19thJune

19thJune

19thJune

 

May 11,2023

ฮอนด้าเมืองงามบริจาค 7 แสนให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

ผู้บริหาร บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด หรือ "ฮอนด้าเมืองงาม" ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในจังหวัดนครราชสีมา บริจาคเงินจำนวน 700,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อใช้ปรับปรุงหน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรมปอด โดยมี นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566


814 9,868