17thJune

17thJune

17thJune

 

April 05,2024

‘พืชสวนโลก’โคราชปี ๗๒ คาดเงินสะพัด ๑๘,๙๔๒ ล. พลิก‘อ.คง’ท่องเที่ยวยั่งยืน

 

ยินดีปรีดากันถ้วนหน้า เมื่อประกาศให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “พืชสวนโลก” หลังเลือกพื้นที่โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง เป็นพื้นที่จัดงาน ด้วยงบกว่า ๔ พันล้านบาท พลิกโฉมเมืองโคราช ยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว คาดเงินสะพัด ๑๘,๙๔๒ ล้านบาท ปั้น “อำเภอคง” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ตามที่เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙” (Korat Expo 2029) ซึ่งการได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future) 

 

โคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙

“โคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙” หรือ “งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๗๒” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓ ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน ๒.๖–๔ ล้านคน การจัดงานครั้งนี้จะนำเสนอแนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature and Greenery: Envisioning the Green Future) สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นอีกด้วย

 

สำหรับการประกาศผลการคัดเลือกให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๗๒ มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปี ๒๕๖๗ ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยผู้แทนจากทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในรอบสุดท้ายประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ลำดับถัดไป ไทยจะต้องเสนอตัวต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) เพื่อให้ได้รับการพิจารณารับรองเป็น Certified License Host ของงาน เนื่องจากมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานระดับ A1 ตามเกณฑ์ของ BIE

 

นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความสำเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลกที่กำลังจะจัดขึ้นในปี ๒๕๗๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยศักยภาพอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความชำนาญในด้านเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

 

นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

 

โคราชพร้อมเปิดประตูต้อนรับ
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานโคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙ จะเป็นเวทีระดับนานาชาติ นำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะเมืองเจ้าภาพ จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เพื่อสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผสานกับวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน การจัดงานโคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙ ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

 

 

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สวล.
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งหวังด้านการสร้างมรดกที่ยั่งยืนและประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยกล่าวว่า โคราช เอ็กซ์โป ๒๐๒๙ ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวนผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป นอกจากนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสำหรับบทบาทในการคว้าสิทธิ์จัดงานครั้งนี้ อาทิ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และภาคีเอกชนในจังหวัด

 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ

 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๗๒ คาดการณ์ว่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิดเงินสะพัดกว่า ๑๘,๙๔๒ ล้านบาท เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ๙,๑๖๓ ล้านบาท รายได้จากการจัดเก็บภาษี ๓,๔๒๙ ล้านบาท และสร้างงาน ๓๖,๐๐๓ อัตรา โดยใช้งบประมาณในการจัดงานประมาณ ๔,๒๘๑ ล้านบาท

‘สยาม’นำคณะแถลงข่าวดี
ต่อมาในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมด้วยนายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๖ และนางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ส.ส.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จภายหลังจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓  ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.๒๕๗๒ เชื่อว่าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และเม็ดเงินที่จะเข้ามาในจังหวัด ดังนั้นทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดยเฉพาะในส่วนราชการจะต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพื้นที่ในการจัดงาน รวมทั้งการประสานของบประมาณจากรัฐบาลในการจัดทำมาสเตอร์ แพลน เพื่อเป็นผังแม่บทในการไปดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๗๒ ในครั้งนี้อย่างเต็มที่

นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง

ชาวอำเภอคง’ยินดีต้อนรับ
นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่อำเภอคงมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากที่เลือกในพื้นที่อำเภอคงในการจัดงาน และพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ทั้งนี้ การจดงานจะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคงเติบโตเป็นอย่างมาก เป็นการกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พี่น้องชาวอำเภอคงมีความคาดหวังว่า อำเภอคงจะกลายเป็นแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งของจังหวัดนครราชสีมา  

 

นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

เชื่อรายได้ประชากรเพิ่มขึ้น
ภายหลังการแถลงข่าว นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า การจัดงานครั้งนี้ คนโคราชจะได้ในเรื่องเศราฐกิจอยู่แล้ว เราจะได้งบประมาณจากรัฐบาลกลาง ๔ พันกว่าล้านบาท และสิ่งที่จะได้คือการลงทุนด้านนิทรรศการเข้ามาในงานจากนานาประเทศไม่ต่ำกว่า ๓๐ ประเทศ แต่ละประเทศก็ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าหลายสิบล้านบาทในการจัดงานเอ็กซ์โป ต้องการบุคลากรเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศคงไม่ได้นำเข้ามาทั้งหมด ควรพัฒนาบุคลากร ซึ่งความยั่งยืนมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะกับท้องถิ่น เพราะต้องอยู่กับ expo site ไปตลอดหลังจัดงาน ภาคเอกชนได้ร่วมขับเคลื่อนกับภาครัฐในการวางแผนต่างๆ ว่า หลังจากเสร็จงานแล้วเราต้องการภาพของ expo อย่างไร มีประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างไรบ้าง เช่น อำเภอคงเป็นอำเภอที่มีรายได้ต่อหัวในระดับล่างๆ ของจังหวัด สิ่งที่เรานำไปพัฒนาที่อำเภอคงจะทำให้มีรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น จากนั้นจะทำอย่างไรให้ expo site อยู่กับเรา ๒๐-๓๐ ปี และอยู่ได้อย่างราบรื่น เพราะการดูแลพื้นที่จัดงานใช้เงินแต่ละปีเป็นร้อยๆ ล้าน เราจะหาเงินส่วนนี้มาดูแลได้อย่างไร เงินส่วนนี้ไม่ใช่ภาระแต่เป็นโอกาสที่เราจะไปพูดคุยกับภาคเอกชนหลายส่วนงานให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้ เพราะมุมส่วนตัวในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าการที่รัฐบาลใส่เงินมา ๔ พันกว่าล้านในพื้นที่จัดงาน และยังมีรอบๆ อีก รวมแล้วเป็นหมื่นล้านที่จะมาลงที่อำเภอคงช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ จะทำให้อำเภอคงมีความพร้อมหลายๆ ด้าน แต่คนที่จะบอกว่าพร้อมหรือขาดด้านใดบ้างคือคนในพื้นที่ จากนี้คนในพื้นที่ต้องคิดแล้วว่าอยากได้อะไร ที่จะทำให้งานพืชสวนโลกมีความสำเร็จได้อย่างดี เช่น โรงพยาบาล ระบบคมนาคมขนส่งที่ดีในการเดินทางจากอำเภอคงมายังพื้นที่จัดงานก็จะทำให้อำเภอคงน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบประปาและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมี ถ้าทุกอย่างมีความพร้อมทุกด้าน เราสามารถสร้างอำเภอคงได้ และ expo site ก็อาจจะเป็นเมืองใหม่เมืองหนึ่ง ที่จะจุดประกายขึ้นมาได้ง่ายกว่าที่จะเลือกที่นู่นที่นี่อีก

 

 

 

ได้ประโยชน์ทั้งประเทศ
“สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์แค่โคราชแต่จังหวัดรอบข้างก็จะได้ประโยชน์ด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และรวมถึงทั้งภาคอีสาน เพราะจะมีรถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้าง นอกจากนั้น ถ้าคิดดีดี สิ่งที่ได้และได้มากที่สุดคือประเทศไทยทั้งประเทศที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวงานระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาอีก ๕ ปีข้างหน้า แล้วระบบเศรษฐกิจจะไหลเข้ามาในประเทศไทยอีกมากขนาดไหน หลังจากจบงานไปแล้วเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มมากขึ้น มีเส้นทางการท่องเที่ยว นอกจากจังหวัดรอง โคราชจะต้องมีการขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอรองให้เกิดขึ้นด้วย การเตรียมความพร้อมก็จะมีสาธารณูปโภค บุคลากร ที่จะต้องเร่งเตรียมความพร้อม นอกจากนั้นจะต้องเร่งประสานแผนต่างๆ กับภาครัฐและเอกชน เป็นเรื่องที่สำคัญ มีโอกาสคุยกับส.ส.ในพื้นที่ก็พร้อม นายอำเภอ นายก อบต. ก็พร้อมที่จะไปประสานงานต่อในพื้นที่” นายสุดที่รัก กล่าว

นายสุดที่รัก กล่าวอีกว่า “หอการค้าฯ จะเป็นส่วนที่จะรวบรวมหลายๆ จุดให้เข้ามา อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาทำงานร่วมกัน หอการค้าฯ ก็เป็นประชาชนคนโคราชก็อยากจะให้บ้านเมืองเรามีความเจริญเติบโต ไม่ว่าจะประสานงานทางด้านไหน หอการค้าฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเพียงให้ korat expo 2029 ประสบความสำเร็จแบบยาวๆ และยั่งยืน ความจริงแล้วตอนนี้เหลือเวลาจริงๆ แค่ ๔๘-๕๐ เดือนเท่านั้นเอง ในปี ๒๕๗๑ เราต้องพร้อมแล้ว จะมานั่งเถียงกันไม่ได้ แต่ในเรื่องพัฒนาบุคลากรเตรียมทันแน่นอนใน ๔ ปี งานสาธารณูปโภคต่างๆ ถ้ารัฐบาลร่วมวางแผนไปพร้อมกัน ผมเชื่อว่า ๔ ปีก็ทัน ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่เกรงว่าจะเสร็จไม่ทันนั้น คิดว่ารัฐบาลทุ่มงบประมาณลงมาในพื้นที่อำเภอคงเป็นหมื่นล้าน ก็คงไม่คิดจะให้ปัญหาแค่สถานีเดียวเป็นปัญหา ซึ่งถ้าเป็นผมจะคิดไปถึงขอนแก่น อุดรธานี เส้นทางรถไฟจะต้องทำให้จบ เพราะถ้าสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างเต็มที่” 

 

เศรษฐกิจโคราชจะโตทุกจุด

“ในส่วนของเศรษฐกิจเมืองโคราชไม่ต้องห่วง จะดีขึ้นก่อนปี ๒๕๗๒ ด้วยซ้ำ เศรษฐกิจของเมืองโคราชจะโตทุกจุด เมืองที่มีประชากรอันดับสองของประเทศ จากปากช่อง เชื่อมมาที่ Triple Crown (๓ มรดกโลก) ที่มีแค่ ๔ เมืองของโลก แล้วก็เข้ามาในเมือง เข้ามาพัก กิน จับจ่ายใช้สอย ทำกิจกรรมต่างๆ ในเมือง เสร็จแล้วก็ไปต่อที่พิมาย เป็นอำเภอรองที่มีความดึงดูด จากนั้นก็ต่อไปยัง expo site ที่อำเภอคง แต่มีคำถามว่าจะเชื่อมต่ออย่างไร และจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาอย่างไรบ้าง คงต้องฝากไปถึงตำรวจให้ช่วยสนับสนุนโคราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยว การตั้งด่านก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกด้านหนึ่ง ช่วงนี้โคราชมีเรื่องโดดเด่นหลายเรื่อง มีทั้งเรื่องน่าดีใจและไม่น่าดีใจ แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา ทางหอการค้าฯ และจังหวัดฯ ก็ได้ช่วยกันทำในเรื่องกางเกงแมว เป็นที่โด่งดังในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลกมาแล้ว วันนี้หอการค้าก็ได้นำข่าวดีอีกอย่างมาสู่ชาวโคราชและประเทศไทยของเรา คือการนำงาน expo 2029 มาที่ประเทศไทย และจากนี้โคราชจะมีเรื่องดีดีเข้ามาอีกเยอะ” นายสุดที่รัก กล่าว

ต้องเร่งระบบคมนาคม-สาธารณูปโภค
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอรุณ อัครปรีดี คหบดีชาวโคราช ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ผลักดันให้การจัดงานพืชสวนโลกเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอคง โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว “อรุณ อัครปรีดี” ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับงานพืชสวนที่จะมาถึงในปี ๒๕๗๒ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ๑.รัฐต้องเร่งสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงตลอดเส้นทางจากกรุงเทพเชื่อมข้ามไปเวียงจันทน์และไปเชื่อมอีอีซี เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว ๒.รัฐบาลต้องเร่งสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์เชื่อมจากหนองคายถึงกรุงเทพ ๓.รัฐต้องเร่งสร้างแหล่งน้ำเชื่อมจากลำน้ำชีเชื่อมกับแม่น้ำมูล ซึ่งขนาบด้านตะวันออกและตะวันตกของ ๘ อำเภอ เข้ามาสู่พื้นที่จัดงานและเพื่อการพัฒนาพืชสวนรองรับและกระตุ้นงานพืชสวนและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกร 

 

 

นายอรุณระบุอีกว่า จัดทำทำเนียบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โคราชโซนเหนือทั้ง ๑๕ อำเภอ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวงานพืชสวนโลกแล้วอาจแวะท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งโบราณสถาน วัดวาอาราม แหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งที่รังสรรค์สร้างขึ้นที่เป็นที่น่าสนใจ 

อำเภอคง ๑.ปรางค์บ้านปราง ๒.สถูปหรือเจดีย์หลวงปู่คงคนครพิทักษ์ ๓.ทะเลเมืองคง ๔.วัดคำชะโนด ๕.วัดดอนใหญ่, อำเภอประทาย ๑.บึงกระโตน ๒.ปราสาทนางรำ, อำเภอบ้านเหลื่อม ๑.บึงละหานลูกนก ทุ่งดอกบัวแดง, อำเภอแก้งสนามนาง ๑.บึงพะไล และสะพานไม้ ๑๐๐ ปี ๒.สวนป่าต้นดอกจาน ๓.บึงละหานนา, อำเภอพิมาย ๑.ปราสาทหินพิมาย ๒.ทุ่งสัมฤทธิ์, อำเภอโนนสูง ๑.บ้านธารปราสาท ๒.ปราสาทบ้านหัน, อำเภอสีดา ๑.พระปรางค์สีดา ๒.วัดบ่อไก่แก้ว ๓.หมู่บ้านไหมบ้านแฝก, อำเภอบัวใหญ่ ๑.วัดเสมาใหญ่ ๒.อุโบสถถ้ำ “ไหปลาร้า” วัดป่าตอง โนนทองหลาง ๓.ตลาดสตรีทฟู๊ดกลางเมืองบัวใหญ่ ๔.โบสถ์ไม้กลางน้ำวัดหนองกระทุ่ม ๕.ศรัทธาสถานศาลปู่ย่าบัวใหญ่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบัวใหญ่ ต้องรีบสร้างหลังปรับแก้ผังเมืองแล้ว การแก้ผังเมืองรวมเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องบังคับใช้ผังเมือง ต้องร่วมกันต้องลงมือไม่เกี่ยงหน้าที่กัน

“อีกหลายๆ ที่ที่ใครนึกออกช่วยระดมข้อมูลเพื่อเร่งปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ยังเหลือ บางอย่างที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ชัดเจนก็ต้องเร่งจัดทำขึ้นให้ได้” นายอรุณ อัครปรีดี ย้ำในท้ายของข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก

‘เศรษฐา’เยือนเมืองคง
ล่าสุดวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่โคกหนองรังกา อ.คง จ.นครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก นครราชสีมา ๒๕๗๒ (Korat Expo 2029) พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการตรวจเยี่ยม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๗๐๐ คน มารอต้อนรับ

 

นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวกับชาวอำเภอคงที่มาร่วมต้อนรับ ว่า มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องชาว จ.นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่คราวที่แล้ว ที่มาก่อนการเลือกตั้งแค่อาทิตย์เดียว ดีใจที่ได้มาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.๒๕๗๒ เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและจะดูเรื่องความเหมาะสมเรื่องสถานที่ตั้งอีกครั้งหนึ่ง 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๓ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม - วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗


175 5,649