17thJune

17thJune

17thJune

 

April 05,2024

โรงไฟฟ้าขยะ‘อบต.โชคชัย’ มูลค่า ๑.๘ พันล้านส่อวุ่น ต้องเร่งกำจัดตกค้างกว่า ๒ แสนตัน

 

โรงไฟฟ้าขยะ อบต.โชคชัย มูลค่ากว่า ๑.๘ พันล้าน ส่อวุ่น ต้องเร่งกำจัดขยะตกค้างกว่า ๒ แสนตัน ชาวบ้านเห็นต่าง ด้านส.ส.หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่สนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ ผู้จัดการบริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste To Energy (WTE) โดยมีนายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ นายก อบต.โชคชัย พร้อมด้วยนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.นครราชสีมา เขต อ.โชคชัย ผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า ๔๐๐ คนเข้าร่วม โดยมีนายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด นำเสนอผลกระทบและมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวลและตอบคำถาม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรงของขยะมูลฝอย น้ำหมักขยะและก๊าซชีวภาพ ปัญหาเสียงดัง ฝุ่นควันและน้ำเสีย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ชุมชนสามารถดำรงชีพได้อย่างผาสุก

 

ทั้งนี้ ช่วงเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เป็นห่วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตและไม่เชื่อข้อมูลตามที่บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนำเสนอและอ้างกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ได้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ขั้นตอนประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาจึงไม่ชอบแต่อย่างใด    

นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ เปิดเผยว่า ปัญหาขยะมูลฝอยสะสมของ อบต.โชคชัย อบต.กระโทก และเทศบาลตำบลโชคชัย ซึ่งมีปริมาณ ๔๐ ตันต่อวัน ได้นำไปเทกองกลางแจ้งบนพื้นที่ ๒๗ ไร่ ที่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๒ ต.โชคชัย เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ปริมาณขยะมูลฝอยกว่า ๒ แสนตันไม่ถูกกำจัด ทำให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีคำสั่งให้แก้ไขปัญหาโดยกำจัดนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งบริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนมูลค่า ๑,๘๒๓ ล้านบาท รูปแบบโรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ที่บ้านสระประทุมใหม่พัฒนา หมู่ ๑๔ ต.โชคชัย ห่างจากลำน้ำมูลประมาณ ๑ กิโลเมตร พื้นที่ ๑๐๙ ไร่ ๙๔ ตารางวา ใช้เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขต อ.โชคชัย อ.หนองบุญมาก อ.ครบุรี อ.เสิงสาง และ อ.วังน้ำเขียว จำนวน ๓๘๐ ตันต่อวัน มากำจัดด้วยเตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่แบบย้อนกลับขีดความสามารถเผาขยะได้ประมาณ ๕๐๐ ตันต่อวัน ให้กำลังไฟฟ้า ๙.๙๐ เมกกะวัตต์ มีระบบบำบัดมลพิษที่ได้มาตรฐาน ควบคุมการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจัดการขยะให้หมดไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      

 

ทางด้าน นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส เขต ๑๐ จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ ส.ส.ในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีความเชื่อมั่นว่าระบบปิดของโรงไฟฟ้าขยะจะไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต อากาศจากการเผาไหม้ต้องมีมลพิษปะปนลอยฟุ้งในอากาศ และที่ตั้งโรงงานอยู่ในละแวกใกล้เคียงเส้นทางต้นน้ำลำมูลไหลไป อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.พิมาย รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ำดิบของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และเทศบาลนครฯ ต้องใช้น้ำอาจมีมลพิษปนเปื้อนมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนหลายแสนคน ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการ ควรให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ด้วย    

 

นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส เขต ๑๐ จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.)

นายชำนาญ กุลงูเหลือม ข้าราชครูบำนาญ อ.โชคชัย กล่าวว่า ข้อมูลวิชาการที่นำเสนอเกือบทั้งหมดเป็นยาหอม พยายามโน้มน้าวให้ชาวบ้านเห็นด้วยไม่คัดค้าน อ.โชคชัย เป็นพื้นที่ดินดำน้ำชุ่ม โปรดคำนึงถึงผลกระทบความเดือดร้อน ประการแรกคือรถขยะผ่านพื้นที่จำนวนมาก สร้างความเสียหายกับผิวถนนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทาง รวมถึงมลพิษปนเปื้อนกับแหล่งน้ำและมลพิษทางอากาศที่ไม่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้นำท้องถิ่นควรเล็งเห็นประโยชน์ชาวบ้านเป็นลำดับแรก หากโครงการนี้ดีขอให้กลับพิจารณาไปสร้างในที่อื่น เราไม่ได้คัดค้านหรือขัดขวางความเจริญ ชาวกระโทกอำเภอโชคชัยรักความสงบ ไม่อยากให้ลูกหลานรับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในอนาคต

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๓ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม - วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗


155 5,785