22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

December 04,2021

พร้อมเปิดเมือง‘สุรินทร์รื่นรมย์’ ชวนเที่ยว‘มหัศจรรย์งานช้าง’ หวังรายได้ท่องเที่ยวดีดังเดิม

พร้อมเปิดเมืองรับนักรับฤดูกาลท่องเที่ยว และ “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ภายใต้ “สุรินทร์รื่นรมย์” กำหนดมารตการสาธารณสุขเข้มข้น ผอ.ททท.เผยก่อนโควิดรายได้ท่องเที่ยว ๒,๖๑๕.๒๒ ล้าน ปัจจุบันเหลือเพียง ๘๑๖ ล้าน ตั้งเป้ากลับมาเหมือนเดิม

เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายพรชัย มุ่งเจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์ สสจ.สุรินทร์ นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นางสาวขวัญทวี ไทยยิ่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และนางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้กิจกรรม “สุรินทร์ รื่นรมย์”

ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในประเทศและสถานการณ์ทั่วโลก มีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น จังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่มากกว่า ๗๐% การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด พร้อมด้วย ททท.สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ กับทางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวทางด้านสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ พร้อมทั้งตามมาตรการและโปรแกรมต่างๆ ของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้วางมาตรการไว้อย่างเข้มงวด

นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในระยะแรกเพียง ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอท่าตูม พื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว โดยนำความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ๔ อัตลักษณ์ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ช้าง ผ้าไหม ข้าวหอมสุรินทร์ ร่ำรวยปราสาทและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างสุรินทร์ อาทิ มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในงานจะมีการแสดงช้างยิ่งใหญ่ตระการ การเลี้ยงอาหารช้าง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม เป็นต้น 

“ในช่วงการเปิดเมือง “สุรินทร์รื่นรมย์” เป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ในการนำตวงมงคล ๒,๑๒๘ ตวง เสมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์  เพื่อนำมาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรกับช้างและทะเลตวง เสริมสิริมงคล เพิ่มโชคลาภบารมีปีเสือ ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะมีในทุกวันเสาร์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่า รวมถึงการกิจกรรม ตักบาตรหน้าปราสาทศรีขรภูมิ ที่จะมีขึ้นในทุกเช้าวันเสาร์บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ มีการวางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ไว้อย่างเข้มงวด หน่วยงานด้านสาธารณสุข ตามมาตรการของรัฐบาลและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ 

นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ กล่าวว่า อบจ.สุรินทร์เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในการดูแลของ อบจ.สุรินทร์ ได้แก่ Elephant World (โลกของช้าง) อยู่ในอำเภอท่าตูม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการใน Elephant World ได้รับวัคซีนครบแล้วทุกคน ในแต่ละวันจะมีการแสดงโชว์ความสามารถของช้างวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ปี ๒๕๖๕ ของ ททท.อีกด้วย และงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง อบจ.สุรินทร์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับและงานเลี้ยงอาหารช้าง ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง นอกจากนี้ ยังมีงานในส่วนอื่นที่ อบจ.รับผิดชอบ อาทิ การแต่งงานบนหลังช้าง งานบวชนาคช้าง และงานอื่นๆ ที่ อบจ.ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์ สสจ.สุรินทร์ กล่าวว่า พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว Blue Zone ต้องมีเกณฑ์การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นประชาชนกลุ่ม ๖๐๘  จะต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และกลุ่มประชาชนทั่วไป จะต้องได้รับวัคซีนคลอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ซึ่งได้เร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องผ่านการประเมิน COVID free Setting คือ สถานที่นั้นมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด และมีการเว้นระยะห่าง ผู้บริการ พนักงาน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการของสถานประกอบการ มีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ส่วนสถานบริการและที่พักจะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะต้องผ่านการประเมิน SHA+ด้วย เรียกได้ว่าความพร้อมการเปิดเมืองของจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในการเข้าถึงวัคซีนตามข้อกำหนดของการเปิดเมืองท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ตระหนักถึงการเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ความพร้อมของภาคเอกชนในธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ณ วันนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน ๘๑ แห่ง แบ่งเป็น SHA+ (พนักงานผู้บริการได้วัคซีนครบทุกคน) จำนวน ๑๗ แห่ง และ SHA Extra Plus (โรงแรมที่มี MOU กับโรงพยาบาล สำหรับรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)  จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงแรมทองธารินทร์ การส่งเสริมการทำกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรการทางด้านสาธารณสุขตามมาตรการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ SHA+ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดสุรินทร์ ให้มีมาตรฐาน Surin Covid free Setting รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวขวัญทวี ไทยยิ่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ททท.สำนักงานสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ Package ทัวร์ เส้นทางนำร่องท่องเที่ยว ๒ อำเภอ เพื่อเป็นตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal “ยิ่งไป ยิ่งให้ ยิ่งสุขใจ กว่าที่เคย” นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ความสุขให้กับผู้คนรอบข้างผ่านการท่องเที่ยว กับเส้นทางความสุข อาทิ One day trip เที่ยวสุรินทร์เหลา ได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตชาวกูย คนกับช้าง รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวใหม่ปลามัน และท่องเที่ยว Unseen New Series (Elephant World) Amazing ยิ่งกว่าเดิม

นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ระบุว่า ตัวเลขทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ คือในปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์มีนักท่องเที่ยวจำนวน ๑,๒๒๔,๒๗๒ คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน ๒,๖๑๕.๒๒ ล้านบาท ล่าสุดในปี ๒๕๖๔ นักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๔) มีจำนวน ๓๕๓,๖๒๓ คน (-๔๑.๕๘) มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๘๑๖.๕๑ ล้านบาท (-๓๘.๐๓) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จากรายได้เกือบ ๒,๖๑๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ ลดลงเหลือเพียง ๘๑๖ ล้านบาทในปี ๒๕๖๔ จากนี้ไปการท่องเที่ยวจะก้าวกลับไปเป็นกลไกสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวต่อไปเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับประจำวันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


1016 1405