22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

August 28,2023

‘ห้องสมุดมีชีวิต’แต่ไร้ชีวิต ถูกทิ้งร้างหลังสร้างเสร็จ จี้‘ผู้ว่าฯโคราช’ตรวจสอบ

 

องค์กรต้านทุจริตภาคประชาชนยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ให้ตรวจสอบอาคาร “ห้องสมุดมีชีวิต” ในรร.เตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ มูลค่ากว่า ๘๐ ล้าน สร้างเสร็จไม่เปิดใช้ ผู้รับเหมาส่งมอบงานไม่ครบ ให้อนุญาโตฯ ตัดสินก็ไม่จบ แถมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน (อาจารย์ชายน้อย) ประธานองค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ถึงนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ช่วยตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น มูลค่าหลายสิบล้านบาท ซึ่งปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ถูกใช้งาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 


 
โดยเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นนั้นระบุว่า “อาคารหลังนี้ ถูกทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลาหลายปี จากสภาพภายนอก อาคารยังมีความมั่นคงและแข็งแรง โรงเรียนน่าจะนำไปปรับปรุงใช้ประโยชน์ หรือจะให้หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มีความประสงค์ต้องใช้อาคารได้เข้าไปใช้ประโยชน์ จึงขอให้ผู้ว่าฯ ช่วยดำเนินการตรวจสอบว่า เหตุใดอาคารหลังนี้ซึ่งมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทจึงถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างมาเป็นระยะเวลานานปี งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินที่ประชาชนเสียภาษี ซึ่งน่าจะต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า”

ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน ประธานองค์กรเครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชน จังหวัดนครราชสีมา จะติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ในอีก ๑๕ วัน

ต่อมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ “โคราชคนอีสาน” ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ไม่ห่างจากหอดูดาวฯ มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีชื่อติดอยู่ที่อาคารว่า “KORAT LIVING LIBRARY” มีชื่อภาษาไทยว่า “ห้องสมุดมีชีวิต จ.นครราชสีมา” ด้านหน้าอาคารมีถนนที่ใช้สัญจร ส่วนบริเวณข้างๆ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม

“โคราชคนอีสาน” สอบถามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) ซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ โดยนายพงษ์พิมล คำลอย ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เหตุที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้เนื่องจากอยู่ในขั้นการฟ้องร้องในศาลปกครอง เนื่องจากทางผู้รับจ้างส่งมอบของไม่ตรงตาม TOR จึงยังรับมอบกันไม่ได้ ซึ่งผ่านมาหลายยุคแล้ว อาคารดังกล่าวสร้างสมัย นพ.สำเริง แหยงกระโทก เป็นนายก อบจ.นครราชสีมา มูลค่ากว่า ๘๐ ล้านบาท

นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมา ระบุคร่าวๆ ว่า อาคารหลังนี้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับงานแล้วพบว่าไม่ถูกต้องตามสเปก จึงไม่ได้ตรวจรับงาน ซึ่งงานมีหลายงวด บางงวดก็มีการเบิกจ่ายไปแล้ว แต่มีบางงวดที่มีปัญหาก็ไม่มีการดำเนินการตรวจรับ จึงมีการไปร้องอนุญาโตตุลาการ ทางอนุญาโตฯ มองว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ทาง อบจ.จึงบอกเลิกสัญญา ทางผู้รับจ้างจึงอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทาง อบจ.จึงยังไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะว่าจะมีในเรื่องค่าเสียหายต่างๆ ด้วย และเป็นเรื่องที่พิพาทกันอยู่ในชั้นศาล

“สัญญาก่อสร้างอาคารหลังนี้ทำขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ค่าก่อสร้างประมาณ ๘๐ กว่าล้านบาท โดยบริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์นฯ และมีการร้องต่ออนุญาโตตุลาการเมื่อประมาณปี ๒๕๕๘” นางบุญสุดา กล่าว

ในขณะที่นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เรียบร้อยจึงไม่มีการตรวจรับ จึงมีการฟ้องร้องกัน ซึ่งไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร แต่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในอาคาร มีการฟ้องร้องเป็นสิบๆ ปี ผู้บริหาร อบจ.ชุดปัจจุบันก็ยังทำอะไรไม่ได้ เพราะศาลยังไม่ตัดสิน และเรื่องนี้ตนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมเรื่องเพื่อเตรียมชี้แจงไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ซึ่งเราไม่ได้ฟ้องในส่วนของตัวอาคาร แต่ฟ้องเรื่องครุภัณฑ์ที่อยู่ในตัวอาคาร


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๕๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

 


999 1408