25thJune

25thJune

25thJune

 

July 30,2022

ยึด ๓ ห้างใหญ่สะบัดพู่กัน ประชัน‘สีน้ำนานาชาติ’

เตรียมจัดงานเทศกาลสีน้ำนานาชาติ รวบรวมผลงานจากศิลปินสีน้ำชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ ชิ้น ใช้พื้นที่จัดแสดงมากถึง ๓ ศูนย์การค้า ศิลปินสีน้ำชื่อดังยกทัพมาให้ความรู้และสาธิตการวาดภาพถึงหน้าประตูบ้าน

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์อิสระ นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ อาจารย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายบัญญัติ พวงทอง ศิลปืนอิสระร่วมแถลงข่าวจัดงานเทศกาลสีน้ำนานาชาติ KORAT INTERATIONAL WATERCOLOR 2022 ตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “โคราชเมืองศิลปะ” โดยใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเมืองและพัฒนาศิลปอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๐–๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาได้รับโอกาสจากกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเป็นเมืองศิลปะ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ซึ่งโคราชมีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมอยู่มากในพื้นที่ ทำให้มีศักยภาพเครือข่ายศิลปะที่เข้มแข็ง มีศิลปินแห่งชาติหลายสาขา อีกทั้งยังมีหอศิลป์หลายแห่งในสถานศึกษา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม มีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานด้านศิลปะเด็กและเยาวชนได้รางวัลระดับนานาชาติมากมาย นอกจากนี้ ยังมีสมาคมลิเกมีคอยขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และที่สำคัญโคราชได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปนานาชาติครั้งที่ ๒ เมื่อปีที่ผ่านมา ได้สร้างงานศิลปะถาวรติดตั้งในอำเภอเมืองนครราชสีมา หอศิลป์พิมานทิพย์ ณ อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ความสำคัญประกาศนโยบายขับเคลื่อนโคราชเมืองศิลปะ ให้เป็นไปตามภูมิศาตร์พัฒนาจังหวัดซึ่งมีเป้าหมายว่า โคราชเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน”

๓ เมืองนำร่องด้านวัฒนธรรม

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร กล่าวว่า “ขอเป็นกำลังใจให้จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ขับเคลื่อนนโยบายโคราชเมืองศิลป์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการทางศิลปะตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยประกาศ ๓ เมืองนำร่องในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มีส่วนบูรณาการขับเคลื่อนทั้ง ๓ เมืองโดยตลอด อย่างที่ทราบกันดีในจังหวัดนครราชสีมานั้นต้นทุนทางด้านศิลปและวัฒนธรรมมีมาก จึงเหมาะกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พียงแต่นโยบายของภาครัฐ ความเข้มแข็งของเมืองนี้เป็นที่ประจักษ์ และทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับจังหวัดนครราชสีมาทำให้กระทรวงฯ ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เห็นได้จากมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 โดยการจัดงานในครั้งนั้นทำให้กระทรวงฯ ปักหมุดเมืองศิลปะบนแผนที่โลกอีก ๒ เมือง ไม่เพียงงานด้านศิลปะเท่านั้นที่ได้รับผลตอบรับจากการจัดงานขึ้นมา ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้า และที่สำคัญที่สุด สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา คณะครู และศิลปิน ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะระดับโลก ตกผลึกเป็นความรู้ที่มีค่าแก่เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนในปี ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ สำนักงานศิลปะร่วมสมัยนั้นจะประกาศเมืองศิลปะเพิ่มขึ้น ๒ เมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกันต่อไป” นางเกษร กล่าว

รวบรวมยอดฝีมือ

นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง กล่าวว่า “ในวงการศิลปะรู้จักกันดี ใครเก่ง ใครเป็นยอดผีมือ ถ้าพูดถึงวงการสีน้ำ พูดชื่อแล้วจะตื่นเต้น ตกใจ อยากเข้าใกล้มาก เขาเป็นจอมยุทธ์ในวงการสีน้ำอย่างแท้จริง คือ ๑.ดิเรก กิ่งนอก ๒.บุญกว้าง นนท์เจริญ ๓.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ๔.สุวิทย์ ใจก้อง อีก ๒ ท่านนี้นั่งอยู่กับผมคือ พี่อู๊ด อัมพวา และอาจารย์เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ ทั้ง ๒ คนนี้นอกจากวันนี้จะมาพูดให้ฟังแล้ว ยังแสดงฝีมือให้ชมด้วย คนปกติวาดสีน้ำใช้เวลา ๒–๓ ชั่วโมง แต่สองคนนี้ เพียง ๓๐ นาที งานสวยงามอีกต่างหาก ซึ่งบุคคลทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาจะมาร่วมงานเทศกาลในครั้งนี้ด้วย แน่นอนไม่มีใครยอมใคร เพราะงานนี้เป็นงานประชันฝีมือ ประลองยุทธ์ จะส่งงานที่ไม่ดีมาไม่ได้ สีน้ำพูดแล้วเหมือนทำง่าย ถ้าง่ายขนาดนั้นคนทั้งโลกก็เป็นศิลปินสีน้ำได้ทั้งหมด สิ่งที่ยากที่สุดของสีน้ำคือ แห้งเร็ว ใจยังคิดอะไร   ไม่ออกเลย สีน้ำแห้งแล้ว พอแห้งแล้วจะแก้ไขยากมาก ศิลปินสีน้ำจะเป็นคนที่คิดไวทำงานไวจบงานเร็ว เหมือนศิลปินทั้ง ๒ คนข้างผม จบงานเร็วและเด็ดขาด ผมไม่เรียกงานนี้ว่างานศิลปะ แต่เรียกว่า มหกรรม เนื่องจากงานนี้มีผลงานที่มากถึง ๕๐๐ ชิ้น ใช้พื้นที่แสดงผลงาน ๓ ศูนย์การค้า ส่วนตัวคิดว่าศิลปินสีน้ำนั้นเป็นคนพิเศษ คนเหล่านี้ มี ๑๐ นิ้วเหมือนเรา แต่ทำไมเขาสร้างผลงานได้วิจิตรพิสดาร จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่โชคดีมาก งาน Biennale เพิ่งจบไป ก็มีงานเทศกาลสีน้ำที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น คนที่เป็นสุดยอดของสีน้ำได้รับเชิญมาทั้งหมดแน่นอน ผมคิดว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนที่สนใจ นักเรียนนักศึกษา สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดนั้นคือ เทศกาลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ ผมได้รับเชิญอีกครั้งพร้อมที่จะบรรยายเรื่อง ศิลปะให้กับพี่น้องชาวโคราชได้ฟัง รับรู้ว่าศิลปะดียังไง“

ฝึกสมาธิด้วยสีน้ำ

นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ กล่าวว่า “ผมเป็นศิลปินที่ชื่นชอบสีน้ำ เริ่มจากการอยากฝึกสมาธิ สีน้ำนั้นเป็นอะไรที่ต้องใช้สมาธิในการวาดรูปสูงมาก เพราะต้องรู้จังหวะของน้ำ เนื้อสี ความเร็ว และการรอคอย อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น สีน้ำมีจังหวะของมัน หากมีสมาธิไม่ดีโอกาสพลาดสูง พลาดแล้วต้องโยนกระดาษแผ่นนั้นทิ้งไป การแก้ไขยากมาก กระดาษที่ใช้ในการวาดแผ่นหนึ่งราคาต่ำๆ อยู่ที่ ๒๐๐-๕๐๐ บาท บางยี่ห้อก็ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป สำหรับนักเรียนอาจจะใช้ในราคาหลัก ๑๐ ในกลุ่มศิลปินนั้นใช้กระดาษ ราคา ๑๐๐–๑,๐๐๐ บาท ยังไม่นับรวมราคาสี ซึ่งมีราคาที่สูงเหมือนกัน แต่ละหลอด ๒๐๐–๕๐๐ บาท หมายความว่า การวาดสีน้ำเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง การวาดสีน้ำต้องใช้สมาธิมากๆ การจะเป็นศิลปินสีน้ำ หลายคนถามว่าต้องทำยังไงถึงจะเก่ง แรกๆ คือต้องฝึก ฝึกมากๆ ฝึกหนักๆ”

สร้างมูลค่าให้วัฒนธรรม

นายไชยนันท์ แสงทอง กล่าวว่า “หลังจากที่ได้รับโจทย์มาว่า ทำอย่างไรที่จะสร้างทุนจากวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง เกิดการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมให้จังหวัดมีรายได้ โดยจาก ๒–๓ ปีที่ผ่านมาเราปิดประเทศไม่มีการท่องเที่ยว รายได้ลดลง จังหวัดนครราชสีมามีทุน ทุนแรกที่ทุกคนพูดถึง คือ มี ๘ ม. ได้แก่ ๑.โมหรือย่าโม ทุกคนที่เดินทางมาต้องแวะมาสักการะย่าโม ๒๔ ชั่วโมงลานย่าโมไม่เคยว่าง ๒.ไหม อดีตโคราชเป็นที่ผลิตไหมที่มีมูลค่าสูงมาก ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น ๓.หมี่ อาหารต้นตำหรับของโคราช ใครผ่านไปผ่านมาต้องได้ทาน ๔.มวย มวยพิมาย รายได้จากมวยต่างๆ เกิดขึ้นมาก ๕.มรดกโลก โคราชกำลังจะมี ๓ มรดกโลก ๖.เมือง โคราชมีเมืองเก่า ๓ เมืองคือ เสมา พิมายและเมืองนครราชสีมา ๗.มอเตอร์เวย์ สิ่งที่ทุกคนรอคอย และ ๘.มือ มือที่สร้างงานศิลปะ จึงจำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีโอกาสแสดงผลงาน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีผลงานกว่า ๕๐๐ ชิ้น ทำให้ไม่สามารถรวมผลงานทั้งหมดไว้ที่เดียวได้ แต่จะจัดแสดงที่ เดอะมอลล์โคราช, เทอร์มินอล ๒๑ โคราช และเซ็นทรัลโคราช ต้องขอบคุณทั้ง ๓ ศูนย์การค้า ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดแสดง มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากศิลปินตลอดการจัดงาน อีกทั้งยังมีการประกวดให้เด็กได้แสดงออก ตั้งแต่ ป.๑ จากโจทย์คำว่า แม่ ที่สำคัญในผลงาน ๕๐๐ ชิ้น มีผลงานของชาวต่างชาติด้วย จึงเป็นโอกาสดี เหมือนมีศิลปินมาเคาะประตูบ้านให้ออกมาชมผลงาน การทำนากว่าจะได้เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้กี่ไร่ สีน้ำใช้แค่กระดาษ ๑ แผ่น สามารถสร้างงานที่มีมูลค่าสูงมาก พลาดไม่ได้ ๑๐–๓๑ สิงหาคมนี้ ทุกคนต้องออกจากบ้านมาชมงานนี้ที่ศูนย์การค้าทั้ง ๓ แห่ง”

ไม่เคยมีเวทีสีน้ำในไทย

นายบัญญัติ พวงทอง กล่าวว่า “ในนามศิลปินอิสระ ไม่มีองค์กรใดๆ รองรับ ผมต่อสู้และฝึกฝนสีน้ำมากกว่า ๑๐ ปี วันนี้เป็นวันที่โชคดีที่สุด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ผมไม่มีเวทีสีน้ำในเมืองไทยที่จัดส่งแสดง ดังนั้นการฝึกฝนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งแสดงที่ต่างชาติ ติดอันดับบ้าง ไม่ติดบ้าง เมื่อก่อนต่างชาติจะเข้มข้นกับผลงานมากซึ่งมีขั้นตอน ผมส่งงานเข้าประกวดไม่ต่ำกว่า ๘๐ ประเทศ มีได้รางวัลและไม่ได้รางวัลตามโอกาสไป สีน้ำนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้น้ำเป็นตัวดำเนินเรื่อง หากควบคุมน้ำไม่อยู่น้ำก็จะไหล ลุ้นว่ากำหนดได้แค่ไหน ความรู้สึก ๑๐๐ ครั้งก็ไม่เหมือนกันสักครั้ง ท้าทายตลอด วันนี้ผมได้มีส่วนร่วมในงานนี้และเชิญศิลปินต่างชาติต่างๆ มาร่วมงาน เวทีนี้ถือเป็นเวทีที่ใหญ่มากในเมืองไทย ซึ่งตั้งแต่การจัดงานสีน้ำโลกในเมืองไทย เมื่อหลายปีมาแล้ว กว่าจะมาถึงเวทีนี้นานมากๆ ผมอยากเชิญชวนทักคน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และคนที่รักสีน้ำ ห้ามพลาดงานนี้  ถ้าพลาดแล้วน่าเสียดายมาก ผมเชื่อว่าหลังจากงานนี้จบไปจะมีงานใหญ่ต่อไปอีกแน่นอน”

กิจกรรมเพื่อทุกคน

นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานนี้เป็นการชุมนุมของยอดฝีมือ ตัวเก่งตัวเต็งของวงการสีน้ำ บุคคลเหล่านี้นอกจากจะส่งงานมาเข้าร่วมแสดงแล้ว เจ้าตัวก็จะเดินทางมาเหมือนกัน งานนี้มีพิธีเปิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่ในวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มี workshop หมายความว่า จะเปิดให้พบกับศิลปินทั้ง ๒ วันก่อน นอกจากผลงานที่สำเร็จแล้วยังมีเบื้องหลังการทำงานให้ชม นั้นคือหัวใจสำคัญในการวาดสีน้ำ งานนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงภาพวาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งที่สำคัญต่อมาคือการให้ความรู้แก่ผู้คนที่สนใจทุกคน”

นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ กล่าวอีกว่า “ในส่วนของไฮไลท์ ส่วนตัวคิดว่า ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นจะได้ความรู้อย่างมากจากศิลปินในวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระหว่างที่ศิลปินสาธิตการเขียนภาพ สามารถเข้าไปสอบถามได้ เพราะปกติจะทำงานในสตูดิโอ การเข้าไปถามหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ จึงทำได้ยาก แต่งานนี้สามารถเข้าไปพูดคุย สอบถามเทคนิคในเขียนสีแต่ละขั้นตอนได้”

ทั้งนี้ งานเทศกาลสีน้ำนานาชาติ KORAT INTERATIONAL WATERCOLOR 2022 จัดขึ้นวันที่ ๑๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่เดอะมอลล์โคราช, เซ็นทรัลโคราช และเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๗ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม - วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 


27 1,518