25thMay

25thMay

25thMay

 

February 25,2022

คนด่านขุนทดเรียกร้องค่าชดเชย ค่าลอดใต้ถุน‘เหมืองแร่ไทยคาลิ’

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด เดินหน้าเรียกร้อง ‘ค่าชดเชยเยียวยา’ และ ‘ค่าลอดใต้ถุน’ ยันหากยังเพิกเฉยไม่จ่าย เตรียมยกระดับปิดเหมืองแร่โปแตชถาวร


ตามที่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตชไทยคาลิ ในพื้นที่ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับอนุญาตตามประทานบัตรเลขที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘–๖ กรกฎาคม ๒๕๘๓ รวมอายุ ๒๕ ปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไทร ตำบลบัวเกียด ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่ ๙,๐๐๕ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลังจากเปิดทำเหมืองแร่โปแตชได้ไม่นานชาวบ้านก็พบว่าสภาพดินของชาวบ้านในพื้นที่ติดกับเหมืองแร่โปแตชมีสีผิดปกติคล้ายมีการปนเปื้อนจากน้ำเค็มจนทำให้พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกเริ่มได้รับความเสียหาย

และต่อมาปี ๒๕๖๐ ก็เกิดเหตุการณ์น้ำจากบริเวณเหมืองแร่โปแตชทะลักออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะและที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่เกิดการปนเปื้อนกลายเป็นดินเค็มส่งผลให้ต้นหญ้าต้นไม้เริ่มยืนต้นตายไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ผนังบ้านที่ทำจากอิฐบล็อกหรือปูนซีเมนต์เริ่มเกิดการผุกร่อนเกิดการแตกร้าว น้ำเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น และเกิดการทรุดตัวของหน้าดินในพื้นที่ ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงได้เรียกร้องให้บริษัทฯ ชี้แจงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งบริษัทฯ ก็ชี้แจงต่อชาวบ้านว่าน้ำที่มีการปนเปื้อนนั้นเกิดจากการลักลอบทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ได้เกิดการทะลักของน้ำจากบริเวณเหมืองแร่โปแตช และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นรายปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โดยล่าสุดมีกระแสข่าวว่า เมื่อปี ๒๕๖๔ ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตชกลับไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเยียวยาซึ่งเมื่อทวงถามบริษัทฯ ก็ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินชดเชยเยียวยาโดยให้เหตุผลว่า “ไม่มีเงิน” ทั้งที่ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของโครงการก็ได้รับระบุชัดเจนว่า “บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายจากการทำเหมือง ตามมาตรา ๘๘/๑๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ สำหรับระยะเตรียมการทำเหมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ดังนั้น ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตช จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มในนาม ‘กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด’ พร้อมวางทิศทางการขับเคลื่อนเรียกร้องให้บริษัทฯจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบและจะเรียกร้องค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร หรือ ‘ค่าลอดใต้ถุน’ จากบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของประทานบัตรตามกฎหมายประเภทเหมืองแร่ใต้ดิน ซึ่งถ้าหากบริษัทฯยังคงดึงดันปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตชและค่าลอดใต้ถุนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยการปิดเหมืองแร่โปแตชถาวรด้วยสองมือสองเท้าของตนเองอย่างแน่นอน
 
หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๖ ประจำวันพุธที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์  - วันอังคารที่  ๑  เดือนมีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


14 1,494