26thMay

26thMay

26thMay

 

May 28,2022

โรงไฟฟ้าขยะ ๑,๒๗๕ ล. ชาวเมืองคงค้านสุดลิ่ม

รวมตัวประท้วงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย ของ อบต.เมืองคง เพราะใกล้เขตชุมชนและแหล่งน้ำ หวั่นเกิดผลกระทบต่อลูกหลาน ล่าสุดทำประชาพิจารณ์ ออกเสียงไม่เห็นด้วย ๓๓๗ คน จากทั้งหมด ๔๑๔ คน

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชาชน “กลุ่มคนเมืองคงรักบ้านเกิด” เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านโคกเพ็ด ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีการทำประชาคมชาวบ้านเรื่องลงมติความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าขยะ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่เป็นธรรม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับคำร้องไว้แล้วและจะเร่งดำเนินงานในการต่อไป

จากนั้น วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ “กลุ่มคนเมืองคงรักบ้านเกิด” ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคง เพื่อรับการชี้แจงจากกรณีการลงประชามติญัตติการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ ๒ รอบที่บ้านโคกเพ็ด และขอยับยั้งการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพราะการประชามติที่บ้านโคกเพ็ด ไม่โปร่งใส

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง นายสมชาย วรรธนะสุพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง โครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่กว่า ๒๐๐ คน นำโดยนายกรฉัตรชัย นาสมใจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต ๑๔ จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นที่ เดินถือป้ายประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากกังวลจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านมีทั้งกลุ่มในพื้นที่ตำบลเมืองคง และกลุ่มตำบลใกล้เคียง ต่างเดินทางมาร่วมทำประชาพิจารณ์ แต่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เพียงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองคงเท่านั้นเข้าร่วม”

โดยก่อนที่จะเริ่มลงคะแนนประชาพิจารณ์ ที่ประชุมเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายวัฒนะ (ไม่ทราบนามสกุล) ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลเมืองคง กล่าวว่า “ถ้าโรงไฟฟ้าขยะดีจริง โครงการนี้คงไม่ขยับมาถึงตำบลเมืองคง คงได้ก่อสร้างไปแล้วที่ตำบลอื่น และการก่อสร้างจะต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนอย่างน้อย ๕ กิโลเมตร ประชาชนที่มาวันนี้ ต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง อยากได้โรงไฟฟ้าก็มี ไม่อยากได้ก็มี แต่ขอให้ทุกคนคิดดีๆ ว่า โรงไฟฟ้าดีกับตำบลเมืองคงอย่างไร ที่วันนี้ผมมาคัดค้านโรงงาน ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง ทำเพื่อลูกหลานที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเติบโตมากับสารเคมี ถ้าเอกชนเมืองไทยสามารถทำได้อย่าง่างประเทศ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ จะไม่มีใครห้าม แต่ไม่มีทางที่จะทำได้อย่างเขาแน่ๆ เพราะมีบทเรียนจากหลายๆ พื้นที่ หลายชุมชนเดือดร้อน”

นายบุญมี คำสมศรี ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๘ ตำบลเมืองคง กล่าวว่า “การลงคะแนนประชาพิจารณ์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับจังหวัด แต่วันนี้ไม่เห็นผู้ใหญ่ เช่น นายอำเภอ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชุม ทั้งที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายอำเภอโดยตรง ทำไมนายอำเภอไม่มา ผมทราบว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ก่อนหน้านี้ประชาชนไม่เคยทราข้อมูลเลย อยู่ๆ ก็จะมาก่อสร้างที่ตำบลเมืองคง และให้ทำประชาพิจารณ์ เหมือนมัดมือชก ทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง ประชาชนจะได้เข้าใจถึงเหตุผล ทั้งข้อดีและข้อเสีย และอย่างน้อยคนที่รับผิดชอบโครงการนี้ต้องอธิบายได้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจจะนำประชาชนในพื้นที่ไปชมของจริง ในพื้นที่ที่เขามีการก่อสร้างไปแล้ว ลองให้ไปใช้ชีวิตที่นั่นสักวันสองวัน”

นายกรฉัตรชัย นาสมใจ แสดงความคิดเห็นว่า “ผมเริ่มต้นประท้วงโรงไฟฟ้าขยะมาตั้งแต่อำเภอสีคิ้ว แต่ก็ยังมีความพยายามก่อสร้างในพื้นที่อื่นๆ หลายครั้ง ถ้าพูดง่ายๆ หากโครงการนี้ดีจริง เขาคงเอาไปกินตั้งนานแล้ว คงมาไม่ถึงอำเภอคง ถ้าให้พูดถึงข้อดีของโครงการก็มี เพราะโครงการจะกำจัดขยะได้ ๕๐๐ ตันต่อวัน เทียบเท่ากับภูเขาลูกเล็กลูกหนึ่ง แต่ผล กระทบที่ชาวบ้านจะได้รับนั้นมีมหาศาล ทั้งเรื่องสารเคมี ฝุ่น เสียงจากรถขนส่ง ถนนที่ใช้สัญจรไปมาก็อาจจะชำรุดเร็วขึ้น และส่งกลิ่นเหม็น ข้อดีของโครงการ คือ ๑.เกิดการจัดเก็บภาษี เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ๒.เกิดการจ้างงานมากขึ้นในพื้นที่ แต่โรงงานขยะลักษณะนี้จะใช้จักรกลหนักเป็นหลัก คนที่จะมาควบคุมก็เป็นระดับวิศวกร ส่วนชาวบ้านเป็นได้มากสุดแค่ยามเฝ้าประตู ส่วนข้อเสีย คือ ตำบลเมืองคงจะเป็นแพะรับบาป ไม่เกิน ๑ ปี ขยะในโคราชจะหมด เพราะนำมาทำไฟฟ้า แล้วต่อไปจะนำขยะมาจากไหน ก็คงนำเข้าจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ถ้าเรายกมือให้โครงการนี้ผ่าน ต่อไปจะมองหน้าลูกหลานได้อย่างไร เพราะเราขายได้กระทั่งลมหายใจตัวเองและลมหายใจของลูกหลาน”

ภายหลัง นายกรฉัตรชัย นาสมใจ เปิดเผยข้อมูลกับ “โคราชนอีสาน” ว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นทำประชาพิจารณ์ ยังไม่ทราบว่าเอกชนรายใดจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่ในความจริงแล้วอาจจะมีเอกชนมาหนุนหลังในการผลักดันโครงการ ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านโคกเพ็ด ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะห่างจากวัดโคกเพ็ด ๘๖๐ ม. ห่างจากบ้านโคกเพ็ด ๙๐๐ ม. ห่างจากวัดโนนพิมาน ๓.๑ กม. ห่างจากวัดบ้านเมืองคง ๕.๕ กม. ห่างจากโรงพยาบาลคง ๔ กม. ห่างจากวัดตะคร้อ ๒ กม. ห่างจากโรงเรียนเมืองคง ๓.๕ กม. ห่างจาก อ่างห้วยตะคร้อ ๕.๔ กม. ห่างจากตลาดเมืองคง ๒.๕ กม. ห่างจากวัดเก่าคร้อ ๒.๒ กม. ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่จึงออกมาคัดค้าน เพราะอยู่ใกล้กับเขตชุมชน หวั่นจะเกิดผลกระทบขึ้นในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ผลการทำประชาพิจารณ์ โครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ๔๑๔ เสียง ผลไม่เห็นด้วย ๓๓๗ เสียง เห็นด้วย ๕๑ เสียง และงดออกเสียง ๒๖ เสียง โดยหลังการประชุมชาวบ้านต่างดีใจ ที่ผลการทำประชาพิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว แต่ก็ยังกังวลใจอยู่ว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จะไม่จบเพียงแค่ตำบลนี้ เกรงว่าจะมีการก่อสร้างในตำบลอื่นๆ ต่อไป เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๖๓ ที่ตำบลคูขาด อำเภอคง เคยมีแผนจัดทำโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า เช่นกัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาประท้วงคัดค้าน กระทั่งโครงการถูกยกเลิกไป

อนึ่ง นายกรฉัตรชัย นาสมใจ เปิดเผยเอกสารโครงการแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ต่อ “โคราชคนอีสาน” โดยรายละเอียดระบุว่า โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตตไฟฟ้า จัดทำขึ้นเพื่อการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ตามยุทศาสตร์แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ และนำไปผลิตไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายว่า จะกำจัดขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัน/วัน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๙.๙ เมกะวัตต์/วัน ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๑,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณต่อเนื่องปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกองสาธารณสุข อบต.เมืองคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๘ วันพุธที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 


13 1,509