21stApril

21stApril

21stApril

 

August 11,2023

ปปช.โคราชตรวจสอบ รพ.มทส. เครื่องมือตัดต่อลำไส้แพงกว่าใคร? ย้ำให้ยึดระเบียบ-กม.เคร่งครัด

 

วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) แฟนเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดนครราชสีมา" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความดังนี้

 

เครื่องมือตัดต่อลำไส้ ราคาแพงกว่าใครเพื่อน ?? ผอ.รพ. แจงจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ป.ป.ช. โคราช ลงพื้นที่ ตรวจสอบแล้ว
     
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กรณีเพจ “ต้องแฉ” โพสต์ข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาลัยฯ เมืองย่าโม จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือตัดต่อลำไส้เย็บอัตโนมัติ ซึ่งมีราคาแพงกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ สูงถึงชิ้นละ 10,165 บาท เมื่อเทียบกับราคาจัดซื้อของโรงพยาบาลอื่นๆ ราคาต่อชิ้นจะอยู่ประมาณ 4,000–5,000 บาท เท่านั้น

จากประเด็นดังกล่าว วันนี้ 10 สิงหาคม 2566 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้ข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลฯ ได้ใช้เครื่องมือตัดต่อลำไส้เย็บอัตโนมัติ จำนวน 2 แบบ แบบที่ 1 คือ แบบหัวตรง ราคาอยู่ที่ 4,494 บาท ระเบียบกรมบัญชีกลาง เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท เก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามระเบียบกำหนดอยู่ที่ 800 บาท และแบบที่ 2 คือ แบบปรับหัวได้ ราคาอยู่ที่ 7,918 บาท ระเบียบกรมบัญชีกลาง เบิกได้ไม่เกิน 8,000 บาท เก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 500 บาท ซึ่งเครื่องมือตัดต่อลำไส้เย็บอัตโนมัติทั้ง 2 แบบเรียกว่า “ตัวลูก” จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นด้ามจับ เรียกว่า “ตัวแม่” ทั้งสองส่วนต้องใช้ประกอบกัน ในกระบวนการจัดซื้อในช่วงแรก ในส่วนของ “ตัวลูก” หากสั่งซื้อจำนวน 1 โหล ก็จะได้รับการแถมจากบริษัท เป็น ด้ามจับ (ตัวแม่) และ เครื่องตัดต่อลำไส้ฯ (ตัวลูก ) รวมกัน จำนวน 1 ชิ้น ภายหลังมีการสั่งซื้อ เครื่องตัดต่อลำไส้ฯ ทดแทนอันเก่าที่ใช้งานไม่ได้ จึงมีความจำเป็น ต้องซื้อด้ามจับ (ตัวแม่) มาไว้ใช้งานเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ชิ้น ตามใบเสนอราคา อยู่ที่ 10,165 บาท/ชิ้น ราคาดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือตัดต่อลำไส้ (ตัวลูก) ราคาประมาณ 4,494 และ เครื่องมือที่เป็นด้ามจับ (ตัวแม่) ราคาประมาณ 5,671 บาท ราคาเป็นไปตามผู้ยื่นเสนอราคา ของบริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ในส่วนของการเสนอราคาเครื่องมือตัดต่อลำไส้เย็บอัตโนมัติซึ่งเป็นรุ่นใหม่ตามใบเสนอราคาที่ปรากฏ ราคา/หน่วย 17,655 บาท ขณะนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่มีการจัดซื้อแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยสามารถใช้ร่วมกันได้ การจัดซื้อจัดจ้างจึงคำนึงถึงความจำเป็น เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เน้นย้ำ กำชับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานให้ยึดตามระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อไป

 


972 1406