19thJune

19thJune

19thJune

 

July 15,2022

นายอำเภอขอเงินเมียเช่านา ๒ ไร่ รายได้มอบกาชาดช่วยผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางรัชนีวรรณ จันวงษา นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียน  มาร่วมกันลงแขกดำนา ในพื้นที่นา ๒ ไร่ บริเวณบ้านเป้าพัฒนา หมู่ ๕ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยที่นาแปลงดังกล่าวนายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้ขอเงินภริยา ๒,๐๐๐ บาท มาเช่าที่นาของชาวบ้าน พร้อมซื้อต้นกล้าข้าวอีกจำนวน ๓๐๐ มัด เพื่อเชิญชวนชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มาช่วยกันลงแขกดำนาอินทรีย์ ทั้งใช้ควายในการไถนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งค่าจ้างรถไถ  ค่าจ้างแรงงาน ทั้งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมชาวอีสาน

ทั้งนี้ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ยังได้โชว์ฝีมือการใช้ควายไถนาด้วยตัวเอง โดยควายเผือกของเกษตรกรในหมู่บ้านไถนาในแปลงดังกล่าวด้วย ก่อนที่จะพานายกกิ่งกาชาด พร้อมชาวบ้านนำต้นกล้าข้าว ร่วมลงแขกดำนาที่แปลงนา งานนี้นอกจากนายอำเภอ และนายกกิ่งกาชาด จะลงมือดำนาด้วยตัวเองแล้ว ยังได้โชว์ลีลาฟ้อนรำตามจังหวะเสียงเพลง ทำเอาชาวบ้านที่ไปร่วมลงแขกดำนาอดใจไม่ไหวต้องโยกย้ายส่ายสะโพก ฟ้อนรำไปด้วยดำนาไปด้วย เรียกได้ว่าเป็นการลงแขกดำนาที่ม่วนซื่นสนุกสนานเลยทีเดียว ก็เป็นบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นแสดงออกให้เห็นถึงความรักความสามัคคี โดยใช้เวลาไม่ถึง ๑ ชั่วโมง  ก็ดำนาเสร็จทั้ง ๒ ไร่

นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวว่า คิดโครงการ “นานายอำเภอ” ขึ้นก็เพื่อเป็นต้นแบบในการพลิกฟื้นวิถีลงแขกดำนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะปัจจุบันการลงแขกดำนาจะหดหายไป ทุกวันนี้จะหันมาจ้างรถไถ จ้างแรงงานคนมากกว่า ซึ่งทำให้มีต้นทุนสูง ก็อยากทำให้เป็นตัวอย่างในการทำนาแบบวิถีดั้งเดิมคือการลงแขกช่วยกัน ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พอถึงปลายปีฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านก็จะพากันเอาข้าวไปรวมกันทำบุญประทายข้าว แต่เมื่อตนมาเป็นนายอำเภอที่นี่ กลับไม่มีข้าวไปร่วมด้วย จึงเกิดไอเดียที่มา “นานายอำเภอ” ด้วยการลงทุนยืมเงินภริยา ๒,๐๐๐ บาท มาเช่าที่นา และปลูกข้าว ก็ได้รับความมือจากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยกันลงแขกดำนาด้วย  ส่วนการดูแลผลิตตรงนี้ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรอำเภอ เอาปุ๋ยชีวภาพ แหนแดง มาหว่านเป็นนาข้าวอินทรีย์ ทุกวันนี้การทำนาคนส่วนใหญ่ก็จะทำไปพอแต่ได้ทำ แต่วันนี้เราทำนาแบบประณีต เมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าว ปกติทำนาแถวบ้านเราจะได้ไร่ละ ๔๐ ถัง แต่จะรอดูว่า นาอินทรีย์แปลงนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ผลผลิตกี่ถัง คาดว่าจะได้ผลผลิตที่ดี ส่วนผลผลิตข้าวที่ได้ในแต่ละปี ทางอำเภอจะทำบุญประทายข้าว แล้วขายข้าวนำเงินที่ได้เข้ากิ่งกาชาด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในเขตอำเภอฯ


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๕ ประจำวันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


28 1,511