12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

April 02,2022

ปล่อย‘กระสาคอขาว’เข้าป่าดงใหญ่ องค์การสวนสัตว์ฯ หวั่นสูญพันธุ์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหลายหน่วยงาน เปิดโครงการทดลองปล่อยนำนกกระสาคอขาว พันธุ์หายากคืนสู่ธรรมชาติ ที่ป่าดงใหญ่ บุรีรัมย์ วอนประชาชนที่พบเห็นอย่าทำร้าย หวั่นสูญพันธุ์

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น บริษัทเอกชน โรงเรียนในพื้นที่ ร่วมเปิด “โครงการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ และการติดตามภายหลังการปล่อยฯ เพื่อการอนุรักษ์” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น ตั้งใจ ส่งนกกระสาคอขาว สู่ฟ้าเมืองไทย” โดยมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนกกระสาคอขาว และกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในการอนุรักษ์นกกระสาคอขาว ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย โดยมี ๖ ฐาน ประกอบด้วย ฐานบ้านของฉันที่ดงใหญ่, ฐานนกกระสาสู่ฟ้าเมืองไทย, ฐานนกกระสาของฉัน, ฐานปากท้องต้องรู้, ฐานไข่คืนรัง และฐานส่ายสะโพกโบนบิน มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๔ แห่ง    

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า จากการที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานพันธมิตร ได้ดำเนินการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ ๑๔ ตัว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ซึ่งจากผลการศึกษาเบื้องต้น ณ ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีที่พบว่านกกระสาคอขาวที่ทำการทดลองปล่อยในชุดแรกนั้น บางส่วนยังคงมีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พื้นที่กักเก็บน้ำธรรมชาติ เขื่อน และพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านโดยรอบในอำเภอโนนดินแดงและใกล้เคียง จึงถือเป็นวาระสำคัญที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ ไม่ล่า หรือไม่ทำร้าย นกกระสาคอขาวเป็นหนึ่งในนกกระสาชนิดพันธุ์หายากของไทย ให้สามารถคงอยู่คู่กับจังหวัดบุรีรัมย์ เหมือนเช่นนกกระเรียนสายพันธุ์ไทย ให้เป็นมรดกของชาวบุรีรัมย์และของชาติไทยสืบต่อไป ซึ่งมีแผนการศึกษาวิจัยในระยะยาวไม่น้อยกว่า ๔ ปีข้างหน้า และจะทำการปล่อยนกกระสาคอขาวเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) อย่างต่อเนื่อง

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๐ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่  ๒๙  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


45 1,543