศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า และมาสิ้นสุดที่สามแยกโพธิสาร หน้าสวนสาธารณะหนานหนิง ซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดระบบสายสื่อสาร สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ ที่จะนำลงสู่ใต้ดินตามหลักวิศวกรรมของ กฟภ.แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดจากกลุ่มสายสัญญาณดังกล่าวได้อีกด้วย

“ถนนสายนี้จะสื่อถึงความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้อย่างลงตัว และที่สำคัญโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบราง ที่เทศบาลฯ และคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะใช้เส้นทางรอบบึงแก่นนครเป็นเส้นทางทดลองวิ่งของรถไฟรางเบา ซึ่งจะทำให้บึงแก่นนครเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินนั้น ขอนแก่นได้นำเสนอเส้นทางที่ขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ. รวมทั้งสิ้น ๑๑ เส้นทาง แยกเป็นเขตเทศบาลนครขอนแก่น ๑๐ เส้นทางและเทศบาลเมืองชุมแพ ๑ เส้นทาง ดังนั้นระยะที่ ๑ ของการดำเนินโครงการคือจุดนี้จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕”

นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟภ.เขต ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เมื่อการดำเนินงานระยะที่ ๑ ของโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในเขต จ.ขอนแก่น ด้วยงบประมาณของ กฟภ. แล้วเสร็จคือจุดที่มีการเริ่มต้นดำเนินโครงการวันนี้ระยะทางรวม ๘๓๒ เมตร ระยะที่ ๒ ของโครงการฯ คือการดำเนินงานถนนเส้นทางในย่านศูนย์ราชการโดเยเฉพาะโดยรอบศาลากลาง จ.ขอนแก่น ที่มีสถาบันการศึกษา, สถานที่ราชการ รวมไปถึงชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งทั้งหมดกำหนดไว้ในแผนงานในภาพรวมแล้ว อย่างไรก็ตาม กฟภ.ยังคงคัดเลือกขอนแก่น เป็น ๑ ใน ๔ จังหวัดของการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ควบคู่กับ จ.อุดรธานี, ภูเก็ต และ จ.พิษณุโลก ในการที่จะนำระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยขอนแก่น ขณะนี้โครงการผ่านขั้นตอนของ กฟภ.แล้ว และเตรียมที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ด้วยงบประมาณ ในการดำเนินงานรวมกว่า ๑,๘๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ ถ.หน้าเมือง, กลางเมือง และหลังเมือง ระยะทางรวม ๑๒ กม. ดังนั้นหากโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณาจาก ครม. ประกอบกับการดำเนินงานในการนำระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จะทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอนแก่นจะมีถนนที่ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ รวมระยะทางถึง ๑๔ กม.


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๗ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


11 1,473