23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

May 14,2022

วอนสำนักพุทธลดค่าเช่าแผง แม้เทศบาลหาที่ใหม่ให้แล้ว

พ่อค้าแม่ค้าตลาดน้อยยื่นหนังสือขอร้องสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลดราคาค่าเช่าที่ให้ประกอบอาชีพต่อไปได้ เพราะค้าขายมานานกว่า ๖๐ ปี ด้านเทศบาลบอกหาที่ใหม่ให้ค้าขาย แต่อาจไม่สะดวกและอยู่ใจกลางเมือง

เมื่อช่วงสายวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายก้องพัฒน์ แสงงาม ประธานกรรมการตลาดเทศบาล ๒ เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือตลาดน้อย พร้อมตัวแทนพ่อค้าแม่ค้ากว่า ๓๐ คน เข้ายื่นหนังสือกับนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หาทางช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดประมาณ ๑๗๐ ราย หลังเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่งคืนพื้นที่ตั้งของตลาดเนื้อที่กว่า ๒ ไร่ ซึ่งใช้เป็นตลาดมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ ถึงปัจจุบันรวม ๖๓ ปี ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับคืนไปบริหารจัดการเอง ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดมาหลายรุ่นเกรง จะไม่มีที่ให้ค้าขายเหมือนที่ผ่านมา

นายก้องพัฒน์ กล่าวถึงปัญหาที่เทศบาลส่งพื้นที่คืน เพราะเทศบาลแจ้งว่าไม่สามารถแบกรับภาระที่ค้างจ่ายค่าเช่าที่ตั้งของตลาดมานานกว่า ๒ ปี เป็นเงินเกือบ ๒๗ ล้านบาท เพราะมีการปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราใหม่ที่แพงกว่าเดิมอีกเกือบเท่าตัว จึงจำเป็นต้องส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำกลับไปบริหารจัดการเอง พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมา พ่อค้าแม่ค้าบางรายก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้กับทางเทศบาล เนื่องจากมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและต้องเจอกับโรคระบาด จึงมายื่นหนังสือขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลดราคาค่าเช่าที่ให้ถูกลง เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถรวบรวมเงินมาจ่าย จะได้ขายของได้ตามเดิม สำหรับค่าเช่าแพงขายสินค้าในตลาดแห่งนี้ มีราคาเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท ตามขนาดแต่ละแผง ซึ่งมีอยู่ราว ๑๕๐ แผง ส่วนที่เป็นห้องจำนวน ๒๓ ห้อง ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท

ด้านนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังรับทราบปัญหาจากผู้ค้าขาย จะต้องมีการพูดคุยกับเทศบาลกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จะดำเนินการต่อไปอย่างไร แล้วแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหาวิธีดำเนินการต่อไป  ส่วนขณะนี้ ยังให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถขายของได้ตามปกติจนกว่าจะได้ข้อยุติและดำเนินการตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งการ

นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวว่า เทศบาลไม่ได้ทอดทิ้งพ่อค้าแม่ค้าแต่อย่างใด หลังทำเรื่องส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ได้ปรับปรุงตลาดเทศบาล ๖ ซึ่งเป็นตลาดเก่ามีพื้นที่ค้าขายใกล้เคียงกับตลาดน้อย และอยู่ห่างจากตลาดเดิมประมาณ ๑ กม.เตรียมให้พ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของเข้าไปขายได้ แต่ติดขัดที่ผู้ค้าขายที่ขายอยู่ในตลาดมานานหลายรุ่น ไม่ต้องการย้ายมาขายในที่แห่งใหม่เพราะพื้นที่อาจไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองเหมือนในอดีต ส่วนพื้นที่ตลาดเดิม ก็ยังต้องเป็นตลาด แต่ให้มีการบริหารจัดการกันอย่างไร ต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๖ ประจำวันพุธที่  ๑๑ - วันอังคารที่  ๑๗  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


1007 1417