23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

January 12,2024

ย้ายแล้ว...สถานีรถไฟกุดจิกโคราช 124 ปี เปิดทางสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2567 ที่สถานีรถไฟกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมตัวแทนภาคประชาชน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่รักผูกพันกับการใช้บริการโดยสารขบวนรถไฟได้เดินทางมาดูทีมช่างจาก จ.ชัยภูมิ ดำเนินการย้ายอาคารสถานีรถไฟเก่าที่ต้องถูกรื้อถอนตามแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา โดยมีวิศวกรโยธาของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้างงานสัญญาที่ 3-4 งานโยธา ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด มูลค่างาน 9,848 ล้านบาท ได้มาควบคุมการย้ายอาคารไม้สูง 2 ชั้น ความยาว 6 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยรื้อถอนแยกชิ้นส่วนที่ทรุดโทรมตามสภาพการใช้งานกว่า 120 ปี และมัดกับโครงเหล็กอย่างระมัดระวัง จากนั้นใช้แย็กมือดีดขึ้นมาวางบนแท่งเหล็กกลมก่อนจะใช้รอกค่อยๆ ดึงตัวอาคารมาที่จุดใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีระยะห่างประมาณ 30 เมตร ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ภารกิจเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

 นางสุนันทา  ฉายสัมฤทธิ์กุล อายุ 84 ปี เปิดเผยว่า มีความผูกพันกับสถานีกุดจิกมาตั้งแต่รับราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาบ้านกุดจิก ยุคสมัยกว่า 50 ปี การคมนาคมมีเพียงรถไฟเชื่อมต่อระหว่างตัวอำเภอและจังหวัด ตนและครอบครัวได้ใช้บริการรถไฟในการเดินทางเป็นหลัก ซึ่งตนนั่งรถไฟไอน้ำและรถจักรดีเซลไปที่สถานีสูงเนินและสถานีนครราชสีมาเป็นประจำ รู้สึกเสียดายและเสียใจ แต่เข้าใจบ้านเมืองต้องพัฒนามีความเปลี่ยนแปลง

 
นางฉลวย  สุวรรณดวง อายุ 79 ปี ข้าราชการครูบำนาญ กล่าวว่า สมัยเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานั่งรถไฟเดินทางไปเรียนหนังสือในตัว อ.สูงเนิน เป็นประจำ หากนอนตื่นสายไม่ทันรถไฟต้องเดินเท้าไปตามรางไม้หมอนระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร สถานีรถไฟแห่งนี้มีความผูกพันกับตนในทุกช่วงวัย โชคดีท้องถิ่นให้ความสำคัญอนุรักษ์ตัวอาคารสถานีไว้ให้คนรุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานได้รำลึกถึงความสำคัญ

 
นายสำราญ ด้วงสูงเนิน อายุ 77 ปี กล่าวว่า แทบทุกสัปดาห์ตนกับแม่ใช้บริการรถไฟตั้งแต่ยุคไอน้ำ ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเดินทางไปอำเภอที่มีสถานีรถไฟ เพื่อซื้อวัตถุดิบมาประกอบเป็นอาหารขายในท้องถิ่น ที่สำคัญสถานีรถไฟแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร ชาว อ.ปักธงชัย จะขนสินค้าเกษตรใส่เกวียนมาถ่ายใส่ตู้สินค้า เพื่อส่งไปขายในตัวจังหวัดและกรุงเทพ ฯ ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ภาพในอดีตที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับสถานีรถไฟยังไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำ

 
ด้าน ดร.ภัทรพล นายก ทต.กุดจิก กล่าวว่า สถานีรถไฟกุดจิกมีอายุกว่า 124 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง จำเป็นต้องย้ายออกจากแนวเขต ชาวกุดจิกมีความผูกพันกับสถานีและรู้สึกเสียดาย จึงขอ รฟท.อนุรักษ์ไว้ให้เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ ต่อมาสภา ทต.กุดจิก ได้ตั้งงบประมาณย้ายอาคารสถานีมายังพื้นที่ฝั่งตรงข้าม รวมทั้ง บริษัท อิตาเลียน ฯ ได้สนับสนุนงบส่วนหนึ่ง ในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น จัดแสดงนิทรรศการภาพและข้อมูลประวัติศาสตร์ “ภาพเก่าเล่าเรื่องกุดจิก” เพื่อเป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนท้องถิ่นรวมทั้งปรับปรุงตกแต่งเป็นที่ทำการชมรมผู้สูงอายุกุดจิก ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคคือโครงสร้างไม้ซึ่งใช้ลิ่มตอกยึด จึงมีหลายชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย เมื่อเสร็จขั้นตอนการย้ายจะบูรณะซ่อมแซมเพื่อประโยชน์ใช้สอยส่วนรวมต่อไป


140 1432