28thJanuary

28thJanuary

28thJanuary

 

September 03,2022

‘โตโยต้า’มอบรางวัลดีลเลอร์ยอดเยี่ยม ๖ บริษัทภาคอีสานตอกย้ำความสำเร็จ

มอบรางวัลยอดเยี่ยม ๑๘ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ประจำปี ๒๕๖๔ ประเมินจาก “ยอดขาย การให้บริการลูกค้า และการบริหารงาน” มี ๖ ดีลเลอร์ภาคอีสานร่วมรับรางวัลด้วย ชี้วัดความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยมของผู้แทนจำหน่าย (Dealers) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จครั้งสำคัญของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในการรักษาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่ง “Toyota President’s Award” เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ จากผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของผู้แทนจำหน่าย โดยประเมินครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านยอดขาย ด้านการให้บริการลูกค้า และด้านการบริหารงาน

โดยในปี ๒๕๖๔ มีผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ๑๘ แห่ง ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามหลักเกณฑ์การประเมิน และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ ๑.บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (จ.ขอนแก่น) ๒.บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ๓.บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (๑๙๖๑) จำกัด ๔.บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด ๕.บริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัด (จ.อุบลราชธานี) ๖.บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด (จ.อุบลราชธานี) ๗.บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด (จ.อุบลราชธานี) ๘.บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด 

๙.บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด ๑๐.บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด (จ.บุรีรัมย์) ๑๑.บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จำกัด ๑๒.บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด ๑๓.บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด (จ.เลย) ๑๔.บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด ๑๕.บริษัท โตโยต้าเมืองสุพรรณ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ๑๖.บริษัท โตโยต้า สิงห์บุรี จำกัด ๑๗.บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด และ ๑๘.บริษัท โตโยต้าเอกนิมิตไทย จำกัด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๒ วันพุธที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม - วันอังคารที่ ๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


629 1147