15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

August 06,2022

‘วิเชียร’เลียนแบบ‘ชัชชาติ’ นำ‘ทราฟฟี่ฟองดูว์’มาใช้ เพ้อแก้ปัญหาโคราชจบสิ้น

โคราชจับมือ NECTEC นำแอปพลิเคชั่น Traffy fondue ที่กำลังนิยมมากในกรุงเทพฯ มาใช้งานที่โคราช แห่งแรกในภูมิภาค เพื่อเปิดรับข้อร้องเรียนประชาชน หวังแก้ไขปัญหาเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จ เชื่อจะทำให้โคราชเป็นสมาร์ทซิตี้ ประชาชนมีความสุข

ตามที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำแอปพลิเคชั่น Traffy fondue ที่จัดทำขึ้นโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ แห่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อปี ๒๕๕๘ มารับเรื่องปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระทั่งเกิดเป็นกระแสโด่งดังนั้น

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่ห้องประชุมโรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา เนคเทคร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue มอบความรู้แก่ส่วนราชการ เพื่อรับแจ้งปัญหาเมืองหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น LINE : @traffyfondue และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาที่ได้รับแจ้งผ่าน Traffy fondue หรือผ่านเว็บไซต์ citdata.traffy.in.th ในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “Traffy fondue วันนี้เป็นเรื่องใหม่ ตั้งใจและตื่นเต้น เพราะว่าเราได้ยินปัญหาจากประชาชนมาค่อนข้างนาน การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บริหารเมือง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกคนต้องการแก้ปัญหาประชาชน เพราะต้องการได้รับการชื่นชม แต่ปัญหาเหล่านั้นถาโถมเข้ามาในคราวเดียวกัน ไม่สามารถตอบหรือทำความเข้าใจ เมื่อคนในสังคมเสนอปัญหา สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ต้องการแก้ปัญหา แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ไขไม่ได้ สิ่งที่ต้องการต่อมา คือ การอธิบายเกี่ยวกับปัญหานั้น การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าหน่วยงาน ด้วยจิตวัญญาณการรับราชการมาตลอดชีวิต ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม อยากแก้ไขปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ที่สำคัญการแก้ปัญหามีเจ้าภาพ กว่าเจ้าภาพจะแก้ปัญหา หรืออธิบายให้คนร้องเรียนทราบก็อาจจะล่าช้าเกินไป ดังนั้น Traffy fondue จะเข้ามาแก้ปัญหานี้”

“ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทำงานแบบรับเรื่อง แจกแจงตามหน่วยงานว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ชาวบ้านรอการติดต่อกลับ หน่วยงานไม่แจ้งมา นานขึ้นเรื่อยๆ เรื่องก็มากขึ้น และเจ้าหน้าที่ไม่สนใจ ทำให้เป็นดินพอกหางหมู เรื่องที่ร้องเรียนมาหลายเรื่องไม่ได้รับการตอบกลับ แต่เมื่อนำ Traffy fondue เข้ามาใช้ การร้องเรียนต่างๆ มีความสะดวก แจ้งเรื่องราวต่างๆ ผ่านออนไลน์จากคนที่พบเจอ ไม่ต้องทำหนังสือ ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ถ่ายรูปเข้าโปรแกรมและส่ง ที่สำคัญ คือ แอดมินประจำหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องต้องมีความรู้ ต้อง action กับปัญหาที่ชาวบ้านได้แจ้งเข้ามา ส่วนของจังหวัดจะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ติดตามดูปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาว่าได้รับการดูแลแก้ไขหรือยัง ผมคิดว่าถ้าทำกันแบบนี้ เบื้องต้น ๔๑๔ หน่วยงาน มีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค อีกไม่ช้าหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละส่วนราชการก็จะมีการใช้งาน Traffy fondue ทุกพื้นที่ โดยที่โคราชเริ่มทำก่อน คนโคราชได้รับประโยชน์ก่อนจังหวัดอื่น”

แก้ปัญหาให้เหมือนนักมวย

นายวิเชียร กล่าวว่า “การนำ Traffy fondue มาใช้ในจังหวัดนครราชสีมา จะทำให้มีความเป็นสมาร์ทซิตี้มากขึ้น ประชาชนมีการเข้าถึงเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น เรื่องราวอะไรที่สงสัย ไม่สบายใจก็จะได้รับการอธิบายหรือแก้ไข แต่เรื่องราวทั้งหมดนั้น แอดมินทั้ง ๔๑๔ หน่วยงาน ต้องทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุด คล้ายกับการชกมวย เมื่อขึ้นชกบนเวที ชาวบ้านก็มองดูเรา หากเราชกผิดเป้า เหมือนทำเรื่องราวร้อยเรื่อง แต่ไม่ตรงปัญหา ก็ไม่ได้คะแนน หากเราชกตรงเป้าตามที่ชาวบ้านมีปัญหา ชกหมัดเดียวถูกใจชาวบ้าน ผมคิดว่าการทำงานในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นนี้เป็นไปอย่างมีประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน”

“การอบรมวันนี้มีความสำคัญมาก เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรู้จัก Traffy fondue ได้ฟัง เรียนรู้ ว่าจะนำไปใช้อย่างไร โชคดีที่ NECTEC ให้โอกาสโคราชในการใช้ทั้งจังหวัด โดยมีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลช่วยดูแลระบบนี้ในนามจังหวัดนครราชสีมา การจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนจะทำให้ทุกคนมีกำลังใจ” นายวิเชียร กล่าวท้ายสุด

จากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย กดรับข้อร้องเรียนในแอปพลิเคชั่น Traffy fondue โดยมีรายละเอียดว่า เวลา ๐๖.๐๐ น ประชาชนแจ้งเรื่องผ่าน Traffy fondue ปัญหาของต้นไม้ล้มทับเสาไฟ ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง ถือเป็นปัญหาแรกที่ทางจังหวัดได้เปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ
เริ่มใช้งานได้แล้ว

ภายหลังเปิดการอบรมฯ นายวิเชียรให้สัมภาษณ์ว่า “เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนค่อนข้างมาก ร้องเรียนเป็นหนังสือก็ไม่ได้รับคำตอบ แต่เมื่อมีแพลตฟอร์ม Traffy fondue พัฒนาโดย NECTEC ขึ้นมา สามารถติดตามสถานะได้ เรื่องร้องเรียนจะไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีระบบคอยติดตามเรื่องร้องเรียนมีการแก้ไขปัญหาหรือยัง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแอดมินในการดูแลปัญหา ดูแลเรื่องร้องเรียน จึงจัดอบรมการใช้ Traffy fondue ทั้งหมด ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน คาดไว้ว่าถ้าฝึกอบรมเสร็จจะสามารถใช้งานได้ทั้งจังหวัดนครราชสีมา และจะได้รับการแก้ไขรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่แรกในภูมิภาค”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “แอปพลิเคชั่น Traffy fondue เริ่มใช้ได้เลย เชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดใช้งาน จะเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประชาชนทุกคนมีปัญหาต้องการให้ทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข หากแก้ไม่ได้ก็ควรมีคำอธิบายอย่างชัดเจน รูปแบบการร้องเรียนต่างๆ แต่เดิมนั้นไม่ได้รับคำตอบ การแก้ไข หรือคำอธิบาย แต่วันนี้คิดว่า แพลตฟอร์มนี้ดีที่สุดแล้ว สามารถตอบปัญหาประชาชน มีการดำเนินการ มีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาต่างๆ ที่ยังแก้ไขไม่ได้หรือต้องใช้เวลา อย่างน้อยๆ ควรมีคำอธิบายที่น่าพอใจ และพี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา” นายวิเชียร กล่าว

ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า “Traffy fondue เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแก้ปัญหาเมืองได้ ในเรื่องของการร้องเรียนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า ประปา สามารถถ่ายรูปแล้วส่งข้อมูลเข้าในแอปพลิเคชั่นได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลโดยตรงและตอบกลับกับผู้ที่แจ้งเช่นกัน แสดงสถานะของปัญหาว่าการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ผู้แจ้งข้อมูลก็ทราบว่าปัญหาของได้รับการตอบโต้ แก้ไขแล้ว การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นจากเมื่อก่อน”

“การร้องเรียนนั้นไม่ยาก Traffy fondue ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS เพราะแอปพลิเคชั่นนี้เป็นของส่วนกลาง ทางจังหวัดได้นำมาใช้ โดยมีวิทยากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นผู้สอนวิธีการใช้งานในเชิงลึก เพื่อการใช้งานที่มีแประสิทธิภาพ ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไร” ดร.ณัฐวัฒม์ กล่าว

ทั้งนี้ “โคราชคนอีสาน” ได้ตรวจสอบสถิติการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy fondue และทดลองใช้งานจริง พบว่า หลายหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะรับแจ้งปัญหาขึ้นว่า “รอรับเรื่อง” มากกว่า “กำลังดำเนินการ” หรือ “ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว”

สำหรับแอปพลิเคชั่น Traffy fondue เปิดให้ใช้บริการดาวน์โหลดได้ที่ App store และ Play store โดยมีส่วนราชการที่เข้าร่วมใช้งานแล้วกว่า ๑๔๐ หน่วยงานจากทั้งหมด ๔๐๔ ของส่วนงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE : @traffyfondue ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๘ วันพุธที่ ๓ - วันอังคารที่ ๙ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


34 1,519