23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

February 07,2024

คนพิการโคราชจี้ เร่งสร้างศูนย์คนพิการ 30 ล้าน หมดสัญญานาน 4 ปียังไม่เสร็จ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุบิน  แบขุนทด ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมาในฐานะคณะกรรมการตรวจสิ่งอำนวยคนพิการและคณะกรรมการฟื้นฟูคนคนพิการโคราช พร้อมคนพิการทุกประเภทได้ยืนถือป้ายผ้าเขียนข้อความ “คนพิการรอมา 4 ปี เมื่อไหร่จะเสร็จ” เป็นการแสดงสัญลักษณ์ติดตามความคืบหน้า พร้อมเรียกร้องทวงถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จากนั้นกลุ่มคนพิการได้สำรวจรอบอาคารบนพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งมีความคืบหน้ากว่า 80% แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ปัจจุบันมีหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุม รวมทั้งเศษดิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างวางอยู่รอบตัวอาคารที่ขาดการบำรุงรักษา ทำให้มีสภาพเสื่อมโทรม

นายสุบิน แบขุนทด ประธานสภาคนพิการฯ เปิดเผยว่า อาคารแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 30 ล้านบาท ให้ดำเนินการบนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข นม 26 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง เริ่มรับจ้างต้นเดือน พ.ศ.2563 และมีสัญญา 1 ปี กำหนดภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มาถึงขณะนี้เวลาล่วงเลยนานกว่า 4 ปี ยังไม่มีการส่งมอบอาคาร คนพิการมีความกังวลและส่งผลกระทบต่อคนพิการทั้งจังหวัด ซึ่งมีจำนวนกว่า 99,000 คน ที่ต้องมาใช้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมสัมมนาและติดต่อประสานงานช่วยเหลือคนพิการ ที่ไม่ต้องเบียดเบียนสถานที่ในหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ให้คนพิการได้ใช้จัดกิจกรรม ทำให้คนพิการเสียเวลาและโอกาส สิทธิประโยชน์หลายประการ

"ที่ผ่านมาได้ติดตามสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาหลายครั้ง แต่ไม่ได้คำตอบชัดเจน ซึ่งหาเหตุผลข้ออ้างมาบ่ายเบี่ยง ประวิงเวลา อ้างสถานการณ์โควิดทำให้แรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ รวมทั้งความผิดพลาดในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผิดสเปก ส่งผลให้อาคารแห่งนี้ไม่เสร็จสิ้น จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ให้เสร็จพร้อมเปิดใช้งานให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว" นายสุบัน กล่าว


99 1411