24thApril

24thApril

24thApril

 

August 21,2023

ชาวสีคิ้วติดป้าย จี้ “นิด้า” คืนพื้นที่ จัดตั้งสถาบันการแพทย์


เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายไพรัตน์ แซ่อือ แกนนำชาวสีคิ้วพร้อมพวกได้ช่วยกันติดตั้งป้ายไวนิล ระบุข้อความ “สีคิ้วกำลังจะได้รับความเจริญแบบก้าวกระโดด (นิด้า) อย่าทำให้ชาวสีคิ้วสูญเสียโอกาสมีมหาวิทยาลัยทางการแพทย์” และ “นิด้า ให้ความร่วมมือด้วย ชาวสีคิ้วต้องการมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ เพื่อความเจริญของ อ.สีคิ้ว” บริเวณหน้าสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ศูนย์สีคิ้ว ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 99-100 ริมทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็ว เพื่ออ่านข้อความดังกล่าว

 
นายไพรัช เปิดเผยว่า ปี 2534 นิด้าศูนย์สีคิ้ว ขอใช้ที่ดิน 104 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ปี 2563 ย้ายไปที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง กว่า 3 ปี สิ่งปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความสูง 3 ชั้น ถูกปล่อยทิ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าดูแล ซึ่งไม่มีท่าทีจะกลับมาใช้อีก วันที่ 16 กันยายน 65 ประชาคมชาวสีคิ้วเห็นชอบให้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณสมบัติบ้านคลองตะแบก เนื้อที่รวม 1,083 ไร่ 71 ตารางวา เป็นสถานที่จัดการเรียน การสอนคณะแพทยศาสตร์ คณะเวชกิจฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามประสานผู้บริหารทุกช่องทาง เพื่อขอใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ร่วม 10 เดือน ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

นายไพรัตน์ แซ่อือ แกนนำชาวสีคิ้ว
 

ทั้งนี้ เป็นเวลากว่า 30 ปี สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ตรวจสอบไม่พบเอกสารของสถาบันนิด้าขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อมาผู้บริหารนิด้าทราบมติประชาคม จึงเพิ่งดำเนินการขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามกระบวนการ หากไม่มีความชัดเจนภายในปี 2566 จ.ราชบุรี ได้ให้พื้นที่ประมาณ 2 พันไร่ จัดตั้งสถานที่จัดการเรียนการสอนเช่นกัน ชาวสีคิ้วจะพลาดโอกาสการจัดตั้งสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ถือเป็นอานิสงส์ให้ชาวสีคิ้วและชาวโคราชได้รับบริการทางการแพทย์เทียบเท่าโรงพยาบาลระดับจังหวัดรวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าสังคมนำความเจริญเข้ามาสู่ท้องถิ่นเป็นรูปธรรม หากยังนิ่งเฉย ชาวสีคิ้วทุกตำบลจะนัดแสดงพลังเคลื่อนไหวให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

 
นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า พันธกิจผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข อนาคตโรงพยาบาลสีคิ้วจะเป็นสถาบันผลิตแพทย์และบุคลากรมีฐานะเทียบเท่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการ “คืนปัญญาสู่ชุมชน” มีโควตาพิจารณาคนในพื้นที่เพื่อส่งกลับไปทำงานในภูมิลำเนาตนเอง เราพร้อมพูดคุยและจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง หากการขอใช้พื้นที่เป็นไปตามกระบวนการโดยชอบ ปี 2570-71 จะสามารถเปิดการเรียนการสอนซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีละ 7-8,000 คน ได้แน่นอน


991 1423