25thJune

25thJune

25thJune

 

September 04,2022

มข.หาทางเยียวยานศ.แพทย์ ถูกรถบัสคณะพยาบาลชนดับ พ่อแม่วอนจ่าย ๖๖ ล้าน

 


อธิการบดี มข. นั่งหัวโต๊ะประชุมหารือผู้บริหารฯ หาทางช่วยเหลือ เยียวยา นศ.แพทย์ ที่ถูกรถบัสคณะพยาบาลศาสตร์ชนเสียชีวิต หลังแม่ผู้เสียชีวิตเห็นควรเยียวยา ๖๖ ล้านบาท

จากกรณีรถบัสคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เฉี่ยวชนนางสาวอรุณนภา วัฒนพานิช หรือ “น้องอาย” อายุ ๑๙ ปี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ มข. กระทั่งเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณสามแยกคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคมที่ผ่านมา โดยหลังเกิดเหตุทางครอบครัวและทนายความ ได้ทำการเจรจาค่าชดเชยกับตัวแทนของมหาวิทยาลัย หลังสิ้นสุดการฌาปนกิจศพ โดยทางครอบครัวของน้องอาย ได้ขอค่าเยียวยาการตายของน้องอาย กรณีที่เรียนจบแล้วได้เป็นแพทย์ ตั้งแต่อายุ ๒๕ ปี จนถึงเกษียณอายุราชการ อายุ ๖๐ ปี ค่าจ้างวันละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินประมาณ ๖๖ ล้านบาท โดยการเจรจายังไม่สามารถตกลงกันได้ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐  น. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฯ, ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวน้องอาย     

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักศึกษาเป็นสมาชิกเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของมหาวิทยาลัย และเป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตสำคัญของประเทศ หลังจากนักศึกษาเสียชีวิต ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยคือ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักศึกษา และร่วมกับครอบครัวของนักศึกษาในการจัดงานบำเพ็ญกุศล โดยคณะพยาบาลศาสตร์จัดเตรียมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกวันจนถึงพิธีฌาปนกิจ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาทไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่า จะไม่สามารถเรียกเงินสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชยได้อีก แต่เป็นการช่วยเหลือตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

“ส่วนกรณีที่มีการเรียกเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตนั้น มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ และเห็นใจครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นความหวังของครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในกรณีที่พนักงานของมหาวิทยาลัยทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก จะกระทำได้ ๒ วิธี คือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือโดยคำสั่งศาลเท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ครอบครัวนักศึกษาทราบต่อไป” อธิการบดี มข. กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอเรียนให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทราบว่า มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มากกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ในแต่ละวันมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คัน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงทางกายภาพ และวางระบบความปลอดภัยทางจราจรมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเกิดเหตุมหาวิทยาลัยมีโครงการความปลอดภัยทางการจราจร ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการประตูอัจฉริยะ (Smart Gate) ประกอบด้วย การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่ออ่านป้ายทะเบียน และเครื่องแขวนกั้นอัตโนมัติ ควบคุมประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณรถที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็นเพื่ออาศัยเป็นเส้นทางผ่านไปที่อื่น และโครงการจำกัดความเร็วรถยนต์ (Speed Limit LED Display) โดยติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วพร้อมจอแจ้งเตือนเพื่อจำกัดความเร็วของรถในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดความเร็วของรถยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๕๐ กม./ชม. และในทางร่วมทางแยก ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้วางแผนมาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยทำโครงการติดตั้งไฟจราจรเพิ่มในมหาวิทยาลัยในจุดที่เกิดเหตุ  และในทางร่วมทางแยกจะมีการนำระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจร มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยบริหารจัดการให้การเคลื่อนที่ของรถมีความต่อเนื่องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๒ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม - วันอังคารที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


27 1,494