4thDecember

4thDecember

4thDecember

 

November 17,2023

ทต.หัวทะเล โคราช จัดยิ่งใหญ่ลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา นายชรินทร์  ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ,นายเอกภพ  โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบล ( ทต.) หัวทะเล ,พ.ต.อ.ประสิทธิ์  เปรมกมล ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา และนายวัลลภ  เฉยชิด ผู้จัดการอีเวินท์ ภาค 3 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน) ร่วมแถลงจัดงานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันเรืออีโปง ประจำปี 2566  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งของพสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมา และชาวตำบลหัวทะเล ได้รับพระประทีปพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ บึงหัวทะเล  รวมทั้งการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเภทกระทงจิ๋ว และกระทงใหญ่ การแสดงพลุ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านอาหารประเภท Street Food

 

 

เพื่อสืบสานประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความเป็นไทย วิถีถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมอันดี ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน ส่งเสริมรายได้ของประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

 


10 92